Drogi w Polsce - stan i charakterystyka

Drogi w Polsce - stan 

W Polsce systematycznie przybywają nowe drogi ekspresowe i autostrady. Również stan dróg krajowych i wojewódzkich z roku na rpk ulega poprawie dzięki generalnym remontom, przebudowom i doraźnym naprawom. Swój duży udział w tych inwestycjach ma Unia Europejska, z której pochodzą bardzo wysokie dofinansowania do remontów i budów dróg. Również obecność Polski w UE sprawia, że istniejące drogi muszą spełniać europejskiej standardy, co niejako wymusza konieczność ich modernizacji.

Drogi ekspresowe i autostrady

Drogi w Polsce - stan i charakterystyka

To najważniejsze rodzaje dróg, odpowiadające za szybki i bezkolizyjny transport. Dane z roku 2016 informują, że łączna długość dróg ekspresowych i autostrad wynosi 7650 km, z czego aż 2000 km stanowią autostrady. W roku 2018 liczba km z pewnością jest większa, a to za sprawą nowo ukończonych i oddanych do użytku inwestycji (program na komputer). Drogi ekspresowe i autostrady stanowią jeszcze jeden ważny element infrastruktury. Służą jako obwodnice dużych miast, wyprowadzając z nich ruch tranzytowy, przyczyniając się do zmniejszenia korków i emisji spalin w miastach.

Drogi krajowe

Łączna długość dróg krajowych w Polsce to 19 300 km, na których znajduje się ponad 7 tysięcy mostów. Przez lata drogi krajowe stanowiły główny element komunikacyjnej infrastruktury, odpowiadając za ruch pojazdów osobowych, dostawczych, ciężarowych, a także autobusów. Zmiany zaczęły następować wraz z pojawianiem się nowym kilometrów dróg ekspresowych i autostrad. One, pomimo że częściowo płatne, zapewniały większą wygodę i bezpieczeństwo podróżowania, są wybierane przez coraz większą liczbę kierowców. Dzięki temu można zauważyć wyraźnie mniejszy ruch na drogach krajowych, zwłaszcza tych, dla których równolegle prowadzona jest autostrada lub droga ekspresowa.

Perspektywy

Plany rozwoju infrastruktury drogowej w Polsce są bardzo ambitne i przewidują budowę kolejnych odcinków autostrad i dróg ekspresowych. Ma to poprawić skomunikowanie najdalej położonych części kraju i przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa na drogach. Niestety nie wszystkie inwestycje mają szansę rozpocząć się, czy nawet zakończyć zgodnie z planem. Najczęściej pojawiające się przeszkody to brak funduszy, problemy z uzyskaniem gruntów pod budowę dróg oraz protesty ekologów.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Wyroby hutnicze

Wyroby hutnicze do produktów usuwanych w procesie hutniczym, czyli przetwarzania substancji metalicznych, takich jak żelazo, stal, aluminium, miedź i inne,…

Pręty stalowe

Pręty stalowe do produktów w postaci walcowanych lub ciągnionych wałków wykonanych ze stali. Są jednym z szeroko dostępnych w różnych…

Punkty geodezyjne

Punkty geodezyjne, także punktami geodezyjnymi, są dokładnie i po wycelowaniu w punkty na powierzchni ziemi, które służą jako punkty odniesienia…

Działka gruntu

Działka gruntu do fragmentu ziemi, który jest oddzielony od innych działek lub terenów na podstawie prawnych lub geograficznych granic. Działka…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami