Blog

02.04.2019

Egzamin na uprawnienia – jak wygląda część pisemna?

W artykule znajdziesz:

Egzamin na uprawnienia – jak wygląda część pisemna?

Jak wiadomo, przed wejściem na salę, należy potwierdzić przybycie oraz odebrać zamkniętą kopertę z pytaniami (program na komputer). Następnie kandydat zajmuje miejsce i czeka, aż Przewodniczący komisji egzaminacyjnej zasygnalizuje rozpoczęcie egzaminu. Pierwszym krokiem jest sprawdzenie czy w kopercie znajduje się test, dotyczący wybranych uprawnień – przy wkładaniu testów do kopert mogą zdarzać się pomyłki, dlatego warto o tym pamiętać. Czas na rozwiązanie testu jest określony w przepisach – średnio na jedno pytanie jest 1,5 minuty, co z pewnością wystarczy, aby dobrze zastanowić się nad odpowiedzią (program na telefon). Nie wszędzie komisja dokładnie pilnuje czasu – w niektórych izbach w jednakowo długim czasie egzamin piszą osoby mające 45 pytań i te mające 90 pytań.

Egzamin ma formę papierową

Egzamin na uprawnienia – jak wygląda część pisemna?

Egzamin ma formę papierową, co oznacza, że nie istnieją żadne dodatkowe kodowane karty na odpowiedzi (program na egzamin ustny). Odpowiedź prawidłową należy zaznaczyć kółkiem. Aby egzamin został zaliczony, wymagane jest udzielenie 75% poprawnych odpowiedzi. Ilość pytań w każdej specjalności jest określona przez przepisy. Warto wiedzieć, że pytania nie są podchwytliwe, ale logiczne – niekiedy wręcz oczywiste, choć udzielenie prawidłowej odpowiedzi możliwe jest tylko wtedy, gdy kandydat perfekcyjnie zna wymagane na egzamin akty prawne (promocja 3 w 1). Zakres poszczególnych pytań może obejmować zawartość całych aktów prawnych, ale z różnych względów niewielu osobom udaje się zaznajomić z całym wymaganym zakresem wiedzy (segregator).
Stąd też za najbardziej efektywną formę nauki uważa się pamięciową naukę pytań, które są udostępniane przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa przed każdą sesją egzaminacyjną. Komisja zaczyna sprawdzanie testów od razu po ich oddaniu, a wyniki ogłasza w postaci list wywieszanych na korytarzu. Znajdują się w nich imiona i nazwiska kandydatów, ich numery ewidencyjne oraz liczba prawidłowych odpowiedzi i informacja o tym, czy kandydat został dopuszczony do części ustnej. Zaliczony egzamin pisemny jest ważny 3 lata – w tym czasie można przystąpić do części ustnej (opinie).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami