Egzamin pisemny – na ile pytań trzeba odpowiedzieć?

Egzamin pisemny to pierwsza część egzaminu na uprawnienia budowlane (program na komputer). Ma on formę testu jednokrotnego wyboru. Ilość pytań, czas trwania oraz wymagana liczba poprawnych odpowiedzi zależy od tego, jaki zakres oraz rodzaj uprawnień wybrał kandydat.

Egzamin pisemny – na ile pytań trzeba odpowiedzieć?

Na uprawnienia łączne do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń egzamin trwa 135 minut i składa się z 90 pytań testowych, przy czym wymagana liczba poprawnych odpowiedzi do 68. W teście znajdują się 63 pytania z prawa budowlanego i aktów wykonawczych, 18 pytań z warunków BHP przy wykonywaniu prac budowlanych oraz 9 pytań z postępowania administracyjnego (program na telefon).

Czas egzaminu dla uprawnień odrębnych do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń wynosi 115 minut. Łączna ilość pytań to w tym przypadku 75. a wymagana liczba poprawnych odpowiedzi to 57. W tym teście znajdują się 53 pytania z prawa budowlanego i aktów wykonawczych, 7 pytań z postępowania administracyjnego i 15 pytań z warunków BHP (program egzamin ustny). Na uprawnienia w ograniczonym zakresie łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi egzamin składa się z 60 pytań testowych, a ilość poprawnych odpowiedzi to 45. Test należy rozwiązać w ciągu 90 minut, a w jego skład wchodzą 42 pytania z prawa budowlanego i aktów wykonawczych, 12 pytań z warunków BHP oraz 6 pytań z postępowania administracyjnego (opinie o programie).

Część pisemna egzaminu

Część pisemna egzaminu na uprawnienia w ograniczonym zakresie odrębnie do kierowania robotami budowlanymi lub do projektowania składa się z 45 pytań testowych i trwa 70 minut. Aby zdać, trzeba udzielić 34 prawidłowych odpowiedzi. W zestawie znajdują się 32 pytania z ustawy prawo budowlane, 9 pytań z warunków BHP i 4 pytania z postępowania administracyjnego (segregator aktów prawnych). Osoby mające tytuł mistrza i starające się o uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie rozwiązują test składający się z 45 pytań i muszą udzielić przynajmniej 34 poprawnych odpowiedzi. Egzamin trwa 70 minut (promocja 3  w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami