Blog

30.05.2018

Drogi pożarowe w budynku - opis projekt

W artykule znajdziesz:

Drogi pożarowe w budynku - opis projekt


Drogi pożarowe w budynku - wyposażenie w gaśnice - przykładowy opis do projektu

 

Reklama: Na naszej stronie znajdą Państwo kompletne oprogramowanie służące do nauki na uprawnienia budowlane. Program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2017 w wersji na komputer oraz w wersji na telefon. Dodatkowo każda z wersji posiada tryb Egzaminu Ustnego, który również pozwoli na przygotowanie się do egzaminu ustnego na uprawnienia budowlane. W ofercie posiadamy również promocje 2 w 1 oraz 3 w 1. Jeżeli potrzebujesz i szukasz aktów prawnych idealnym rozwiązaniem jest program JEDNOLITE AKTY PRAWNE UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2017. Wszystkie najświeższe informacje dotyczące uprawnień budowlanych znajdziesz w zakładce Aktualności. Poznaj opinie naszych użytkowników, którzy już są po swoim egzaminie na uprawnienia budowlane w zakładce Opinie.


Obiekt wyposażyć w podręczny sprzęt gaśniczy służący do gaszenia pożaru w zarodku. Podręczny sprzęt zostanie zlokalizowany tylko w obiektach kubaturowych z zachowaniem parametru że na każde 100m2 powierzchni obiektu przypadać powinno min. 2 kg środka gaśniczego.


Sposób rozmieszczenia gaśnic zgodnie z § 29 zostanie określony na etapie opracowania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego lub instrukcji postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej dla obiektu z uwzglednieniem:


- odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek,
- do najbliższej gaśnicy nie powinna byc większa niż 30 m;
- do gaśnic powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1 m.
Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru.


Biorąc pod uwagę następujące parametry:


• budynki zakwalifikowane do kategorii ZL zagrożenia ludzi ,
• gęstość obciażenia ogniowego strefy pożarowej poniżej 1000 MJ/m2,
• powierzchnia strefy pożarowej powyżej 1000 m2,
• nie sa wymagane stałe urządzenia gaśnicze,
wymagana ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru wynosi 20 l/s.


Powyższe będzie zapewnione przez minimum dwa hydranty DN 80 (o wydajnosci 10 dm3/s ) znajdujące sie w odległosci do 75 m od obiektu na sieci wodociągowej miejskiej. Zaprojektowano siec zewnętrznych hydrantów.


Drogi pożarowe.
Obiekt posiada istniejący utwardzony układ drogowy – ulica Wrocławska w odległości około 10 m, o minimalnej szerokości drogi 5 m.
Pomiędzy projektowanymi obiektami a drogą pożarową nie występuja elementy
zagospodarowania terenu oraz krzewy i drzewa powyżej 3 m wysokości.
Do stadionu po zaprojektowaniu będą trzy niezależne dojazdy pożarowe.

 

Najnowsze wpisy

29.05.2024
Projektant budowlany

Projektant budowlany to profesjonalista odpowiedzialny za tworzenie planów budowy budynków i obiektów inżynierskich. Jego praca jest istotna w całym procesie…

28.05.2024
Książka obiektu budowlanego

Książka obiektu budowlanego to dokument służący do systematycznego rejestrowania i archiwizowania wszelkich istotnych informacji dotyczących eksploatacji, konserwacji i remontów budynku.…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami