Ilości przepływających spalin

Ilości przepływających spalin

Tok postępowania przy projektowaniu komina polega wtedy tylko na doborze średnicy do danej ilości spalin po założeniu prędkości V. Prędkości te wynoszą od 2 do 30 m/sek w zależności od typu zakładu przemysłowego, przy ciągu naturalnym 2 do 9 m/sek, a przy ciągu sztucznym 5 do 30 m/sek. Przy wysokich kominach prędkość nie przekracza zwykle 20 m/sek (program uprawnienia budowlane na komputer). Wyższe prędkości można stosować przy krótkich kominach (np. blaszanych) osadzonych na budynku.

Ilości przepływających spalin są nieraz bardzo duże; przy kominach wielkich elektrowni cieplnych wartości te wynoszą kilkaset mtysek (np. w Elektrowni Jaworzno II komin Nr 3 obsługujący 4 kotły odprowadza spaliny w ilości Q = 1 780 000 m3/godz. tj. ok. 500 m3/sek, prędkość ok. 7 m/sek) (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
W przypadku stosowania urządzeń ciągu sztucznego o wysokości komina decyduje dopuszczalne zadymienie okolicy. Jako urządzenia do wytwarzania sztucznego ciągu stosuje się przeważnie wentylatory różnych konstrukcji. Napędem wentylatora jest zwykle silnik elektryczny. Rozróżnia się wentylatory odśrodkowe i osiowe.

Wentylatory odśrodkowe, stosowane przy mniejszych ilościach gazów dzielimy na wentylatory niskiego, średniego i wysokiego ciśnienia. Wentylatory niskiego ciśnienia stosuje się dla wytworzenia nadciśnienia do 100 mm słupa wody, średniego - od 100 do 200 mm słupa wody, wysokiego ciśnienia - od 200 do 1000 mm słupa wody. Wentylator odśrodkowy składa się ze spiralnej obudowy koła z łopatkami oraz podstawy z osią i łożyskami. Charakteryzuje się on tym, że strumień powietrza zmienia w nim kierunek o 90°. Napęd umieszcza się obok, często na wspólnym wale z wentylatorem (uprawnienia budowlane). Zasadniczymi parametrami wentylatora są: średnica koła łopatkowego D i przekrój otworu wylotowego F. Wielkości te
dla wentylatorów odśrodkowych niskiego i średniego ciśnienia są następujące: od D = 0,50 m do 2,20 m, od F = 0,16 m2 do 2,56 m2.

Wydajności ich wynoszą od 5000 do 140 000 mVgodz. Liczba obrotów zwykle 750-H000 obr/min, ale istnieją również wentylatory z liczbą obrotów 1000H-3000 obr/min (program egzamin ustny).
Wentylatory osiowe stosowane są przeważnie przy większych ilościach odprowadzanych gazów i przy niskich wymaganych ciśnieniach. Składają się one z obudowy i koła z łopatkami (w liczbie 2-8), napędzanego osobnym silnikiem umieszczonym w osi koła wewnątrz lub na zewnątrz obudowy. Przy przepływie przez wentylator osiowy powietrze nie zmienia kierunku (chyba że jest to potrzebne z innych względów).

Charakterystyka gazów odprowadzanych przez kominy

Zasadniczym parametrem jest średnica koła łopatkowego, która wynosi od 1,0 do 3,0 m (wyjątkowa więcej) (opinie o programie). Oprócz wentylatorów typowych buduje się wentylatory specjalne o żądanych parametrach.
Moc silników napędzających wentylatory zależna jest od wielkości wentylatora oraz od wymaganego wzrostu ciśnienia i wynosi od kilku - przy odśrodkowych - do kilkudziesięciu kW przy osiowych wentylatorach.

Wentylatory umieszcza się z reguły przed wejściem gazów do czopuchów, wyjątkowo i przy mniejszych urządzeniach, bezpośrednio przed wejściem gazów do komina. Decyzja o potrzebie zastosowania wentylatorów, ich rodzaju i umieszczeniu należy do technologa projektującego zakład (segregator aktów prawnych).
Większość kominów buduje się dla kotłowni, w których temperatura wlotowa spalin nie przekracza zwykle 350 °C.

Ogólnie temperatura może wynosić od 15 do 800 °C (i nawet więcej).
W miarę oddalania się od paleniska temperatura spalin obniża się. Spadek temperatury w kominie na 1 m wysokości przyjąć można od 1lt °C (przy temperaturze wlotowej spalin do 300 °C) do 1 °C (przy temperaturze wlotowej spalin ponad 300 °C) (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stal nierdzewna

Stal nierdzewna to rodzaj stopu stali, który charakteryzuje się wysoką odpornością na korozję i plamienie. Jest to popularny materiał konstrukcyjny,…

Rurociągi

Słowo “rurociągi" jest połączeniem dwóch terminów: “ruro" i “ciąg". Oznacza to system lub sieć rur używanych do przesyłania różnych substancji,…

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami