Duża cegielnia

Duża cegielnia

W mleczarniach całkowite zużycie wody określa się na 500 1 wody na 100 1 przygotowanego mleka. Duża mleczarnia o produkcji 30000 hl mleka rocznie zużywa na dobę ok. 50 m3 wody (program uprawnienia budowlane na komputer).
W rzeźniach całkowite zużycie wody określa się na 400 1 na 1 dużą sztukę bitego bydła oraz na 200 1 na 1 małą sztukę. Rzeźnia, w której bije się ok. 150000 sztuk bydła rocznie, zużywa na dobę ok. 150 m3 wody.

W cegielniach całkowite zużycie wody określa się na 500 1 na 1000 szt. wyprodukowanych cegieł.
Duża cegielnia produkująca ok. 30 milionów sztuk cegły rocznie zużywa ok. 50 iii3 wody na dobę. W wytwórniach cementu - 10 m3 wody na 1 m3 cementu (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Całkowite zużycie wody na budowie określa się na 800 1 na 1000 szt. wymurowanej cegły. Duża budowa o kubaturze ok. 50000 m3, na którą zużywa się ok. 3 milionów szt. cegieł w okresie wznoszenia murów zużywa ok. 24 m3 wody na dobę.

W pralniach całkowite zużycie wody określa się na ok. 40 litrów wody na 1 kg wypranej suchej bielizny. Duża pralnia obsługująca na przykład 10000 mieszkańców o produkcji rocznej 1000 t wypranej suchej bielizny zużywa ok. 120 m3 wody na dobę (uprawnienia budowlane).

Zakłady przemysłowe

Zakłady przemysłowe w zależności od rocznego zużycia wody na jednego pracującego wg danych niemieckich można podzielić na osiem grup:

grupa 1 - obejmująca zakłady, w których roczne zużycie wody na jednego pracującego wynosi Q < 30 m3 (zużycie dzienne poniżej 100 1 na jednego pracującego); do grupy tej należy przemysł odzieżowy i obuwniczy (5 m3 na 1 pracującego rocznie), przemysł mechaniki precyzyjnej i optyczny (8 m3), przeróbka drewna (9 m3), drukarnie i przeróbka papieru (10 m3), budowa maszyn (13 m3), przemysł elektrotechniczny (14 m3), drobny przemysł ceramiczny (16 iii3), przemysł wyrobów żelaznych, stalowych, blaszanych i metalowych (20 m3);

grupa 2 - zużycie 30 < Q < 60 m3 rocznie na jednego pracującego (zużycie dzienne od 100 do 200 1 na dobę na jednego pracującego), do której należą: przemysł farmaceutyczny, wyrób farb i lakierów (34 m3), budowa i remonty pojazdów (44 m3), przemysł spożywczy (50 m3), przemysł szklarski (54 m3) (program egzamin ustny);

grupa 3 - zużycie 60<()< 100 m3 rocznic na jednego pracującego (zużycie dzienne od 200 do 330 1 na jednego pracującego), do której należą: obróbka drewna (62 m3), odlewnie żeliwa i stali (72 m3), budowa konstrukcji stalowych (70 m3), przeróbka tworzyw sztucznych (70 m3);

grupa 4 - zużycie 100<Q<300 m3 rocznie na jednego pracującego (zużycie dzienne od 330 do 1000 1 na jednego pracującego), do której należą: przetwórnie owoców i warzyw (105 m3), przędzalnie bawełny
(120 m3), przemysł cukierniczy (148 m3), przetwórnie mięsa i ryb (180 m3), fabryki win i likierów (294 m3) (opinie o programie);

grupa 5 - zużycie 300<@< 500 m3 rocznie na jednego pracującego (zużycie dzienne od 1000 do 1700 1 na jednego pracującego), do której należą: fabryki papy i asfaltu (300 m3), tkalnie wełny (300 m3), walcownie (300 m3), kuźnie (300 m3), fabryki mydła i środków do prania (300 m3), kopalnie rudy żelaznej (350 m3), kopalnie soli (350 m3), pralnie i garbarnie usługowe (385 m3), wytwórnie wód mineralnych (450 m3);

grupa 6 - zużycie 500<@< 1000 m3 rocznie na jednego pracującego (zużycie dzienne od 1700 do 3300 1 na jednego pracującego), do której należą: garbarnie (512 m3), wytwórnie półfabrykatów metalowych (750 m3), mleczarnie (900 m3) (segregator aktów prawnych);

grupa 7 - zużycie 1000<() C 5000 m3 rocznie na jednego pracującego (zużycie dzienne od 3300 do 17000 1 na jednego pracującego), do której należą: browary (1000 m3), fabryki drożdży (1115 m3), przetwórnie tłuszczów roślinnych (1100 m3), cementownie (od 1200 do 2500 m3), przemysł drzewny (1600 m3), kopalnie węgla (1650 m3), huty (1750 m3), przetwórnie węgla (2500 m3), papiernie (3470 m3);

grupa 8 - zużycie Q 5000 m3 rocznie na jednego pracującego (zużycie dzienne powyżej 17000 1 na jednego pracującego), do której należą fabryki włókna sztucznego (4500 do 7250 m3), wytwórnie chcmotechniczne (5000 m3), wytwórnie kwasów soli i podstawowych tworzyw (5000 do 15000 m3), wytwórnie papieru (6500 m3), cukrownie (10000 m3), fabryki celulozy (20000 m3) (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !