Blog

05.04.2019

Egzamin pisemny – przebieg

W artykule znajdziesz:

Egzamin pisemny – przebieg

Przebieg egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane może być nieco innych w każdej izbie (program na komputer). W przypadku Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa kandydaci czekający na holu są proszeniu o ustawienie się w dwóch kolejkach według nazwiska. Następnie każdy z nich jest proszony o wylegitymowanie się dowodem osobistym, po czym otrzymuje kopertę z testem i zostaje wpuszczony do sali. Na sali kandydat proszony jest o podanie swojej specjalizacji, po czym członkowie komisji wskazują mu miejsce, w którym ma usiąść. Zdarza się, że z powodu zamieszania zostają posadzone koło siebie dwie osoby z tej samej specjalizacji, co z pewnością jest szczęśliwym zrządzeniem losu. Wszechobecny rozgardiasz panuje do momentu, gdy wszyscy kandydaci znajdą się na sali, dlatego warto wykorzystać ten czas, aby sprawdzić w jakiej specjalizacji są osoby siedzące dokoła (program na telefon).

Porównywanie odpowiedzi

Egzamin pisemny – przebieg

Aby porównać swoje odpowiedzi z innym kandydatem, najlepiej poczekać do końca, nawet jeśli test wypełniło się wcześniej (program na egzamin ustny). Wówczas wiele osób oddaje testy, a część komisji na bieżąco sprawdza już oddane, co daje szansę na skonsultowanie się z sąsiadami. Jeśli chodzi o sam test, to po otwarciu koperty i jego wyjęciu, należy kolejno czytać pytania i zakreślać tylko te odpowiedzi, co do których ma się absolutną pewność (promocja 3 w 1). Jeśli przy jakimś pytaniu pojawi się problem, należy przejść do kolejnego, a gdy zostanie trochę czasu, wrócić do niego. Kolejny etap to udzielenie odpowiedzi na pytania, które sprawiły trochę trudności, ale nie te najtrudniejsze.
Dopiero ostatni etap to odpowiedzi na pytania sprawiające najwięcej problemów. Wówczas pozostają trzy rozwiązania:
• droga dedukcji, czyli kolejne wykluczanie najmniej prawdopodobnych odpowiedzi,
• zwrócenie się o pomoc do kogoś z sali,
• strzelanie – w tym przypadku liczy się szczęście (segregator).
Na koniec trzeba jeszcze raz całościowo sprawdzić test i dokładnie przeczytać każde pytania. Po egzaminie wyniki są wywieszane na tablicy, dzięki czemu od razu wiadomo, kto zdał, a komu się nie udało (opinie).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami