Egzamin pisemny – jak wygląda jego przebieg?

 

Egzamin pisemny – jak wygląda jego przebieg?

Egzamin pisemny to pierwsza część egzaminu na uprawnienia budowlane (program na komputer). Przez większość zdających etap ten jest uważany za łatwiejszy niż etap ustny. Jednak, aby tak było, należy się wcześniej dobrze przygotować, a także poznać jego dokładny przebieg. Jest to tym ważniejsze, że zdawalność na przestrzeni lat sukcesywnie spada (program na telefon). Wszystkie pytania, jakie znajdują się w teście, są przygotowywane przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (program egzamin ustny).

Przed egzaminem na stronie izby można znaleźć szczegółowy spis aktów prawnych oraz norm, których znajomość będzie konieczna w trakcie danej sesji egzaminacyjnej. Pytania są przygotowywane na podstawie bazy pytań, w której jest ich kilka tysięcy. Testy tworzone są w sposób losowy dla każdej ze specjalności oraz każdego rodzaju uprawnień budowlanych (opinie o programie).

Egzamin ma postać jednokrotnego wyboru, co jest dużym ułatwieniem, ponieważ zdający ma pewność, że wyłącznie jedna spośród trzech zaprezentowanych odpowiedzi jest prawidłowa. Jeśli chodzi o liczbę pytań, wymaganą liczbę prawidłowych odpowiedzi oraz zakres i czas egzamin, to parametry te uzależnione są od zakresu oraz rodzaju uprawnień, jakie chce zdobyć kandydat. Uprawnienia bez ograniczeń łącznie do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi są najtrudniejsze do zdobycia. Test składa się w tym wypadku z 90 pytań, spośród których 63 dotyczą prawa budowlanego, 18 warunków BHP oraz 9 postępowania administracyjnego. Egzamin trwa wówczas 135 minut, a ilość poprawnych odpowiedzi do pozytywnego zaliczenia testu to 68 (segregator aktów prawnych).

Pytania z ustawy prawo budowlane


Najmniej pytań zawiera test dla osób starających się o uprawnienia do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie. Składa się z 45 pytań testowych, wśród których są 32 pytania z ustawy prawo budowlane, 4 pytania z postępowania administracyjnego oraz 9 pytań z BHP. W każdej okręgowej izbie samorządu zawodowego egzamin pisemny odbywa się tego samego dnia oraz o tej samej godzinie (promocja 3  w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !