Blog

02.10.2019

Egzaminy ustny na uprawnienia budowlane bez ograniczeń

W artykule znajdziesz:

Egzaminy ustny na uprawnienia budowlane bez ograniczeń

 

Egzaminy ustny na uprawnienia budowlane bez ograniczeń

Postępowanie kwalifikacyjnego do uprawnień budowlanych składa się z dwóch etapów. Pierwszym jest kwalifikacja wykształcenia i praktyki zawodowej, a drugim egzamin sprawdzający wiedzę teoretyczną i praktyczną niezbędną do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (program na komputer).

Egzamin złożony jest z dwóch części – pisemnej i ustnej. Do części ustnej można przystąpić dopiero po zaliczeniu testu. W trakcie egzaminu ustnego zdający udzielają odpowiedzi bezpośrednio przed komisją egzaminacyjną wyłonioną przez właściwą miejscowo Okręgową Izbę Inżynierów lub Architektów. Liczba pytań w czasie części ustnej zależy od zakresu i rodzaju uprawnień, natomiast czas egzaminu zawsze jest taki sam – na przygotowanie odpowiedzi kandydat ma 25 minut.
Zestawy pytań przygotowywane są oddzielnie dla każdej specjalności oraz rodzaju uprawnień budowlanych (program na telefon). Na uprawnienia bez ograniczeń do projektowania oraz do kierowania robotami budowlanymi łącznie, dla każdej specjalności egzamin składa się z 10 pytań. Wśród nich jest wzbudzające największy stres pytanie obejmujące element praktyczny. Polega ono zwykle na wykonaniu określonych zadań projektowych lub rozwiązaniu zagadnienia, które jest bezpośrednio związane z prowadzeniem budowy (program egzamin ustny).

Ponadto zdający muszą odpowiedzieć na 1 pytanie sprawdzające umiejętność praktycznego posługiwania się przepisami prawa, 4 pytania z praktycznego stosowania wiedzy techniczne oraz 4 pytania ściśle związane z wybraną specjalnością uprawnień budowlanych. Za każde pytanie można otrzymać od 0 do 5 punktów, a do zdania niezbędne jest uzyskanie 34 z 50 punktów (opinie o programie).

Przepisy prawa w praktyce


Na uprawnienia oddzielnie do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń egzamin złożony jest z 8 pytań (segregator aktów prawnych). Jedno z nich to część praktyczna, która wymaga rozwiązania zagadnienia z zakresu budowy lub wykonania zadania projektowego. W zestawie są też 3 pytania z praktycznego stosowania wiedzy technicznej, 3 pytania dotyczące specjalności i 1 pytanie sprawdzające posługiwanie się przepisami prawa w praktyce (promocja 3  w 1).

Najnowsze wpisy

29.05.2024
Projektant budowlany

Projektant budowlany to profesjonalista odpowiedzialny za tworzenie planów budowy budynków i obiektów inżynierskich. Jego praca jest istotna w całym procesie…

28.05.2024
Książka obiektu budowlanego

Książka obiektu budowlanego to dokument służący do systematycznego rejestrowania i archiwizowania wszelkich istotnych informacji dotyczących eksploatacji, konserwacji i remontów budynku.…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami