Drogi pożarowe w budynku - opis projekt


Drogi pożarowe w budynku - wyposażenie w gaśnice - przykładowy opis do projektu

 

Reklama: Na naszej stronie znajdą Państwo kompletne oprogramowanie służące do nauki na uprawnienia budowlane. Program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2017 w wersji na komputer oraz w wersji na telefon. Dodatkowo każda z wersji posiada tryb Egzaminu Ustnego, który również pozwoli na przygotowanie się do egzaminu ustnego na uprawnienia budowlane. W ofercie posiadamy również promocje 2 w 1 oraz 3 w 1. Jeżeli potrzebujesz i szukasz aktów prawnych idealnym rozwiązaniem jest program JEDNOLITE AKTY PRAWNE UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2017. Wszystkie najświeższe informacje dotyczące uprawnień budowlanych znajdziesz w zakładce Aktualności. Poznaj opinie naszych użytkowników, którzy już są po swoim egzaminie na uprawnienia budowlane w zakładce Opinie.


Obiekt wyposażyć w podręczny sprzęt gaśniczy służący do gaszenia pożaru w zarodku. Podręczny sprzęt zostanie zlokalizowany tylko w obiektach kubaturowych z zachowaniem parametru że na każde 100m2 powierzchni obiektu przypadać powinno min. 2 kg środka gaśniczego.


Sposób rozmieszczenia gaśnic zgodnie z § 29 zostanie określony na etapie opracowania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego lub instrukcji postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej dla obiektu z uwzglednieniem:


- odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek,
- do najbliższej gaśnicy nie powinna byc większa niż 30 m;
- do gaśnic powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1 m.
Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru.


Biorąc pod uwagę następujące parametry:


• budynki zakwalifikowane do kategorii ZL zagrożenia ludzi ,
• gęstość obciażenia ogniowego strefy pożarowej poniżej 1000 MJ/m2,
• powierzchnia strefy pożarowej powyżej 1000 m2,
• nie sa wymagane stałe urządzenia gaśnicze,
wymagana ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru wynosi 20 l/s.


Powyższe będzie zapewnione przez minimum dwa hydranty DN 80 (o wydajnosci 10 dm3/s ) znajdujące sie w odległosci do 75 m od obiektu na sieci wodociągowej miejskiej. Zaprojektowano siec zewnętrznych hydrantów.


Drogi pożarowe.
Obiekt posiada istniejący utwardzony układ drogowy – ulica Wrocławska w odległości około 10 m, o minimalnej szerokości drogi 5 m.
Pomiędzy projektowanymi obiektami a drogą pożarową nie występuja elementy
zagospodarowania terenu oraz krzewy i drzewa powyżej 3 m wysokości.
Do stadionu po zaprojektowaniu będą trzy niezależne dojazdy pożarowe.

 

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Wyroby hutnicze

Wyroby hutnicze do produktów usuwanych w procesie hutniczym, czyli przetwarzania substancji metalicznych, takich jak żelazo, stal, aluminium, miedź i inne,…

Pręty stalowe

Pręty stalowe do produktów w postaci walcowanych lub ciągnionych wałków wykonanych ze stali. Są jednym z szeroko dostępnych w różnych…

Punkty geodezyjne

Punkty geodezyjne, także punktami geodezyjnymi, są dokładnie i po wycelowaniu w punkty na powierzchni ziemi, które służą jako punkty odniesienia…

Działka gruntu

Działka gruntu do fragmentu ziemi, który jest oddzielony od innych działek lub terenów na podstawie prawnych lub geograficznych granic. Działka…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami