Elementy prefabrykowane z siatkobetonu

Elementy prefabrykowane z siatkobetonu

W związku z powyższym wyróżnia się:
a) obudowę mieszaną, w której ściany boczne są wykonane np. z betonitów, stropnice zaś z żelbetowych prefabrykatów; jest ona stosowana w skałach o średniej zwięzłości bez ciśnienia bocznego:
b) obudowę prefabrykowaną:
a) ramową - prostokątną lub trapezową,
b) pełną obudowę prostokątną, trapezową lub wieloboczną z uniwersalnych elementów, jak np. płyty żebrowane,
c) obudowę pierścieniową z elementów jednakowego typu,
d) obudowę łupinową trapezową z elementów korytkowych z przeponami lub bez (program uprawnienia budowlane na komputer).

Obudowę ramową stosuje się w wyrobiskach o dużej szerokości, wykonywanych w skałach o średniej wytrzymałości lub mocnych o niewielkim ciśnieniu bocznym. Obudowa taka  składa się z żelbetowych prostokątnych stojaków oraz płyt żebrowych. Zamiast płyt żebrowych można stosować stropnice żelbetowe lub strunobetonowe, bądź okładziny żelbetowe.
W skalach miękkich o znacznym ciśnieniu bocznym można stosować obudowę, składającą się ze stojaków żelbetowych i stropnic ze wspornikami. Obudowa ta odznacza się korzystnym schematem statycznym (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Elementy prefabrykowane z siatkobetonu mogą być wykorzystane w procesie wykonywania obudowy betonowej. Wykonuje się wówczas cienkie segmenty, które montuje się w wyrobisku w miejscu wykonywania obudowy.
Zastosowanie opisanych elementów pozwala na pominięcie niezależnego deskowania (uprawnienia budowlane).
Tamy ogniowe oraz tamy wodne wykonuje się w kopalniach w celu odcięcia stref (pól) z zagrożeniem pożarowym (ogniowym) lub wodnym od pozostałej części kopalni.
Ze względu na takie wymagania stawiane wymienionym obiektom, jak trwałość, szczelność, wytrzymałość na ciśnienia (wody lub też wybuchu gazów) wykonuje się je jako betonowe bądź murowane pełne (mur może być betonitowy).

Tamy przygotowuje się wcześniej na wypadek powstania zagrożenia. Do utrzymania ruchu poprzez tamę służą szczelnie zamykające się drzwi stalowe (program egzamin ustny).
Skuteczność zwalczania zagrożeń (pożarowych i wodnych) zależy w dużej mierze od lokalizacji tam. Miejsce pod ich budowę należy wybrać w możliwie najkorzystniejszych warunkach geologicznych (duża wytrzymałość skał, nieznaczna porowatość i szczelinowatość, słaba przepuszczalność skał, brak zaburzeń tektonicznych).

Tamy ogniowe

Na wybór miejsc dla tam ma również wpływ przekrój chodnika (jak najmniejszy) oraz odległość od najbliższego obiegowego prądu powietrza. Po ustaleniu miejsca pod tamę konieczne jest wykonanie wrębu do skał nieodprężonych w ociosach, spągu i stropie (opinie o programie).
Ponieważ tamy są kosztowne i trudne w wykonaniu, należy dążyć, aby strefa tamowana była jak najmniejsza i zamknięta możliwie najmniejszą liczbą tam.
Tamy wodoszczelne betonowe i betonitowe wykonywane są jako walcowe, kuliste lub ostrolukowe, zależnie od rodzaju górotworu i wartości ciśnienia wody.

Najczęściej tamy ogniowe wykonuje się jako murowane z betonitów na zaprawie cementowej, o grubości zależnej od wysokości wyrobiska i wartości panujących ciśnień.
Tamy betonowe wykonuje się rzadziej. Tamy z betonitów mają tę zaletę, że są ogniotrwałe i łatwe do wykonania. Jednak niezbyt wysoka ich wytrzymałość na ciśnienie górotworu stwarza możliwość pęknięć i wykruszeń, co pociąga za sobą konieczność wykonywania okresowych uszczelnień (segregator aktów prawnych).
Pewną podatność tamy można uzyskać dzięki wbudowaniu drewnianych wkładek (o przekroju prostokątnym) ze starych prowadnic szybowych lub z podkładów.

W przypadkach występowania nacisków bocznych stosowane są wkładki pionowe. Drewniane przekładki sprężyste należy tak rozmieszczać, aby kierunek spodziewanych nacisków pozostawał prostopadły do włókien, co umożliwia zgniot wkładki do 2/3 jej pierwotnej grubości.
Po obwodzie wyrobiska, w miejscu stawiania tamy, wykonuje się wrąb do twardej calizny (promocja 3 w 1).

Spąg podlewa się warstwą betonu ciekłego i na takiej podstawie muruje się tamę. W celu poszerzenia podstawy tamy w spągu można, w odległości 1,5-2 m, wciąć nowy, głębszy wrąb i zamurować go lub zabetonować.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !