Blog

Bardzo długa nazwa i bardzo duża odpowiedzialność zdjęcie nr 10
03.07.2020

Filary zapór płytowych

W artykule znajdziesz:

Filary zapór płytowych

Bardzo długa nazwa i bardzo duża odpowiedzialność zdjęcie nr 11
Filary zapór płytowych

Filary zapór płytowych wykonuje się z betonu lub żelbetu. W większości przypadków zbrojenie filara nie jest konieczne poza strefą rozciąganą, którą obliczenia mogą ujawnić na krawędzi odwodnej. Ze względu na niebezpieczeństwo pojawiania się pęknięć, w zewnętrznych płaszczyznach filara układa się lekkie siatki zbrojeniowe (program uprawnienia budowlane na komputer).

Podłużne belki usztywniające wykonywane są w postaci belek żelbetowych o przekroju teowym lub skrzynkowym otwartym.
Przy większych wysokościach zapór prócz belek poziomych stosowane są pionowe lub nachylone przepony, zwykle równoległe do krawędzi odpowietrznej filara.
Korona i fundamenty zapór płytowych (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Gdy po koronie zapory przeprowadza się drogę, wówczas most opiera się bezpośrednio na filarach, jeżeli są one odpowiednio szerokie w części górnej lub też na filarkach będących przedłużeniem filarów zapory.

Niekiedy most podpierany jest układem słupów wychodzących bezpośrednio z filaru. Koronę części przelewowych zapór płytowych profiluje się według krzywych, jak dla przelewów hydraulicznie najkorzystniejszych. Koronę przelewu można wykładać wymiennymi belkami drewnianymi, chroniącymi przed uderzeniem kry i przedmiotów płynących. Należy przy tym zwracać uwagę również na ochronę licowych powierzchni filarów od strony dolnej wody.
Fundamenty zapór płytowych w zasadzie nie różnią się od fundamentów zapór wielołukowych. W przedniej części fundamentów występuje z reguły wyraźna ostroga. Ma ona za zadanie polepszyć stateczność na przesunięcie, jak również zabezpieczyć w pewnej mierze przed filtracją wody (uprawnienia budowlane).

Zamocowanie płyty w fundamencie mającym jednocześnie wspomnianą ostrogę. Ostroga ta przechodzi czasem w swego rodzaju przesłonę o głębokości 5-6 m i grubości 2,0-2,5 m (przy wysokości zapory ok. 30 m.

Jeżeli w miejscu budowy występuje warstwa aluwiów znacznej grubości wtedy przesłona ta sięga poziomu zdrowej skały i jest w niej zakotw: na. W zależności od wytrzymałości podłoża, na którym posadawia się zaporę, fundamenty wykonuje się w postaci oddzielnych ław fundamentowych poszczególnych filarów lub w postaci ciągłej płyty zbrojeniowej (program egzamin ustny). Płyty te mogą być zdrenowane przez wykonanie otworów wypełnionych dobrze przepuszczalnym materiałem. Jak wiadomo, rozwiązanie takie zmniejsza wypór pod płytą.

Deskowanie płyt filarów

Zalety i wady zapór płytowych. Do zalet zapór płytowych można zaliczyć dobrą stateczność. Wypadkowa sił działających przebiega w środkowej części podstawy filara, występujące więc w filarze naprężenia są rozłożone prawie równomiernie, a w związku z tym i naciski na grunt są jednostajne.

Zapory płytowe mają także szereg zalet konstrukcyjnych. Awaria któregoś z przęseł nie grozi katastrofą dla całej zapory, jak to może mieć miejsce w zaporze wielołukowej (opinie o programie).

W czasie budowy wielkie wody można łatwo odprowadzić. W trakcie eksploatacji łatwy jest dostęp do wszystkich elementów zapory, co znacznie usprawnia remonty. Jeżeli zapora wykonywana jest dla celów energetycznych, miejsce pod płytą między filarami może być wykorzystane do ustawienia turbozespołów, czyli w zaporę możliwe jest wkomponowanie bloku siłowni wodnej.

Dla niższych zapór płyty mogą być wykonywane oddzielnie w postaci prefabrykatów. Dzięki temu znacznie skraca się czas budowy zapory, filary i płyty mogą być wykonywane równocześnie, a przy tym niezależnie od siebie, co znacznie upraszcza wykonawstwo. Z chwilą zakończenia betonowania filarów zaczyna się montowanie płyt, przy czym montaż jest prosty i szybki (segregator aktów prawnych).

Deskowanie płyt filarów jest proste i może być użyte do kilkunastu razy, w zależności od rodzaju deskowań. Przy budowie zapory Storfinnforsen płyty użyte były 20-30 razy.
Do wad zapór płytowych zalicza się ich małą przydatność w krajach o surowym klimacie, ze względu na przemarzanie płyt, chociaż - jak wykazały omówione przykłady zapór Storfinnforsen i Olstappen - wada ta może być częściowo pokonana przez stosowanie ścianek izolacyjnych.

Filary również narażone są na oddziaływanie różnych ujemnych czynników, głównie atmosferycznych, powodujących korozję i stopniowe ich niszczenie. Ponadto zapory płytowe mają ograniczoną rozstawę filarów, na skutek czego wysokie zapory tego typu stają się nieekonomiczne (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

19.06.2024
Bardzo długa nazwa i bardzo duża odpowiedzialność zdjęcie nr 12
Uprawnienia wodno-melioracyjne

Prawa do nabywania wody i gruntów oznaczają prawa i obowiązki związane z inicjatywami w zakresie zaopatrzenia w wodę i nabywania…

18.06.2024
Bardzo długa nazwa i bardzo duża odpowiedzialność zdjęcie nr 13
Uprawnienia majstra budowlanego

Kwalifikacje kierownika budowy różnią się w zależności od kraju, ale zazwyczaj obejmują zestaw kwalifikacji i umiejętności, które umożliwiają nadzorowanie prac…

Bardzo długa nazwa i bardzo duża odpowiedzialność zdjęcie nr 16 Bardzo długa nazwa i bardzo duża odpowiedzialność zdjęcie nr 17 Bardzo długa nazwa i bardzo duża odpowiedzialność zdjęcie nr 18
Bardzo długa nazwa i bardzo duża odpowiedzialność zdjęcie nr 19
Bardzo długa nazwa i bardzo duża odpowiedzialność zdjęcie nr 20 Bardzo długa nazwa i bardzo duża odpowiedzialność zdjęcie nr 21 Bardzo długa nazwa i bardzo duża odpowiedzialność zdjęcie nr 22
Bardzo długa nazwa i bardzo duża odpowiedzialność zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Bardzo długa nazwa i bardzo duża odpowiedzialność zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Bardzo długa nazwa i bardzo duża odpowiedzialność zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Bardzo długa nazwa i bardzo duża odpowiedzialność zdjęcie nr 32 Bardzo długa nazwa i bardzo duża odpowiedzialność zdjęcie nr 33 Bardzo długa nazwa i bardzo duża odpowiedzialność zdjęcie nr 34
Bardzo długa nazwa i bardzo duża odpowiedzialność zdjęcie nr 35
Bardzo długa nazwa i bardzo duża odpowiedzialność zdjęcie nr 36 Bardzo długa nazwa i bardzo duża odpowiedzialność zdjęcie nr 37 Bardzo długa nazwa i bardzo duża odpowiedzialność zdjęcie nr 38
Bardzo długa nazwa i bardzo duża odpowiedzialność zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Bardzo długa nazwa i bardzo duża odpowiedzialność zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Bardzo długa nazwa i bardzo duża odpowiedzialność zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami