Blog

02.02.2022

Duża trwałość

W artykule znajdziesz:

Duża trwałość
Duża trwałość

Korzystając z tej mapy łatwo jest się zorientować, gdzie należy obawiać się napotkania zasypanych stawów lub glinianek. Dawne glinianki pokazane są na mapie w różnych kolorach, zależnie od tego, z jakiego okresu pochodzą; wśród najstarszych (z wieku XVI i XVII) znajdujemy glinianki wzdłuż ul. Ceglanej; stąd staje się zrozumiała nazwa tej ulicy (program uprawnienia budowlane na komputer).

Drewno ma duże zastosowanie w robotach fundamentowych. Użyte do fundamentów, które stale znajdują się pod wodą, odznacza się niezmiernie dużą trwałością. Istnieją palowania, których wiek określany jest na 1000 lat (jeziora szwajcarskie) i które dotychczas zachowują swą wytrzymałość. Jednakże warunkiem koniecznym jest, aby drewno stale znajdowało się pod wodą. Najszybciej zniszczenie następuje tam, gdzie drewno znajduje się na przemian raz pod wodą, a raz nad wodą (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Nie wszystkie gatunki drewna wykazują jednakową trwałość. Z naszych drzew najbardziej trwałe są dąb i sosna, gorszy jest pod tym względem świerk, natomiast jodła i buk należą do zupełnie nietrwałych (uprawnienia budowlane).

W podręcznikach obcych omawiających roboty portowe można spotkać się z różnymi sposobami zabezpieczenia pali w celu ochrony drewna przed żyjątkami. Z żyjątek tych specjalnie wymieniane są Teredo navalis żyjące w wodzie słonej glista przerabiająca drewno pala na splot pionowych kanałów wzdłuż trzonu oraz Lrmnoria lignorum czerw drzewny, przebywający w wodzie słonawej - i również niszczący drewno (program egzamin ustny). Szczęśliwie na naszym wybrzeżu jesteśmy wolni od obydwu tych owadów.

Ciągła filtracja wody

Beton w fundamentach stosuje się albo w postaci dużych bloków przekazujących ciężar budowli na większą głębokość (w fundamentach podpór mostowych i pomników), albo jako element konstrukcyjny przekazujący poszczególne naciski budowli na grunt. W pierwszym wypadku naprężenia w betonie wrypadają tak małe, że wystarcza zastosować dość słaby beton, nip. o zawartości 170 kg cementu na m3 betonu (jeżeli nie występuje konieczność zabezpieczenia przed agresywnością wody gruntowej). We wszystkich tych wypadkach, gdy naprężenia w elementach konstrukcyjnych fundamentów występują większe, a nieraz wyraźnie duże, trzeba stosować odpowiednio wytrzymały beton (opinie o programie).

Niekiedy woda gruntowa, z jaką spotykamy się przy robolach fundamentowych, zawiera składniki działające szkodliwie na beton. Wskutek działania takiej wody cement w betonie ulega postępowemu rozkładowi chemicznemu, co może doprowadzić do zupełnego skruszenia betonu. Jeżeli woda zawierająca niszczące składniki otacza fundament betonowy, lecz nie wykazuje żadnego ruchu, to może ograniczyć się tylko do powierzchniowego oddziałania na beton; natomiast gdy woda znajduje się w ruchu filtracyjnym, wówczas w zetknięcie z betonem wchodzą coraz to nowe jej ilości zawierające wolne kwasy i zabierają one wciąż nowe ilości zasad z cementu (segregator aktów prawnych). W tym wypadku przeżeranie betonu, a więc niszczenie go, postępuje coraz bardziej w głąb fundamentu betonowego. Takie samo zjawisko zachodzi, gdy beton ma z jednej strony wodę pod większym naporem niż z drugiej, a więc gdy przez beton idzie chociażby bardzo powolna, ale ciągła filtracja wody.

Szkodliwe domieszki mogą występować w gruntach lub wodach gruntowych w ich stanie naturalnym oraz mogą być następstwem zanieczyszczenia wód lub gruntów przez produkcję przemysłową. Rozpatrując różne szkodliwe domieszki zaznaczymy, w jakiego rodzaju zakładach przemysłowych przeważnie się pojawiają (promocja 3 w 1).

Z pracy prof. B. Bukowskiego „Technologia betonów i zapraw’* wymienimy różne związki chemiczne, które mogłyby wykazać swój wpływ na beton w fundamentach.

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami