Blog

Ława fundamentowa dla krawężnika zdjęcie nr 10
24.08.2021

Działanie agresywne

W artykule znajdziesz:

Działanie agresywne

Ława fundamentowa dla krawężnika zdjęcie nr 11
Działanie agresywne

Podwyższenie wytrzymałości chemicznej betonu przez dodatek trasu nie jest spowodowane nierozpuszczalnością wytwarzanych uwodnionych krzemianów wapnia, związki te bowiem nie są wytrzymałe na działanie agresywne. Roztwory agresywne odwodniają hydratyzujące z cementu związki, zmieniając je w mieszaninę kwaśnych żelów (program uprawnienia budowlane na komputer). Najistotniejszy składnik tej mieszanki stanowi żel Si02. Żel ten wywiera wpływ uszczelniający na kamień cementowy, zatykając pory i uodporniając beton na działania agresywne.

Poza tym w stosunku do innych żelów, które powstają przy odwapnianiu cementu, żel ten jest najmniej przepuszczalny.
Obecność jonów K w roztworach agresywnych działa rozluźniająco na szkielet żelu Si02 i powiększa w ten sposób przepuszczalność jonów S04 i Cl, co może wpłynąć na trwałość betonu komórkowego w czasie (program uprawnienia budowlane na ANDROID)..

Poza wymienionymi dwoma podstawowymi składnikami betonu komórkowego - kruszywem i spoiwem (uzupełnionymi dodatkami chemicznymi) - istnieją jeszcze dodatkowe składniki surowcowe betonu komórkowego, a mianowicie:
- spulchniacze (proszek aluminiowy, rzadziej piana),
- gips surowy,
- emulsja zmniejszająca napięcie powierzchniowe wody zarobowej. Spulchniacze gazotwórcze (proszek glinowy Al) (uprawnienia budowlane).
Proszek aluminiowy wchodzi w reakcję chemiczną z wodorotlenkiem wapnia, powstającym z hydratacji wapna palonego lub hydrolizy cementu. Powstały przy tej reakcji wodór spulchnia masę odlewu gazobetonowego.

Jednocześnie przy wyrastaniu wyrobu następuje, na skutek wydzielania się gazu w sposób pulsacyjny, zjawisko jak gdyby zawibrowania ścianek komórek masy gazobetonowej. Dzięki temu gazobeton uzyskuje korzystniejszą strukturę od pianobetonu (program egzamin ustny).

Spulchniacze pianotwórcze

Wg normy RN-59/MBiPMB-08014, obecnie nowelizowanej, proszek glinowy do produkcji betonów lekkich powinien odpowiadać następującym wymaganiom technicznym:
- powinien mieć postać blaszek, łusek lub płatków, w celu równomiernego reagowania z alkaliami zarobu,
- stopień rozdrobnienia powinien być taki, aby pozostałość na sicie tkanym o boku oczka 0,09 mm nie przekraczała 2%, a na sicie o boku oczka 0,063 mm - 15%,
- powierzchnia krycia proszku glinowego powinna zawierać się w granicach 4000-5500 cm2/g,
- ilość wywiązywanego wodoru z 1 g proszku glinowego w środowisku alkalicznym stosowanego do produkcji betonu lekkiego belitowego (BLB) powinna wynosić po 2 minutach 2-4 ml, po 8 minutach 32-40 ml i po 16 minutach 50H-70 ml,
- ilość wywiązywanego wodoru z 1 g proszku glinowego stosowanego do produkcji pianogazosilikatu (PGS) powinna wynosić po 2 minutach 2-h4 ml, po 8 minutach 35-f-45 ml i po 16 minutach 60-70 ml (opinie o programie),
- zawartość glinu aktywnego w proszku glinowym powinna wynosić co najmniej 96%,
- wilgotność proszku glinowego nie powinna przekraczać 0,1%,
- zawartość tłuszczów nie powinna wynosić więcej niż 1%,
- proszek glinowy nie powinien zawierać obcych domieszek i zlepionych grudek.

Ostatnio wprowadza się pasty wykonane z mydeł syntetycznych i proszku glinowego, co w znacznym stopniu ułatwia dozowanie i spulchnianie wyrobów.
Dla ścisłości należy podać, że w ramach prac badawczych Zakładu Badań i Doświadczeń Przemysłu Silikatowego w roku 1961/62 przeprowadzono próby nad zastosowaniem wody utlenionej jako spulchniacza betonu komórkowego i osiągnięto pozytywne wyniki (segregator aktów prawnych).
Należy sądzić, że z chwilą obniżki cen wody utlenionej (na rynku światowym zarysowują się tendencje spadkowe), ten rodzaj spulchniacza będzie mógł być z powodzeniem zastosowany.
Próby zastąpienia w skali przemysłowej proszku glinowego innymi bardziej ekonomicznymi środkami gazującymi przez długi czas nie przynosiły żadnych efektów.

Próbowano użyć w tym celu emulsję sodową utwardzoną, nie dało to jednak całkowicie pozytywnych rezultatów, gdyż okres trwałości piany był krótszy niż czas wiązania masy.
Technologia „Embetu” może całkowicie wyeliminować stosowanie proszku glinowego w krajach nie posiadających własnej produkcji tego spulchniacza. Metoda polega na uzyskaniu wzrostu objętości masy w okresie przed związaniem, podobnie jak ma to miejsce przy użyciu proszku glinowego (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

14.06.2024
Ława fundamentowa dla krawężnika zdjęcie nr 12
Budownictwo osób fizycznych a uprawnienia budowlane

Do 2015 roku Komisja Kwalifikacyjna PIIB stosowała interpretację opartą na rozporządzeniu Ministra Regionalnego i Budownictwa z 1991 roku. Zgodnie z…

14.06.2024
Ława fundamentowa dla krawężnika zdjęcie nr 13
Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej

Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej w Polsce wymagane jest dla osób, które zamierzają samodzielnie kierować robotami drogowymi. Aby uzyskać takie…

Ława fundamentowa dla krawężnika zdjęcie nr 16 Ława fundamentowa dla krawężnika zdjęcie nr 17 Ława fundamentowa dla krawężnika zdjęcie nr 18
Ława fundamentowa dla krawężnika zdjęcie nr 19
Ława fundamentowa dla krawężnika zdjęcie nr 20 Ława fundamentowa dla krawężnika zdjęcie nr 21 Ława fundamentowa dla krawężnika zdjęcie nr 22
Ława fundamentowa dla krawężnika zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Ława fundamentowa dla krawężnika zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Ława fundamentowa dla krawężnika zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Ława fundamentowa dla krawężnika zdjęcie nr 32 Ława fundamentowa dla krawężnika zdjęcie nr 33 Ława fundamentowa dla krawężnika zdjęcie nr 34
Ława fundamentowa dla krawężnika zdjęcie nr 35
Ława fundamentowa dla krawężnika zdjęcie nr 36 Ława fundamentowa dla krawężnika zdjęcie nr 37 Ława fundamentowa dla krawężnika zdjęcie nr 38
Ława fundamentowa dla krawężnika zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Ława fundamentowa dla krawężnika zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Ława fundamentowa dla krawężnika zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami