Blog

09.01.2021

Kapitalność budynków produkcyjnych

Kapitalność budynków produkcyjnych

Kapitalność budynków produkcyjnych

Przeszkodą we wprowadzaniu postępu technicznego i technologicznego nie mogą też być budynki zbyt masywne i zbyt trwałe, które często wymagać będą bardzo kosztownych przeróbek, nie będąc równocześnie rozwiązaniami doskonałymi pod względem użytkowym na dalszą perspektywę (program uprawnienia budowlane na komputer).

Postulat zmniejszenia kapitalności budynków produkcyjnych przewidywanych w realizacjach najbliższego planu perspektywicznego 1966-1980 ma znaczenie zasadnicze. Należy zaznaczyć, iż pod pojęciem zmniejszonej kapitalności nie kryje się dążenie do budownictwa prowizorycznego lub tandetnego lecz dążenie mające na celu głównie zmniejszenie ciężarów jednostkowych i całkowitych budowli, zmniejszenie ilości zużycia materiałów budowlanych, transportu i robocizny, poprzez zamianę materiałów o niskiej wydajności technicznej, lecz za to o dużej masie łącznej, na materiały wysokosprawne pod względem ich eksploatacji (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

W wyniku zastosowania postępu technicznego w rozwiązaniach konstrukcyjnych budynków wiejskich i uzyskania w ten sposób oszczędności materiałowych oraz finansowych, przeznaczyć je będzie można na inne również ważne inwestycje. Budynki w gospodarstwie rolnym stanowią zawsze największy kapitał inwestycyjny, który obciąża gospodarstwa zwłaszcza mniejsze oprocentowaniem, odpisami amortyzacyjnymi i kosztami ich technicznego utrzymania.

Zmniejszenie tych kosztów jest istotne i wpływa na wartość produkcji. Zbyt kapitalne budownictwo nie stwarza ponadto możliwości wymiany elementów budowlanych (zwłaszcza przegród zewnętrznych) bez naruszania całości układu konstrukcyjnego. Wymiana taka jest często pożądana ze względów higienicznych i sanitarnych, zwłaszcza że wymagania nowoczesnej produkcji zwierzęcej stawiają zdrowotność i higienę budynków na jednym z pierwszych miejsc (uprawnienia budowlane).

Uprawnienia budowlane

Szczególnie odnosi się to do budynków przeznaczonych na pobyt zwierząt, co związane jest z szerokim rozwojem nauk zootechnicznych, a więc stałym podnoszeniem poziomu zdrowotności inwentarza żywego, a tym samym podnoszeniem zdrowotności i higieny ludzi korzystających z produktów zwierzęcych.
Wreszcie z punktu widzenia ekonomicznego wyniki produkcji rolniczej nie są wcale uzależnione od masywnego, ciężkiego i kosztownego budownictwa. Przeciwnie, budynki jako ważne ogniwo w łańcuchu kompleksowej produkcji rolnej powinny być dostosowane do nowoczesnych wymagań, a zatem spełniać postulat ekonomiki (program egzamin ustny).

W oparciu o powyższe rozważania można wysunąć śmiało tezę, że jednym z głównych kierunków postępu technicznego w budownictwie’ wiejskim, zwłaszcza w odniesieniu do budynków o charakterze czysto produkcyjnym, powinno być osiągnięcie maksymalnych efektów produkcyjnych przy jednoczesnym zachowaniu optymalnych (minimalnych) wskaźników techniczno-ekonomicznych ich budowy (opinie o programie). Budynki produkcyjne wymagają także często dostosowania do zmiennej postępowej technologii i mechanizacji prac w ich wnętrzach, w zależności od rodzaju zwierząt, kierunków produkcji itp. Z uwagi na zmienność tych procesów wymagających dużej swobody przestrzennej, zwłaszcza podczas pracy maszyn i urządzeń mechanicznych, budynki kapitalne są dużym utrudnieniem.

Wysunąć też można drugą tezę, że ze względu na pożądaną swobodę przemienności technologicznych procesów produkcyjnych i zastosowania mechanizacji prac uciążliwych oraz czasochłonnych jak również i na koszty inwestycyjne poniesione na budownictwo (koszty te przeważnie obciążają wytwarzany produkt rolny) - ideałem byłoby w ogóle zrezygnować z budowy budynków produkcyjnych stanowiących w tych warunkach ,,zło konieczne” (segregator aktów prawnych). Jeśli natomiast to ,,zło konieczne” jest nieodzowne z uwagi na panujący klimat i warunki atmosferyczne w naszym kraju, to niech będzie ono złem najmniejszym rokującym nadzieje poprawy w wyniku postępu technicznego.

Chociaż druga teza wydaje się mieć charakter teoretyczny, w wielu jednak krajach, jak np. Stanach Zjednoczonych, Szwecji, Danii, Niemczech, Rosji, Holandii i innych, znajduje ona szerokie potwierdzenie w praktyce, polegające na stosowaniu lekkich budynków^ zamiast ciężkich i masywnych o grubych murach (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami