Działanie zasad

Działanie zasad

Działanie zasad na drewno (program uprawnienia budowlane na komputer). Drewno wykazuje dużą odporność na działanie roztworów zasadowych. Zasady atakują i rozpuszczają hemicelulozy oraz powodują zmydlanie występujących w drewnie żywic. Przy wyższym stężeniu zasady atakują i częściowo rozpuszczają ligninę. Intensywność działania alkalicznych roztworów na rozdrobnione drewno zwiększa się w miarę wzrostu temperatury i ciśnienia, co pozwala na usunięcie z drewna mniej odpornych części składowych. Praktyczne wykorzystanie tych momentów znajduje swój wyraz w alkalicznych metodach rozwierania drewna (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Działanie alkalicznych roztworów na duże powierzchnie nie rozdrobnionego drewna ma odmienny charakter. Zewnętrzne warstwy drewna nasycają się roztworem i nawet pod działaniem zimnych i słabych roztworów o stężeniu 1-4% silnie pęcznieją. Silne spęcznienie zewnętrznych warstw utrudnia lub uniemożliwia dalsze wnikanie roztworu do wnętrza drewna, wskutek czego działanie alkalicznego roztworu ogranicza się do zewnętrznych warstw (uprawnienia budowlane). Niektóre roztwory alkaliczne, jak np. NaOH i Na2S, wnikają w drewno w większych ilościach niż woda. Ponieważ przy pełnym nasyceniu wodą wszystkie pory drewna wypełnione są wodą kapilarną, wobec tego większe wchłonięcie roztworu niż wody odbywać się może tylko na skutek większego spęcznienia błon komórkowych lub na skutek częściowego wyługowania składników drewna i zwiększenia w ten sposób jego porowatości. Im więcej drewno wchłania roztworu, tym mniejsza jest jego odporność w stosunku do danej zasady (program egzamin ustny).

Mórath przeprowadził badanie ubytku w ciężarze drewna po 300 godzinach moczenia w roztworach alkalicznych przy temperaturze 20 C i ustalił na tej podstawie podaną w tab. 60 orientacyjną klasyfikację.
Z powyższego zestawienia wynika, że drewno iglaste wykazuje w stosunku do alkaliów większą odporność na korozję niż drewno liściaste. Odporność drewna iglastego na korozję dorównuje odporności drogich kwasoodpornych stali (opinie o programie).

Drewno twardzielowe

Drewno twardzielowe (twardziel zabarwiona i twardziel niezabarwiona) wykazuje większą odporność niż drewno bielu. W analogiczny sposób kształtuje się odporność drewna na korozję pod działaniem kwasów.

Drugą metodę badania odporności drewna na korozję stanowi określanie wytrzymałości na zginanie próbek o wymiarach 2X2X30 cm moczonych w badanym roztworze alkalicznym lub kwaśnym przez odpowiednio długi okres czasu (segregator aktów prawnych). Czoła zanurzanych w roztwór beleczek należy pokryć gumowymi osłonami, by nie dopuścić do nadmiernej penetracji roztworu w głąb drewna. W warunkach praktycznych ciecze stykają się z drewnem na jego bocznych płaszczyznach (beczki, kadzie, zbiorniki, rury), które nie dają tej łatwości wnikania, co przekroje czołowe. Badanie wytrzymałości na zginanie jest uzasadnione tym, że drewno w kadziach, zbiornikach i drewnianych rurach poddane jest głównie działaniu naprężeń zginających. Dla celów porównawczych można określać wytrzymałość na zginanie drewna w stanie całkowitego nasycenia wodą.

Przytoczone liczby wskazują, że gatunki iglaste są bardziej odporne na korozję niż drewno liściaste. Wśród gatunków iglastych na pierwsze miejsce wysuwa się modrzew.
Za wskaźnik do oceny warunków, w których przebiega lub przebiegać może korozja, służy określanie wartości pH, a więc określanie odczynu danego ośrodka. Intensywność korozji zależy przede wszystkim od obecności wolnych jonów wodorowych H+ i jonów wodorotlenowych OH- (promocja 3 w 1).

Intensywność korozji drewna pod wpływem alkaliów zwiększa się w miarę wzrostu wartości pH; a więc im bardziej alkaliczny jest roztwór, tym bardziej intensywnie przebiega korozja. W granicach 7

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !