Działanie agresywne

Działanie agresywne

Podwyższenie wytrzymałości chemicznej betonu przez dodatek trasu nie jest spowodowane nierozpuszczalnością wytwarzanych uwodnionych krzemianów wapnia, związki te bowiem nie są wytrzymałe na działanie agresywne. Roztwory agresywne odwodniają hydratyzujące z cementu związki, zmieniając je w mieszaninę kwaśnych żelów (program uprawnienia budowlane na komputer). Najistotniejszy składnik tej mieszanki stanowi żel Si02. Żel ten wywiera wpływ uszczelniający na kamień cementowy, zatykając pory i uodporniając beton na działania agresywne.

Poza tym w stosunku do innych żelów, które powstają przy odwapnianiu cementu, żel ten jest najmniej przepuszczalny.
Obecność jonów K w roztworach agresywnych działa rozluźniająco na szkielet żelu Si02 i powiększa w ten sposób przepuszczalność jonów S04 i Cl, co może wpłynąć na trwałość betonu komórkowego w czasie (program uprawnienia budowlane na ANDROID)..

Poza wymienionymi dwoma podstawowymi składnikami betonu komórkowego - kruszywem i spoiwem (uzupełnionymi dodatkami chemicznymi) - istnieją jeszcze dodatkowe składniki surowcowe betonu komórkowego, a mianowicie:
- spulchniacze (proszek aluminiowy, rzadziej piana),
- gips surowy,
- emulsja zmniejszająca napięcie powierzchniowe wody zarobowej. Spulchniacze gazotwórcze (proszek glinowy Al) (uprawnienia budowlane).
Proszek aluminiowy wchodzi w reakcję chemiczną z wodorotlenkiem wapnia, powstającym z hydratacji wapna palonego lub hydrolizy cementu. Powstały przy tej reakcji wodór spulchnia masę odlewu gazobetonowego.

Jednocześnie przy wyrastaniu wyrobu następuje, na skutek wydzielania się gazu w sposób pulsacyjny, zjawisko jak gdyby zawibrowania ścianek komórek masy gazobetonowej. Dzięki temu gazobeton uzyskuje korzystniejszą strukturę od pianobetonu (program egzamin ustny).

Spulchniacze pianotwórcze

Wg normy RN-59/MBiPMB-08014, obecnie nowelizowanej, proszek glinowy do produkcji betonów lekkich powinien odpowiadać następującym wymaganiom technicznym:
- powinien mieć postać blaszek, łusek lub płatków, w celu równomiernego reagowania z alkaliami zarobu,
- stopień rozdrobnienia powinien być taki, aby pozostałość na sicie tkanym o boku oczka 0,09 mm nie przekraczała 2%, a na sicie o boku oczka 0,063 mm - 15%,
- powierzchnia krycia proszku glinowego powinna zawierać się w granicach 4000-5500 cm2/g,
- ilość wywiązywanego wodoru z 1 g proszku glinowego w środowisku alkalicznym stosowanego do produkcji betonu lekkiego belitowego (BLB) powinna wynosić po 2 minutach 2-4 ml, po 8 minutach 32-40 ml i po 16 minutach 50H-70 ml,
- ilość wywiązywanego wodoru z 1 g proszku glinowego stosowanego do produkcji pianogazosilikatu (PGS) powinna wynosić po 2 minutach 2-h4 ml, po 8 minutach 35-f-45 ml i po 16 minutach 60-70 ml (opinie o programie),
- zawartość glinu aktywnego w proszku glinowym powinna wynosić co najmniej 96%,
- wilgotność proszku glinowego nie powinna przekraczać 0,1%,
- zawartość tłuszczów nie powinna wynosić więcej niż 1%,
- proszek glinowy nie powinien zawierać obcych domieszek i zlepionych grudek.

Ostatnio wprowadza się pasty wykonane z mydeł syntetycznych i proszku glinowego, co w znacznym stopniu ułatwia dozowanie i spulchnianie wyrobów.
Dla ścisłości należy podać, że w ramach prac badawczych Zakładu Badań i Doświadczeń Przemysłu Silikatowego w roku 1961/62 przeprowadzono próby nad zastosowaniem wody utlenionej jako spulchniacza betonu komórkowego i osiągnięto pozytywne wyniki (segregator aktów prawnych).
Należy sądzić, że z chwilą obniżki cen wody utlenionej (na rynku światowym zarysowują się tendencje spadkowe), ten rodzaj spulchniacza będzie mógł być z powodzeniem zastosowany.
Próby zastąpienia w skali przemysłowej proszku glinowego innymi bardziej ekonomicznymi środkami gazującymi przez długi czas nie przynosiły żadnych efektów.

Próbowano użyć w tym celu emulsję sodową utwardzoną, nie dało to jednak całkowicie pozytywnych rezultatów, gdyż okres trwałości piany był krótszy niż czas wiązania masy.
Technologia „Embetu” może całkowicie wyeliminować stosowanie proszku glinowego w krajach nie posiadających własnej produkcji tego spulchniacza. Metoda polega na uzyskaniu wzrostu objętości masy w okresie przed związaniem, podobnie jak ma to miejsce przy użyciu proszku glinowego (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

System drenażowy

System drenażowy do zbioru elementów i struktur, które są połączone w celu zbierania, odprowadzania i kontrolowania kontroli wody opadowej i…

Izolacja fundamentalna

Izolacja fundamentalna jest skutkiem tworzenia, mającego na celu wyeliminowanie wilgoci oraz izolowanie budynku od gruntu (program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE - wersja…

Tynki końcowe

Tynki końcowe do rodzaju końcowego składowania. Są jednym z popularnych ze względu na inne zalety, takie jak zastosowanie, które są…

Cegły nietynkowane

Cegły nietynkowane na elementy, które nie nakładają warstwy tynku ani innej warstwy wykończeniowej (program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE - wersja na komputer).…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !