Etapy budowy drogi lub parkingu

Pierwszym etapem budowy drogi asfaltowej jest usunięcie warstwy humusu, a w przypadku starych dróg wykonanych z asfaltu, konieczne jest skruszenie starej konstrukcji. Krok ten można pominąć w przypadku starych dróg żwirowych lub żużlowych (program na komputer). Kolejnym etapem jest zagęszczenie rodzimego gruntu oraz nadanie drodze odpowiedniego profilu. W razie konieczności wykonywane jest doziarnienie gruntu rodzimego (program na telefon). Po prawidłowym przygotowaniu korpusu rozsiewany jest odpowiednio dobrany preparat oraz tzw. cement portlandzki, zapewniający stabilizację gruntu. Grunt jest następnie dokładnie mieszany, ponieważ ma to wpływ na efekt końcowy. Po wymieszaniu materiał poddawany jest zagęszczeniu, a korpus drogi zyskuje odpowiedni profil (program na egzamin ustny). Bardzo ważne jest wykonywanie tych prac w odpowiednim tempie, ponieważ zbyt długa obróbka powoduje zniszczenie wiązań.

Wykonanie warstwy ścieralnej

Etapy budowy drogi lub parkingu

Tak wykonaną stabilizację pielęgnuje się przez kolejnych 7 dni – drogi nie można w tym czasie obciążać. Kolejnym etapem jest wykonanie warstwy ścieralnej, którą najczęściej stanowią masy bitumiczne. Inne popularne warstwy ścieralne to kostki brukowe i betonowe (promocja 3 w 1). W przypadku dróg montażowych oraz tymczasowych możliwe est zastosowanie tanich i bardzo cienkich warstw ścieralnych. Wówczas konieczna jest pielęgnacja wiosenna i jesienna, ale jej koszty są bardzo niskie (segregator).
Dzięki zastosowaniu odpowiedniej stabilizacji możliwe jest zastosowanie dowolnej warstwy ścieralnej. W przypadku kostki brukowej lub betonowej na stabilizacji wykonywana jest 2-3cm warstwa podsypki, a dopiero na niej układa się wybraną kostkę. W przypadku budowy dróg ekspresowych oraz autostrad, często konieczne jest wykonanie warstwy wiążąco-wyrównawczej, ale nie trzeba stosować grubych warstw bitumicznych. Konstrukcja nośna docelowych dróg może być wykonana na samym początku inwestycji, przy czym stabilizacja zabezpieczona warstwą emulsji z kruszywem może być użytkowana przez cały okres budowy (opinie). Po zakończeniu robót budowlanych taka konstrukcja jest oczyszczana, a następnie przykrywana odpowiednią warstwą ścieralną.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Powiązane artykuły

Instalacja odgromowa

Instalacja odgromowa, zwana także instalacją piorunochronną, do systemu włączającego w celu ochrony budynków i innych struktur przed wyładowaniem awaryjnym, takich…

Hydroizolacja

Hydroizolacja do procesu lub techniki, która ma na celu wyeliminowanie przenikaniu wody do konstrukcji budowlanej lub innego obiektu. Jest to…

Stabilność zboczy

Stabilność zboczy do zdolności zbocza (np. wzniesienia, skarpy, nasypu) do utrzymania się w jednym kawałku i nie leczyć osunięcia, załamaniu…

Inżynieria glebowa

Inżynieria glebowa to dziedzina inżynierii, która dotyczy badań, projektowania i zarządzania glebami oraz gruntem w kontekście ochrony infrastruktury, takich jak…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !