Ekspertyza stanu technicznego budynku


Ekspertyza stanu technicznego budynku

 

Każdy budynek na pewnym etapie swojego istnienia musi przejść ocenę stanu technicznego, która może objawić się w formie opinii bądź ekspertyzy stanu technicznego. Opinia techniczna jest oceną stanu budynku wystawioną w oparciu przede wszystkim o powierzchowne oględziny oraz wgląd do dokumentacji technicznej obiektu. Natomiast ekspertyza stanu technicznego sporządzania jest w oparciu o liczne i bardzo dokładne badania oraz wyliczenia wytrzymałości fundamentów budynku,a także jego ścian, stropów i innych elementów konstrukcji, elewacji i oczywiście dachu. W zdecydowanej większości przypadków ekspertyza wystawiana jest przez nadzór budowlany.

 

Każdy, kto ma w planach przeprowadzenie remontu zmieniającego w wielu elementach dotychczasową konstrukcję budynku, koniecznie zamiar swój zgłosić musi do odpowiednio do tego uprawnionego urzędu. W przypadku złożenia wniosku, urząd zanim przystąpi do jego rozpatrzenia zażąda przedstawienia opinii bądź ekspertyzy stanu technicznego (w znacznej większości przypadków ta druga opcja bardzie pomaga w uzyskaniu rzetelnej decyzji). Tylko dzięki informacjom zawartym w opinii czy ekspertyzie specjaliści będą mogli stwierdzić, czy zmiana w konstrukcji budynku będzie w stanie w negatywnym stopniu wpłynąć na jego stan techniczny.

Aby jednak ekspertyza stanu technicznego mogła w odpowiedni sposób posłużyć zarządcy czy właścicielowi budynku, musi zostać poprawnie wykonana oraz zawierać niezbędne elementy, takie jak między innymi:


- opis budynku którego dotyczy oraz celu do jakiego został on przeznaczony,
- szczegółowy opis wszystkich elementów poddawanych badaniom,
- rysunki oraz dokumentację techniczną dotyczącą badanych elementów konstrukcji budynku,
- opis kolejno dokonywanych odkrywek oraz badań,
- obliczenia dopuszczalnych obciążeń dla wszystkich elementów tworzących konstrukcję budynku.


Brak któregokolwiek z powyższych elementów będzie powodował iż ekspertyza nie będzie uznawana za kompletną, a co za tym idzie w wielu sytuacjach gdy jest niezbędna okaże się po prostu nieprzydatna.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Powiązane artykuły

Włókna szklane

Włókna szklane, znane jako generatory szklanokwarcowe, to materiał kompozytowy wytwarzany z włókien elektrycznych, które są emitowane zamiast urządzenia ludzkiego włosa.…

Materiał elewacyjny

Materiał elewacyjny do materiału używanego do pokrywania zewnętrznych ścian budynków w celu ochrony przed ich dostępem oraz nadania im estetycznego…

Drabiny ewakuacyjne

Drabiny ewakuacyjne to specjalne urządzenie, które jest natychmiast opuszczane przez budynki lub elementy z dodatkowym piętrem w przypadku awarii lub…

Okna dachowe

Okna dachowe, znane również jako okna połaciowe lub okna strychowe, do okien umieszczonych w połaci dachowej budynku. Są one montowane…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !