Egzamin na uprawnienia budowlane – etap testowy


Egzamin na uprawnienia budowlane ma dwa etapy – pisemny i ustny (program na komputer). Pierwszy etap do egzamin pisemny, nazywany testowym. Pytania do tej części egzaminu są przygotowywane przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. W puli pytań znajduje się kilka tysięcy pytań, które generowane są przez program komputerowy dla każdej specjalności (program na telefon).

Egzamin na uprawnienia budowlane – etap testowy

Pytania te są aktualizowane przez ekspertów samorządu zawodowego, aby były dostosowane do obowiązujących przepisów. W czasie egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane kandydaci nie mogą korzystać z żadnych pomocy – jest to możliwe wyłącznie podczas egzaminu ustnego (program egzamin ustny). Zarówno liczba pytań, jak i czas egzaminu zależy od tego, jaki zakres oraz rodzaj uprawnień budowlanych został wybrany przez kandydata.

W każdej specjalności uprawnień budowlanych możliwe jest uzyskanie uprawnień do projektowania, do kierowania robotami budowlanymi, bądź do projektowania i kierowania robotami budowlanymi łącznie (opinie o programie). Uprawnienia mogą być także wydane bez ograniczeń lub w zakresie ograniczonym. Uprawnienia bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami budowlanymi łącznie rozpoczynają się od egzaminu pisemnego składającego się z 90 pytań i trwającego 135 minut. Aby taki egzamin został zaliczony, kandydat musi odpowiedzieć poprawnie na 68 pytań.

Uprawnienia budowlane bez ograniczeń


Uprawnienia budowlane bez ograniczeń odrębnie do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi można uzyskać po zdaniu egzaminu pisemnego, który składa się z 75 pytań (segregator aktów prawnych). Część pisemna trwa wówczas 115 minut, a minimalna liczba poprawnych odpowiedzi to 57. Uprawnienie łączne do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi, ale w zakresie ograniczonym, wymagają zdania egzaminu pisemnego składającego się z 60 pytań i trwającego 90 minut. Do zaliczenia wymagane jest udzielenie 45 poprawnych odpowiedzi. Egzamin na uprawnienia w zakresie ograniczonym odrębnie do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi rozpoczynają się testem składającym się z 45 pytań. Trwa on 70 minut, a do zdania niezbędne jest udzielenie 34 poprawnych odpowiedzi (promocja 3  w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !