Blog

18.04.2019

Elektrownie wiatrowe

Elektrownie wiatrowe szansą na ekologiczny prąd

Wciąż rosnące zanieczyszczenie powietrza i wymogi unijne dotyczące redukcji emisji spalin, wymuszają konieczność poszukiwania nowych rozwiązań, które zapewnią produkcję energii elektrycznej, a jednocześnie nie będą przyczyniały się do zanieczyszczania atmosfery (https://uprawnienia-budowlane.pl). Jedną z możliwości jest elektrownia wiatrowa. Lokalizacja inwestycji w turbiny wiatrowe musi spełniać jednak pewne wymogi prawne. Jakie?

Elektrownie wiatrowe

Zachowanie wymogów ekologii (program na komputer)
Elektrownia wiatrowa należy do tzw. odnawialnego źródła energii. Jej praca przyczynia się do produkowania prądu przez napędzanie turbiny siłą wiatru. Jest ona zatem ekologiczna, gdyż nie używa żadnego paliwa kopalnego. Lokalizacja inwestycji również musi być ekologiczna. Farm wiatrowych nie można budować w obszarach chronionych i ich bezpośrednim otoczeniu. Lokalizacją inwestycji nie mogą być zatem parki narodowe, rezerwaty, ale także stanowiska prac archeologicznych (program na telefon).

Z dala od zabudowań

Kolejnym wyznacznikiem jest konieczność zachowania odpowiedniej odległości od zabudowań mieszkalnych, ale także dróg, torów kolejowych czy lotnisk (segregator aktów prawnych). Zapis ten wynika z problemów związanych z generowaniem hałasu przez pracę turbin. Odległość ta nie powinna być mniejsza niż trzykrotność średnicy turbiny w przypadku kiedy jest ona ustawiona w orientacji prostopadłej do dominującego kierunku wiatru oraz co najmniej dwukrotnej długości średnicy przy ustawieniu równoległym (opinie o programie).

Dostęp do elektrowni. Lokalizacja inwestycji turbin wiatrowych musi uwzględniać także obecność punktu odbioru wytwarzanego przez nią prądu. W pobliżu farmy wiatrowej musi zatem znajdować się sieć energetyczna, która przyjmie i przetransportuje dalej wytworzoną energię elektryczną (promocja 3 w 1).

Sytuacja polskich gruntów. Elektrownia wiatrowa to sposób na ekologiczny prąd. Możliwości lokalizacyjne inwestycji jednak ograniczają ich masową budowę (program egzamin ustny). Biorąc pod uwagę tereny chronione oraz ilość miejsc spełniających warunki odległościowe od zabudowań i szlaków komunikacyjnych, podaje się, że zaledwie 10% polskich gruntów nadaje się do budowy farm wiatrowych.

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami