Elementy robocze

Elementy robocze
Elementy robocze

Jako elementy robocze służące do odpowietrzania masy betonowej układanej poziomo (drogowe nawierzchnie betonowe, lotnicze drogi startowe, sklepienia łupinowe oraz prefabrykowane płyty stropowe itp.) służą przenośne płyty odpowietrzające (deskowanie aktywne) o powierzchni od 0,5 m2 do 1 m2. Są one wykonywane w postaci płaskich skrzynek otwartych od dołu, połączonych odpowiednimi przewodami z instalacją próżniową (pompa próżniowa i różnego rodzaju zbiorniki) (program uprawnienia budowlane na komputer).

Płyty odpowietrzające wykonywane są zazwyczaj z wodoodpornej sklejki o grubości 12-20 mm (rzadziej z desek łączonych na wpust i wypust, co jednak powoduje znaczne zwiększenie ciężaru płyt i zmniejszenie ich trwałości) obramowanej kątownikiem lub ceownikiem. Od dołu komora przekryta jest dwiema warstwami siatki - dolną z drutu o średnicy 1,0-1,2 mm z oczkami o wymiarze 4-6 mm i górną z drutu o 0 0,3 mm o oczkach 1,0-1,5 mm (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Na siatkach tych naciągnięte jest płótno filtracyjne, zapobiegające porywaniu cząsteczek cementu podczas odpowietrzania masy betonowej. W ten sposób przestrzeń między warstwą sklejki a siatkami stanowi właśnie komorę próżniową. Na wierzchu płyty umieszczony jest króciec z zaworem trójdrogowym, do którego przyłącza się wąż odpowietrzający. Do obramowania ograniczającego boki komory odpowietrzającej przymocowane są paski gumowe o szerokości 50-y60 mm występujące nieco poza obrzeże obramowania (uprawnienia budowlane).

Płytę odpowietrzającą ustawia się na dokładnie wyrównanej powierzchni masy betonowej zaraz po zakończeniu wibrowania, przy czym odpowietrzanie powinno się rozpocząć nie później niż w 10-H5 min po zakończeniu zagęszczania masy betonowej (program egzamin ustny).

Stopień rozrzedzenia powietrza w komorach odpowiada zazwyczaj 500-650 mm słupa rtęci, lecz nie mniej niż 350 mm. Czas trwania odpowietrzania zależy od grubości odpowietrzanej warstwy masy betonowej, marki betonu, konsystencji masy betonowej, temperatury masy betonowej, stopnia rozrzedzenia powietrza w komorze roboczej itd., największy wpływ ma jednak grubość odpowietrzanej masy betonowej (opinie o programie).

Odpowietrzanie

Orientacyjnie czas trwania odpowietrzania, przy grubości warstwy masy betonowej do 10 cm, wynosi 45 sek na każdy 1 cm grubości warstwy; przy grubości od 10 do 20 cm - 1 min na każdy 1 cm grubości warstwy powyżej 10 cm oraz 2 min na każdy 1 cm grubości warstwy powyżej 20 cm.

Odpowietrzanie masy betonowej daje szczególnie korzystne wyniki przy produkcji elementów prefabrykowanych, które w warunkach stosowania metod (lub materiałów) przyspieszających dojrzewanie betonu wymagają zazwyczaj jednodniowego przetrzymywania w formach przed ich odtransportowaniem po rozformowaniu (segregator aktów prawnych). Natomiast przy zastosowaniu odpowietrzania masy betonowej można prefabrykat niezwłocznie po jego odpowietrzeniu przenieść wraz z bocznymi ściankami formy z przyssaną płytą odpowietrzającą (przy czynnej pompie próżniowej) na miejsce dalszego dojrzewania (składowania) oswobadzając stanowisko robocze dla produkcji dalszych prefabrykatów.

Odpowietrzanie masy betonowej daje również bardzo dobre wyniki technologiczne i ekonomiczne przy monolitycznych szkieletach żelbetowych, pozwalając na niezwłoczne rozdeskowanie słupów i boków podciągów oraz belek, tak iż w niektórych przypadkach daje lepsze rezultaty ekonomiczne niż zamienne dla tych szkieletów - ustroje prefabrykowane.

Dla niektórych przypadków betonowania ścian, fundamentów, słupów itp. opracowano metodę wewnętrznego odpowietrzania masy betonowej za pomocą rur odpowietrzających, umieszczanych wewnątrz masy betonowej (promocja 3 w 1).

Odpowietrzanie metodą wewnętrzną jest dość skomplikowane technologicznie, dlatego stosowane jest tylko w przypadkach szczególnych, gdy odpowietrzanie metodą powierzchniową jest niemożliwe, np. przy wykonywaniu otworów dla umieszczenia zakotwień w fundamentach pod urządzenia technologiczne przemysłowe, przy płytach stropowych wielootworowych itp.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !