Elektrody taśmowe

Elektrody taśmowe

Elektrody taśmowe mogą być wykorzystane także do jednostronnego nagrzewania, co stosowane jest przy grubych elementach, grubszych niż 40 cm, ale system ten może być zastosowany już do elementów o grubości 20 cm (program uprawnienia budowlane na komputer). Sąsiadujące taśmy podłącza się wówczas do różnych faz i wtedy prąd przepływa pomiędzy nimi tylko przez górne warstwy nagrzewanego betonu.

Jest to tzw. peryferyjne nagrzewanie elektryczne. Ogrzewanie wewnętrznych stref betonu następuje przez przewodzenie ciepła. Elektrody prętowe. Ten typ elektrod jest rzadko stosowany, gdyż łączy się z dużą ilością utraconej stali. Elektrody w postaci odcinków prętów stalowych są zatopione w mieszance betonowej i pozostają już w betonie na stałe. Ucina się tylko końcówki do przymocowywania oblicówki na przedmiotowych elementach betonowych (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Elektrody prętowe są natomiast bardzo korzystne w przypadku nagrzewania elektrycznego elementów o skomplikowanym kształcie,
w miejscach o trudnym dostępie oraz w przypadku elementów grubych (powyżej 40 cm).

Również ten typ elektrod musi być stosowany w przypadku nagrzewania elektrycznego do elementów o dużej ilości zbrojenia ułożonego blisko powierzchni. Takich elementów nie można nagrzewać za pomocą elektrod płytowych ani taśmowych, gdyż silnie rozgrzewające się zbrojenie może prowadzić do zniszczenia otulającej warstwy betonu (uprawnienia budowlane). Rozstaw elektrod oblicza się, wychodząc z założenia możliwie równomiernego ogrzewania całego masywu betonowego. Sposób ułożenia elektrod oraz ich kształt zależy od kształtu elementu i warunków betonowania. Z reguły ustawia się je prostopadle do większej płaszczyzny elementu i stąd noszą one często nazwę elektrod iglicowych (program egzamin ustny).

Mogą być zatapiane z jednej lub obu stron podgrzewanego elementu. Elektrody iglicowe (prętowe) wykonuje się ze stali zbrojeniowej okrągłej o 0 4 do 12 mm i instaluje się je przed wrzuceniem mieszanki betonowej. W tym celu wykonuje się w deskowaniu odpowiednie otwory, w których obsadza się elektrody tak, aby wystawały ze ściany po minimum 5 cm. Końce podłącza się na przemian do sieci elektrycznej z przewodami różnych faz.  Elektrody strunowe. Stosuje się przy wydłużonych elementach (słupy, płyty). Elektroda strunowa ułożona wewnątrz betonu równolegle do osi betonowanego elementu jest prętem o długości nie większej niż 3 m. Jedną elektrodę może stanowić jedna struna lub ich wiązka. Drugą elektrodę stanowi oddalona struna lub szkielet zbrojeniowy (opinie o programie).

Stalowe deskowanie

Również stalowe deskowanie może być potraktowane jako elektroda, pod warunkiem że nie jest ono połączone z elektrodami strunowymi.

Elektrody strunowe wykonuje się ze stali zbrojeniowej okrągłej o średnicy od 8 do 16 mm. Pod żadnym warunkiem struny nie mogą stykać się ze zbrojeniem. dlatego stosuje się je do elementów słabo zbrojonych lub osadza się je w sposób odpowiednio sztywny, np. stosując specjalne kostki betonowe lub izolację. Pręty nie zabezpieczone muszą się znaleźć w odległości minimum 5 cm od elektrody w przypadku prądu o napięciu 50 V. Sposób wprowadzenia w deskowania dwóch różnoimiennych elektrod strunowych i sposób podłączenia ich do sieci (segregator aktów prawnych). W przypadku dwustronnie zbrojonych płyt można zbrojenia te potraktować jako dwie różne elektrody, ale pod warunkiem, że nie są połączone ze sobą przewiązkami stalowymi.

e j Sprzęt i instalacja do nagrzewania elektrycznego. Do podstawowych elementów wyposażenia poligonu do nagrzewania betonu prądem elektrycznym w okresie zimowym należą:
1. sieć elektryczna zasilająca,
2. transformator,
3. tablica rozdzielcza,
4. sieć nagrzewania.

U nas w kraju nie produkuje się jeszcze specjalnie dostosowanych transformatorów. Korzysta się do dziś z kilku uzyskanych przed wieloma laty jednofazowych transformatorów radzieckich typu TB-20. Moc jednego transformatora pozwala podgrzewać 1-P4 m3 mieszanki betonowej (promocja 3 w 1). Ta duża rozpiętość wynika z właściwości podgrzewanego betonu, wpływających na odporność i straty ciepła.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !