Elementy płytowe ścian poprzecznych

Elementy płytowe ścian poprzecznych

Elementy płytowe ścian poprzecznych z betonu konstrukcyjnego jako pracujące na ściskanie mogą być wykonane z samego betonu bez zbrojenia (poza zbrojeniem montażowym w postaci haków montażowych do podnoszenia). W praktyce w celu przeniesienia naprężeń rozciągających w czasie montażu oraz zwiększenia nośności płyty na obwodzie dla podparcia płyt stropowych jak również umożliwienia wykonania złączy w narożach - stosuje się w płytach bezotworowych konstrukcyjne zbrojenie obwodowe (program uprawnienia budowlane na komputer).

W przypadku płyt nośnych do ścian wewnętrznych z otworami, stosuje się poza zbrojeniem na obwodzie płyty, c) dodatkowo zbrojenie obwodowe otworu okiennego oraz zbrojenie otworu drzwiowego. W płytach, gdy otwór drzwiowy jest blisko brzegu, a słupek płyty poza otworem ma szerokość mniejszą od 50 cm, należy ten słupek obliczyć i uzbroić jako słupek żelbetowy. W przypadku stosowania szerokiego otworu okiennego oblicza się płytę jako żelbetową. Poza tymi dwoma wyjątkami oblicza się płyty - mimo wprowadzeń zbrojenia obwodowego (program uprawnienia budowlane na ANDROID). W ścianach zewnętrznych, w zależności od zaprojektowanego układu przenoszeni obciążeń, mogą występować następujące rodzaje elementów:
1) płyty nośne, konstrukcyjne w układzie podłużnym oraz mieszanym,
2) płyty niekonstrukcyjne, tzw. osłonowe, coraz częściej stosowane w układzie nośnym poprzecznym.

Ściany zewnętrzne nośne poza funkcją nośną analogiczną do funkcji ścian wewnętrznych nośnych w układzie poprzecznym, muszą spełniać ponadto roi przegród cieplno-wilgotnościowych oraz akustycznych. O możliwości spełnić nia tych zadań decyduje materiał zastosowany w płycie oraz struktura je budowy.
Pod względem struktury budowy płyty nośne ścian zewnętrznych podzieli można na: a) jednowarstwowe, b) wielowarstwowe, c) jedno- i wielowarstwowe ze szkieletem nośnym (uprawnienia budowlane).
Najkorzystniejsze z punktu widzenia wymagań wytrzymałościowych s płyty wielowarstwowe. Ponieważ jednak płyty takie są w większości rozwiązań droższe niż płyty jednowarstwowe, częściej stosowane są te ostatnie - przy czym dąży się obecnie do wytwarzania ich z tworzywa wielolunkcyjnego.

Łączniki stalowe

Jak dotychczas jedynym materiałem stosowanym do produkcji płyt jedno warstwowych, który ma spełniać wymienione wyżej funkcje nośne i izolacyjne, jest beton lekki, wykonany z lekkiego kruszywa lub komórkowy (program egzamin ustny). Z względu na stosunkowo niską wytrzymałość betonów lekkich wyższych nawę odmian, grubość tych płyt jest większa niż grubość płyt ściennych wielowarstwowych (20 do 26 cm) i wynosi 30 do 40 cm. Zmniejszenie grubości płyt jednowarstwowych do grubości zbliżonej do grubości płyt wielowarstwowych będzie możliwe wtedy, gdy zostaną ulepszone procesy technologiczne w produkcji betonów lekkich o wysokiej wytrzymałości przy zachowaniu takiej id izolacyjności cieplnej, jaką wykazują obecnie betony lekkie typu izolacyjno-nośnego (opinie o programie).

W Polsce rozpoczęto już stosowanie płyt ściennych jednowarstwowych z betonu komórkowego, gazobetonu autoklawizowanego odmiany 0,7, o grubości 24 cm. Ze względu na ograniczone wymiary autoklawów płyty ścia zewnętrznych nie mogą być wykonywane równocześnie na całą wysokość i szerokość izby (segregator aktów prawnych). Płyty te wykonywane są więc w dwóch fazach: najpierw wykonuje się w autoklawach elementy o wysokości połowy kondygnacji lub elementy dylowe na całą wysokość ściany, a następnie w drugiej fazie elementy te łączy się w płyty przez zespawanie zabetonowanych łączników stalowych lub przez sklejenie klejem z żywic syntetycznych, bądź też prze zespolenie za pomocą naciągniętych prętów stalowych.

Technika dwufazowe produkcji elementów z betonu komórkowego autoklawizowanego związana jest z wieloma trudnościami. Klejenie wymaga wielkiej dokładności wymiarów elementów autoklawizowanych, co przy obecnej technice produkcji tych wyrobów nie jest możliwe do uzyskania. Powierzchnie stykowe muszą być więc precyzyjnie obrabiane (szlifowane), aby spoiny miały szerokość nie większą niż I-T-2 mm (promocja 3 w 1). Tego rodzaju płyty ścienne nadają się jako płyty osłonowe i samonośne oraz jako elementy nośne w budynkach o małej liczbie kondygnacji (4 do 5 kondygnacji).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !