Elementy monolityczne

Elementy monolityczne

Konstrukcja ścian zewnętrznych może być dwuwarstwowa lub jednowarstwowa (uprawnienia budowlane). W ZSRR w domach do 5 kondygnacji ściany zewnętrzne jednowarstwowe wykonuje się z keramzytu lub innych lekkich betonów marki 50-75 i ciężarze 300-1000 kG/m3.

Wykonuje się też elementy przestrzenne ze ścianami o lżejszej konstrukcji, w postaci ramy żelbetowej wypełnianej następnie lekkim materiałem, np. płytami wiórkowo-cementowymi (program na telefon). Przykładowo podaje się konstrukcję elementów przestrzennych nośnych typu skrzyni bez dna — wg rozwiązania opracowanego przez instytut radziecki NIISK — o wymiarach „na pokój”.

Ścianki wykonane są z betonu grubości 4 cm, zaś płyty sufitowe mają grubość 3 cm. Narożniki między ścianami lub ścianami a sufitem pogrubia się stosując skosy. Płyta podłogowa rusztowa ma wysokość żeber 12 cm i grubość 2,5 lub 3,0 cm. Beton ścian i sufitu zaprojektowano marki 200, płyt podłogowych — marki 300 (program na komputer). Elementy przestrzenne opierają się jeden na drugim w 4 narożnikach za pomocą blach narożnych.

Koncentracja obciążeń w naróżach skrzyń

Jednakże koncentracja obciążeń w naróżach skrzyń na niedużej powierzchni wymaga założenia specjalnych blach stalowych (program egzamin ustny). Blachy stalowe stosuje się od 6 do 10 mm i przyspawa się do uprzednio wbetonowanych w ściany kątowników 50X50X5 mm. Do blachy przyspawa się przekładki centrujące 40X40X20 mm. Przekładki umieszcza się w środku ciężkości umownego obliczeniowego przekroju narożnika (opinie o programie).

Docisk miejscowy pod blachą narożną nie może przekraczać dopuszczalnego naprężenia na ściskanie betonu więcej niż o 50°/o.
Przy ustawianiu skrzyń, dla podwyższenia nośności narożnych słupów, zaleca się na całej obliczeniowej powierzchni narożnika (po ok. 24 cm w każdą stronę od narożnika) stosować zaprawę cementową marki 100.


Płyty podłogowe przymocowuje się do ścian skrzyni za pomocą spawania kształtek osadzonych w łączonych elementach (segregator aktów prawnych). Kształtki na ścianach, ze względu na ułatwienie spawania, powinny być umieszczane na ich stronie zewnętrznej, gdyż poza tym daje to korzyści związane z wykończeniem podłóg i innych urządzeń na płytach podłogowych jeszcze przed spawaniem.

Dla zapewnienia sztywności należy spoiny powstałe między żebrem płyty a ścianą szczelnie wypełniać zaprawą cementową.

Obciążenie górnych kondygnacji na rozpatrywany narożnik elementu przyjmuje się jako działające na mimośrodzie 2 cm (promocja 3 w 1).

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !