Blog

30.05.2018

Ekspertyza budowlana - przykład opisu do praktyki zawodowej na uprawnienia budowlane

W artykule znajdziesz:

Ekspertyza budowlana - przykład opisu do praktyki zawodowej na uprawnienia budowlane


Ekspertyza budowlana - przykład opisu do praktyki zawodowej na uprawnienia budowlane

 

Do praktyki zawodowej na uprawnienia budowlane można również wpisać udział w prowadzeniu ekspertyz budowlanych. Warunkiem jest to, że podczas wykonywania prac badawczych oraz pomiarowych również wykonuje się obliczenia lub rysunki na przykład do nowego projektu. Same badania i pomiary niestety nie zaliczają się do możliwości wpisania do książki praktyki zawodowej na uprawnienia budowlane. 

 

Przypominamy, że oprogramowanie do nauki przygotowującej do egzaminu na uprawnienia budowlane znajduje się na naszej stronie. W skład oferty wchodzi program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2017 w wersji na komputer oraz w wersji na telefon/tablet. Dodatkowo w programie tym zawarty jest tryb Egzaminu Ustnego. Posiadamy również program JEDNOLITE AKTY PRAWNE UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2017, który zawiera wszystkie aktualne przepisy budowlane. Licencje do wszystkich tych programów możesz zakupić pojedynczo lub w pakiecie 2 w 1 lub 3 w 1. Wszelkie informacje dotyczące uprawnienia budowlanych znajdziesz w zakładce Aktualności. Przeczytaj opinie o nas i sprawdź jakimi jesteśmy profesjonalistami.


Przedmiotem orzeczenia jest wskazanie metody (lub metod) przestrojenia konstrukcji stadionu żużlowego w celu poprawy jego dynamiki przy obciążeniu synchronicznym skokiem grupy ludzi.


Zakres prac badawczych obejmował:


 określenie częstości i postaci drgań stadionu ze wzmocnieniem słupkami (stan aktualny stadionu żużlowego) oraz wykonanie symulacji obciążenia synchronicznym skokiem grupy ludzi (wzmocnienie nr 1);


 określenie częstości i postaci drgań stadionu ze wzmocnieniem słupkami i cięgnami, zaproponowanymi przez firmę STALKO (wzmocnienie części wspornikowej żelbetowych belek głównych), oraz wykonanie symulacji obciążenia synchronicznym skokiem grupy ludzi (wzmocnienie nr 2);


 określenie częstości i postaci drgań stadionu z podparciem za pomocą słupów stalowych części wspornikowej żelbetowych belek głównych oraz wykonanie symulacji obciążenia synchronicznym skokiem grupy ludzi (wzmocnienie nr 3);


 określenie częstości i postaci drgań stadionu z podparciem 10 wsporników żelbetowych słupami stalowymi oraz wykonanie symulacji obciążenia synchronicznym skokiem grupy ludzi (wzmocnienie nr 4);


 określenie częstości i postaci drgań stadionu z dodatkowymi stężeniami stalowych słupów konstrukcji zadaszenia i dachu drewnianego oraz wykonanie symulacji obciążenia synchronicznym skokiem grupy ludzi (wzmocnienie nr 5);


 określenie częstości i postaci drgań stadionu z dodatkowymi stężeniami tylko stalowych słupów konstrukcji zadaszenia oraz wykonanie symulacji obciążenia synchronicznym skokiem grupy ludzi (wzmocnienie nr 6);


 określenie częstości i postaci drgań stadionu z dodatkowymi stężeniami tylko drewnianej konstrukcji dachu oraz wykonanie symulacji obciążenia synchronicznym skokiem grupy ludzi (wzmocnienie nr 7);


 określenie częstości i postaci drgań stadionu z dodatkowymi stężeniami stalowych słupów konstrukcji zadaszenia i dachu drewnianego oraz 4 cięgnami (wzmocnienie nr 8);


 określenie częstości i postaci drgań stadionu z dodatkowymi stężeniami stalowych słupów konstrukcji zadaszenia i dachu drewnianego oraz 6 cięgnami (wzmocnienie nr 9);


 określenie częstości i postaci drgań stadionu z dodatkowymi stężeniami stalowych słupów konstrukcji zadaszenia i dachu drewnianego oraz 8 cięgnami zaproponowanymi przez STALKO (wzmocnienie nr 10);


 ocena proponowanych metod wzmocnienia konstrukcji oraz rekomendacja „najlepszego” rozwiązania. W analizie wariantowej nie uwzględnia się rozwiązań szczegółów konstrukcyjnych oraz kosztów realizacji wzmocnienia.

 

Uzyskane modele MES konstrukcji trybuny zostały zweryfikowane na danych pomiarowych. Kluczowe częstotliwości drgań własnych, czyli pierwsza pomiarowa częstotliwość (3.1 Hz) i częstotliwość dominująca w odpowiedzi dynamicznej trybuny na wymuszenie synchronicznym skokiem ludzi (10 skoków z częstotliwości 2.2Hz) (4.6 Hz) są bardzo bliskie obliczeniowym częstotliwościom drgań własnych 3.12 Hz i 4.6 Hz. Maksymalne przemieszczenia pionowe końca wspornika betonowego przy wzbudzeniu synchronicznym tańcem „Labado” dla kibiców znajdujących się nad wspornikiem betonowym i w dolnej części trybuny wyniosły 5 mm, zaś dla swobodnego końca dachu drewnianego 12 mm. W trakcie testów dynamicznych na obiekcie kibice znajdowali się tylko na jednej sekcji trybuny (pomiędzy osiami 10, 11 i 12). Obliczeniowe ugięcia od obciążenia synchronicznym tańcem całego stadionu są 4.8 mm dla wspornika betonowego i 19.7 mm dla swobodnego końca dachu drewnianego. Uzyskane wyniki symulacji są bliskie wynikom uzyskanym w pomiarach.


Rozwiązaniem całkowicie eliminującym szkodliwe drgania wywołane synchronicznymi skokami ludzi jest podparcie wszystkich wsporników betonowych niezależnymi słupami, które mogą być posadowione niezależnie od fundamentów trybuny (metoda 3). Takie rozwiązanie ma charakter akademicki, gdyż jego realizacja nie jest możliwa, ze względu na całkowitą zmianę schematu statycznego konstrukcji oraz inne ograniczenia formalne.


Rozwiązaniem dającym dobre wyniki i możliwym do zastosowania jest wzmocnienie wszystkich wsporników betonowych cięgnami umocowanymi od końców wsporników do słupów żelbetowych (metoda 2). Proste symulacje zakładające różne siły wstępnego naciągu w cięgnie pokazują silą zależność skuteczności tej metody od poprawnego doboru siły naciągu. Mała siła naciągu nie powoduje eliminacji niepożądanych drgań konstrukcji. Duża siła naciągu powoduje wzrost momentu zginającego w przekroju belki żelbetowej nad słupem betonowym. W przypadku wyboru tej metody wskazana jest także analiza dynamiczna samego cięgna, ze względu na możliwe częstości drgań własnych znajdujące się w pobliżu częstotliwości wzbudzenia (w obliczeniach pierwsza częstotliwości drgań własnych wyniosła 2.5Hz). „Najlepszym” rozwiązaniem, zdaniem autorów opracowania, jest wprowadzenie do układu konstrukcyjnego dodatkowych stężeń wzmacniających zarówno słupy stalowe (stężenia w płaszczyźnie pionowej) jak i dodatkowych stężeń połaci dachowej. Koncepcja stężenia wszystkich słupów i dźwigarów dachowych zakłada wprowadzenie podatnego podparcia górnej części słupów stalowych oraz znaczne ograniczenie amplitud drgań swobodnego końca dachu drewnianego i tym samym redukcję przemieszczeń wspornika betonowego. Na rys. 55 pokazany jest szczegół postaci drgań dachu dla częstości 4.60 Hz (stadion ze słupkami stalowymi – metoda nr 1). W miejscu zamontowanych już stężeń poziomych i pionowych względne przemieszczenia zakończeń słupów stalowych jak również płatwi są znaczące. Na rys 56 pokazana jest forma drgań trybuny dla częstotliwości 4.71 Hz wyznaczone dla trybuny z dodatkowymi stężeniami. W tym przypadku względne przemieszczenia sąsiednich elementów konstrukcyjnych zadaszenia są znacząco mniejsze. W przypadku przestrzennych konstrukcji o znacznych wymiarach i powtarzalnych segmentach konstrukcyjnych istnieje duże prawdopodobieństwo wystąpienia częstotliwości własnych podwójnych lub częstotliwości o bliskich wartościach. W takim przypadku pojawi się zjawisko dudnienia, które może powodować wzrost przemieszczeń elementów trybuny. Model MES konstrukcji ze wzmocnieniem metodą 5 nie wskazuje na wystąpienie takiego przypadku. Jednak, gdyby rzeczywista konstrukcja trybuny po wzmocnieniu miała podwójne częstotliwości w przedziale do 5 Hz to konieczne może być dodatkowe wzmocnienie konstrukcji w wybranych punktach (metoda 8 ,9 lub 10).

 

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami