Blog

16.09.2019

Egzamin na uprawnienia budowlane – jak jest przeprowadzany?

W artykule znajdziesz:

Egzamin na uprawnienia budowlane – jak jest przeprowadzany?

Egzamin na uprawnienia budowlane – jak jest przeprowadzany?

Egzamin na uprawnienia budowlane ma dwa etapy – pisemny i ustny (program na komputer). Ustny ma postać testu jednokrotnego wyboru i w zależności od rodzaju uprawnień, o jakie stara się kandydat, może składać się z 30-90 pytań. Ten etap ma na celu sprawdzenie znajomości ustawy Prawo budowlane oraz wszystkich ustaw, które odpowiadają wybranemu przez kandydata zakresowi specjalności uprawnień budowlanych, przepisów dotyczących warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach budowlanych oraz przepisów związanych z postępowaniem administracyjnym (program na telefon).

Długość pisemnej części egzaminu zależy od tego, ile pytań zawiera test – przyjmuje się, że czas odpowiedzi na jedno pytanie wynosi 1,5 minuty (program egzamin ustny).
Odpowiedź wybiera się zakreślając na karcie odpowiedzi jedną z trzech opcji. Pisemny egzamin zaczyna się tego samego dnia i o tej samej godzinie w każdej okręgowej izbie inżynierów lub architektów (opinie o programie).

Każdy kandydat otrzymuje ten sam zestaw pytań w zależności od wybranej specjalności uprawnień budowlanych. Aby uzyskać pozytywny wynik egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane należy udzielić poprawnej odpowiedzi na przynajmniej 75% pytań. Dopiero wtedy kandydat może przystąpić do etapu ustnego. W części ustnej egzaminu kandydat odpowiada na pytania z zestawu, który wcześniej losuje. Zestaw ten składa się z 5 do 10 pytań, które są dostosowane do rodzaju uprawnień, o jakich nadanie stara się kandydat (segregator aktów prawnych).

Prowadzenie budowy

W części ustnej egzaminu na uprawnienia budowlane kandydat otrzymuje pytania, które sprawdzają, czy potrafi posługiwać się przepisami prawa w praktyce, stosować w praktyce posiadaną wiedzę techniczną oraz posiada umiejętności niezbędne dla wybranej specjalności uprawnień budowlanych (promocja 3  w 1). Jedno pytanie obejmuje część praktyczną. W zależności od wybranego rodzaju uprawnień budowlanych ta część może polegać na wykonaniu zadania projektowego bądź rozwiązaniu zagadnienia związanego z prowadzeniem budowy, oczywiście w ramach specjalności, o jaką stara się kandydat.

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami