Duże obiekty

Duże obiekty

Główną niedogodnością metody są dodatkowe znaczne momenty zginające w obszarze między strefą sprężoną a niesprężoną. Zakłócenia stanu błonowego w obszarze przejściowym dla zbiornika o parametrach można wyznaczyć przyjmując schemat początkowy, a następnie przykładając statycznie niewyznaczalne siły Xx i X2 dla uzyskania ciągłości konstrukcji. Ponieważ strefa przejściowa przemieszcza się w miarę nawijania struny, należy ścianę wymiarować na dodatkowy moment w fazie I na całej wysokości (program uprawnienia budowlane na komputer).

Przy większych momentach wpływ ten może spowodować konieczność nadmiernego pogrubienia ściany i wtedy stosuje się dodatkowe pionowe sprężenie. W opisanych przypadkach użycia strun do sprężenia zbiornika istnieje niebezpieczeństwo zniszczenia konstrukcji w wyniku zerwania jednej struny, która może odwinąć się na całej długości. W celu zabezpieczenia przed tym stosuje się łączenie sąsiednich zwojów zaciskami pracującymi na zasadzie tarcia (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Przykłady zacisków działających pod wpływem docisku śruby lub klina przedstawiono na rys. 7-76 [7.14]. W zapewnieniu bezpieczeństwa istotną rolę odgrywa także wykonanie osłony z zaprawy cementowej, ułożonej jako tynk lub narzuconej pod ciśnieniem (torkret).

Duże obiekty spręża się najczęściej kablami naciąganymi prasami hydraulicznymi (uprawnienia budowlane). Końce kabli kotwi się następnie w pionowych elementach (dobetonowane płaskosłupy lub progi stalowe o przekroju skrzynkowym). Ponieważ podczas sprężania kabel jest przyłożony do zakrzywionej powierzchni ściany, wzdłuż styku powstaje tarcie, zmniejszające sprężenie z odległością od wyciąganego końca. W wyniku tego zjawiska nie tylko zmniejsza się siła normalna w ścianie zbiornika, lecz jednocześnie powstają dodatkowe momenty wynikające z odstępstwa od kołowo-symetrycznego rozkładu obciążeń. Jeśli np. pierścień grubości spręży się dwuczęściowym kablem, to - przyjmując współczynnik tarcia q = 0,6 - otrzyma się wykresy momentów.

Zmniejszenie zakłóceń od strat sprężenia można osiągnąć przez zwiększenie liczby kabli na obwodzie zbiornika (do 4 lub 6), a przede wszystkim przez mijankowy system kotwienia i naciągania kabli z obydwu końców. Dzięki superpozycji wpływu sąsiednich kabli uzyskuje się złagodzenie wahań siły sprężającej (program egzamin ustny).

Rozsunięcie elementów sprężających

Rozsunięcie elementów sprężających na skutek użycia kabli o dużym przekroju powoduje zmienne naprężenia wzdłuż tworzącej powłoki. W wyniku superpozycji działania wielu kabli następuje znaczne wyrównanie naprężeń sprężających oraz zmniejszenie ekstremalnych momentów zginających. Zmniejszenie odległości kabli w wyniku przyjęcia mniejszej nośności powoduje znaczny spadek momentów oraz daleko idące wyrównanie naprężeń sprężających.
Zbiorniki wstępnie sprężone są coraz powszechniej stosowane, głównie ze względu na znaczne oszczędności materiałowe (opinie o programie).

Do wstępnego ustalenia wymiarów zbiornika można posłużyć, w której podano parametry zbiorników wodnych wykonywanych przez Preload Company Inc. (USA).
Praktyka wykazała, że cylindryczne zbiorniki sprężone cięgnami powierzchniowymi ulegają stosunkowo szybko uszkodzeniu, a nawet awariom. Wynika to głównie z niedostatecznego zabezpieczenia stali przed korozją, gdyż ochronna warstwa tynku lub torkretu zarysowuje się zarówno na skutek obciążeń, jak i skurczu technologicznego oraz wahań temperatury. Z tych przyczyn należy uznać za korzystniejsze sprężenie zbiorników kablami prowadzonymi w kanałach zamkniętych, pod warunkiem dokładnego wypełnienia pozostałych prześwitów, np. przez iniekcję próżniową (segregator aktów prawnych).
Przykłady realizacji zbiorników cylindrycznych.

Zostaną omówione zbiorniki terenowe oraz podobne budowle, posadowione bezpośrednio na gruncie, rozwiązane w wersji monolitycznej, zbrojone wkładkami wiotkimi
lub sprężone oraz wykonane z prefabrykatów. Zasadnicze wymiary obiektów podano na rysunkach; w tekście omówiono jedynie charakterystyczne szczegóły lub specjalne rozwiązania konstrukcyjne (promocja 3 w 1).

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !