Kierownik budowy – odpowiedzialna praca


Wśród uczestników procesu budowlanego znajduje się kierownik budowy, inwestor, projektant czy inspektor nadzoru inwestorskiego (program na komputer). Zdecydowanie najtrudniejsze i najbardziej odpowiedzialne stanowisko ma kierownik budowy, który musi posiadać uprawnienia budowlane. To właśnie on musi sporządzić lub zapewnić sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, bez którego nie można rozpocząć procesu budowy. W planie należy uwzględnić zarówno specyfikę realizowanego obiektu budowlanego, jak warunki prowadzenia prac budowlanych (program na telefon).

Kierownik budowy – odpowiedzialna praca

Taki plan musi być sporządzony w sytuacjach określonych w ustawie Prawo budowlane. Oprócz planu kierownik jest zobowiązany do przejęcia od inwestora terenu inwestycji, które musi on następnie odpowiednio zabezpieczyć (program egzamin ustny).

Kierownik budowy to osoba, która odpowiada za prowadzenie dokumentacji budowy oraz za zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu. Jest on także odpowiedzialny za zorganizowanie budowy i kierowanie nią w sposób, który jest zgodny z pozwoleniem na budowę, przepisami oraz projektem (opinie o programie). Kierownik koordynuje także realizację zadań, które mają zapobiegać zagrożeniom bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia w następujących przypadkach:
• w trakcie planowania czasu niezbędnego do zakończenia robót budowlanych lub ich etapów,
• w trakcie opracowywania technicznych bądź organizacyjnych założeń związanych z planowanymi robotami budowlanymi lub ich etapami (segregator aktów prawnych).

Dokumentacja obiektu


Kierownik budowy ma za zadanie realizację zleceń, które wpisane są do dziennika budowy. Musi podejmować wszelkie działania, jakie są niezbędne, aby uniemożliwić wstęp na budowę osobom nieupoważnionym. W przypadku, gdy stwierdzi on możliwość powstania zagrożenia, ma obowiązek wstrzymania robót budowanych i zawiadomienia o tym fakcie odpowiedniego organu (promocja 3  w 1). Kierownik budowy zgłasza inwestorowi wszelkie roboty wymagające sprawdzenia lub odbioru, zwłaszcza roboty ulegające zakryciu lub zanikające. Przygotowuje też dokumentację powykonawczą obiektu i zgłasza go do odbioru.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !