Blog

21.08.2018

Etapy budowy drogi lub parkingu

W artykule znajdziesz:

Etapy budowy drogi lub parkingu

Pierwszym etapem budowy drogi asfaltowej jest usunięcie warstwy humusu, a w przypadku starych dróg wykonanych z asfaltu, konieczne jest skruszenie starej konstrukcji. Krok ten można pominąć w przypadku starych dróg żwirowych lub żużlowych (program na komputer). Kolejnym etapem jest zagęszczenie rodzimego gruntu oraz nadanie drodze odpowiedniego profilu. W razie konieczności wykonywane jest doziarnienie gruntu rodzimego (program na telefon). Po prawidłowym przygotowaniu korpusu rozsiewany jest odpowiednio dobrany preparat oraz tzw. cement portlandzki, zapewniający stabilizację gruntu. Grunt jest następnie dokładnie mieszany, ponieważ ma to wpływ na efekt końcowy. Po wymieszaniu materiał poddawany jest zagęszczeniu, a korpus drogi zyskuje odpowiedni profil (program na egzamin ustny). Bardzo ważne jest wykonywanie tych prac w odpowiednim tempie, ponieważ zbyt długa obróbka powoduje zniszczenie wiązań.

Wykonanie warstwy ścieralnej

Etapy budowy drogi lub parkingu

Tak wykonaną stabilizację pielęgnuje się przez kolejnych 7 dni – drogi nie można w tym czasie obciążać. Kolejnym etapem jest wykonanie warstwy ścieralnej, którą najczęściej stanowią masy bitumiczne. Inne popularne warstwy ścieralne to kostki brukowe i betonowe (promocja 3 w 1). W przypadku dróg montażowych oraz tymczasowych możliwe est zastosowanie tanich i bardzo cienkich warstw ścieralnych. Wówczas konieczna jest pielęgnacja wiosenna i jesienna, ale jej koszty są bardzo niskie (segregator).
Dzięki zastosowaniu odpowiedniej stabilizacji możliwe jest zastosowanie dowolnej warstwy ścieralnej. W przypadku kostki brukowej lub betonowej na stabilizacji wykonywana jest 2-3cm warstwa podsypki, a dopiero na niej układa się wybraną kostkę. W przypadku budowy dróg ekspresowych oraz autostrad, często konieczne jest wykonanie warstwy wiążąco-wyrównawczej, ale nie trzeba stosować grubych warstw bitumicznych. Konstrukcja nośna docelowych dróg może być wykonana na samym początku inwestycji, przy czym stabilizacja zabezpieczona warstwą emulsji z kruszywem może być użytkowana przez cały okres budowy (opinie). Po zakończeniu robót budowlanych taka konstrukcja jest oczyszczana, a następnie przykrywana odpowiednią warstwą ścieralną.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami