Blog

Wody w betonie zdjęcie nr 10
30.05.2018

Drogi w Polsce - stan i charakterystyka

W artykule znajdziesz:

Drogi w Polsce - stan i charakterystyka

Drogi w Polsce - stan 

W Polsce systematycznie przybywają nowe drogi ekspresowe i autostrady. Również stan dróg krajowych i wojewódzkich z roku na rpk ulega poprawie dzięki generalnym remontom, przebudowom i doraźnym naprawom. Swój duży udział w tych inwestycjach ma Unia Europejska, z której pochodzą bardzo wysokie dofinansowania do remontów i budów dróg. Również obecność Polski w UE sprawia, że istniejące drogi muszą spełniać europejskiej standardy, co niejako wymusza konieczność ich modernizacji.

Drogi ekspresowe i autostrady

Wody w betonie zdjęcie nr 11
Drogi w Polsce - stan i charakterystyka

To najważniejsze rodzaje dróg, odpowiadające za szybki i bezkolizyjny transport. Dane z roku 2016 informują, że łączna długość dróg ekspresowych i autostrad wynosi 7650 km, z czego aż 2000 km stanowią autostrady. W roku 2018 liczba km z pewnością jest większa, a to za sprawą nowo ukończonych i oddanych do użytku inwestycji (program na komputer). Drogi ekspresowe i autostrady stanowią jeszcze jeden ważny element infrastruktury. Służą jako obwodnice dużych miast, wyprowadzając z nich ruch tranzytowy, przyczyniając się do zmniejszenia korków i emisji spalin w miastach.

Drogi krajowe

Łączna długość dróg krajowych w Polsce to 19 300 km, na których znajduje się ponad 7 tysięcy mostów. Przez lata drogi krajowe stanowiły główny element komunikacyjnej infrastruktury, odpowiadając za ruch pojazdów osobowych, dostawczych, ciężarowych, a także autobusów. Zmiany zaczęły następować wraz z pojawianiem się nowym kilometrów dróg ekspresowych i autostrad. One, pomimo że częściowo płatne, zapewniały większą wygodę i bezpieczeństwo podróżowania, są wybierane przez coraz większą liczbę kierowców. Dzięki temu można zauważyć wyraźnie mniejszy ruch na drogach krajowych, zwłaszcza tych, dla których równolegle prowadzona jest autostrada lub droga ekspresowa.

Perspektywy

Plany rozwoju infrastruktury drogowej w Polsce są bardzo ambitne i przewidują budowę kolejnych odcinków autostrad i dróg ekspresowych. Ma to poprawić skomunikowanie najdalej położonych części kraju i przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa na drogach. Niestety nie wszystkie inwestycje mają szansę rozpocząć się, czy nawet zakończyć zgodnie z planem. Najczęściej pojawiające się przeszkody to brak funduszy, problemy z uzyskaniem gruntów pod budowę dróg oraz protesty ekologów.

Najnowsze wpisy

19.06.2024
Wody w betonie zdjęcie nr 12
Uprawnienia wodno-melioracyjne

Prawa do nabywania wody i gruntów oznaczają prawa i obowiązki związane z inicjatywami w zakresie zaopatrzenia w wodę i nabywania…

18.06.2024
Wody w betonie zdjęcie nr 13
Uprawnienia majstra budowlanego

Kwalifikacje kierownika budowy różnią się w zależności od kraju, ale zazwyczaj obejmują zestaw kwalifikacji i umiejętności, które umożliwiają nadzorowanie prac…

Wody w betonie zdjęcie nr 16 Wody w betonie zdjęcie nr 17 Wody w betonie zdjęcie nr 18
Wody w betonie zdjęcie nr 19
Wody w betonie zdjęcie nr 20 Wody w betonie zdjęcie nr 21 Wody w betonie zdjęcie nr 22
Wody w betonie zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Wody w betonie zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Wody w betonie zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Wody w betonie zdjęcie nr 32 Wody w betonie zdjęcie nr 33 Wody w betonie zdjęcie nr 34
Wody w betonie zdjęcie nr 35
Wody w betonie zdjęcie nr 36 Wody w betonie zdjęcie nr 37 Wody w betonie zdjęcie nr 38
Wody w betonie zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Wody w betonie zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Wody w betonie zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami