Blog

Przeróbka kamieni narzutowych zdjęcie nr 10
25.07.2019

Egzamin pisemny – na ile pytań trzeba odpowiedzieć?

W artykule znajdziesz:

Egzamin pisemny – na ile pytań trzeba odpowiedzieć?

Egzamin pisemny to pierwsza część egzaminu na uprawnienia budowlane (program na komputer). Ma on formę testu jednokrotnego wyboru. Ilość pytań, czas trwania oraz wymagana liczba poprawnych odpowiedzi zależy od tego, jaki zakres oraz rodzaj uprawnień wybrał kandydat.

Przeróbka kamieni narzutowych zdjęcie nr 11
Egzamin pisemny – na ile pytań trzeba odpowiedzieć?

Na uprawnienia łączne do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń egzamin trwa 135 minut i składa się z 90 pytań testowych, przy czym wymagana liczba poprawnych odpowiedzi do 68. W teście znajdują się 63 pytania z prawa budowlanego i aktów wykonawczych, 18 pytań z warunków BHP przy wykonywaniu prac budowlanych oraz 9 pytań z postępowania administracyjnego (program na telefon).

Czas egzaminu dla uprawnień odrębnych do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń wynosi 115 minut. Łączna ilość pytań to w tym przypadku 75. a wymagana liczba poprawnych odpowiedzi to 57. W tym teście znajdują się 53 pytania z prawa budowlanego i aktów wykonawczych, 7 pytań z postępowania administracyjnego i 15 pytań z warunków BHP (program egzamin ustny). Na uprawnienia w ograniczonym zakresie łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi egzamin składa się z 60 pytań testowych, a ilość poprawnych odpowiedzi to 45. Test należy rozwiązać w ciągu 90 minut, a w jego skład wchodzą 42 pytania z prawa budowlanego i aktów wykonawczych, 12 pytań z warunków BHP oraz 6 pytań z postępowania administracyjnego (opinie o programie).

Część pisemna egzaminu

Część pisemna egzaminu na uprawnienia w ograniczonym zakresie odrębnie do kierowania robotami budowlanymi lub do projektowania składa się z 45 pytań testowych i trwa 70 minut. Aby zdać, trzeba udzielić 34 prawidłowych odpowiedzi. W zestawie znajdują się 32 pytania z ustawy prawo budowlane, 9 pytań z warunków BHP i 4 pytania z postępowania administracyjnego (segregator aktów prawnych). Osoby mające tytuł mistrza i starające się o uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie rozwiązują test składający się z 45 pytań i muszą udzielić przynajmniej 34 poprawnych odpowiedzi. Egzamin trwa 70 minut (promocja 3  w 1).

Najnowsze wpisy

19.06.2024
Przeróbka kamieni narzutowych zdjęcie nr 12
Uprawnienia wodno-melioracyjne

Prawa do nabywania wody i gruntów oznaczają prawa i obowiązki związane z inicjatywami w zakresie zaopatrzenia w wodę i nabywania…

18.06.2024
Przeróbka kamieni narzutowych zdjęcie nr 13
Uprawnienia majstra budowlanego

Kwalifikacje kierownika budowy różnią się w zależności od kraju, ale zazwyczaj obejmują zestaw kwalifikacji i umiejętności, które umożliwiają nadzorowanie prac…

Przeróbka kamieni narzutowych zdjęcie nr 16 Przeróbka kamieni narzutowych zdjęcie nr 17 Przeróbka kamieni narzutowych zdjęcie nr 18
Przeróbka kamieni narzutowych zdjęcie nr 19
Przeróbka kamieni narzutowych zdjęcie nr 20 Przeróbka kamieni narzutowych zdjęcie nr 21 Przeróbka kamieni narzutowych zdjęcie nr 22
Przeróbka kamieni narzutowych zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Przeróbka kamieni narzutowych zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Przeróbka kamieni narzutowych zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Przeróbka kamieni narzutowych zdjęcie nr 32 Przeróbka kamieni narzutowych zdjęcie nr 33 Przeróbka kamieni narzutowych zdjęcie nr 34
Przeróbka kamieni narzutowych zdjęcie nr 35
Przeróbka kamieni narzutowych zdjęcie nr 36 Przeróbka kamieni narzutowych zdjęcie nr 37 Przeróbka kamieni narzutowych zdjęcie nr 38
Przeróbka kamieni narzutowych zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Przeróbka kamieni narzutowych zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Przeróbka kamieni narzutowych zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami