Egzamin na uprawnienia w specjalności architektonicznej – postępowanie kwalifikacyjne

Uzyskanie tytułu zawodowego architekta jest możliwe dopiero po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego – jest to zadanie właściwej miejscowo okręgowej komisji kwalifikacyjnej samorządu zawodowego architektów (https://uprawnienia-budowlane.pl).

Egzamin na uprawnienia w specjalności architektonicznej – postępowanie kwalifikacyjne

Postępowanie kwalifikacyjne może rozpocząć się dopiero po złożeniu wniosku przez osobę starającą się o tytuł zawodowy architekta. Obejmuje ono kwalifikację wykształcenia i praktyki zawodowej (program na komputer), a także przeprowadzenie egzaminu architektonicznego.

Wniosek należy złożyć razem z odpowiednimi załącznikami, do których zalicza się:
• odpis dyplomu skończenia studiów wyższych (program na telefon),
• wypis z przebiegu studiów lub suplement do dyplomu,
• oświadczenie patrona stanowiące potwierdzenie odbycia praktyki zawodowej – jego wzór jest określony w przepisach wykonawczych ustawy o zawodzie architekta (program egzamin ustny),
• zaświadczenie, które potwierdza odbycie praktyk zawodowych – wydaje je właściwy wojewódzki inspektorat nadzoru budowlanego. W zaświadczeniu musi być sprecyzowany okres odbywania praktyki zawodowej razem z terminami rozpoczęcia oraz ukończenia praktyki zawodowej przy projektowaniu lub przy budowie obiektów znajdujących się na terenach zamkniętych w jednostkach organizacyjnych podlegających szefowi ABW, Ministrowi Obrony Narodowej lub ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (opinie o programie),
• zaświadczenie z uczelni, w którym znajduje się potwierdzenie prowadzenia studiów w oparciu o umowę między uczelnią a izbą,
• prace projektowe, które kandydat wykonał w czasie praktyki zawodowej,
• kopia dowodu wniesienia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne (segregator aktów prawnych).

Braki w dokumentacji

W przypadku, gdy w dokumentacji stwierdzone zostaną braki, okręgowa komisja kwalifikacyjna IA wydaje postanowienie wzywające kandydata na uprawnienia do ich uzupełnienia w ciągu 30 dni. Niedostarczenie wymaganych dokumentów skutkuje niedopuszczenie do postępowania. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane jest zgodnie z regulaminem, znajdującym się w art. 57 pkt 7 ustawy o zawodzie architekta (promocja 3  w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !