Filary zapór płytowych

Filary zapór płytowych

Filary zapór płytowych wykonuje się z betonu lub żelbetu. W większości przypadków zbrojenie filara nie jest konieczne poza strefą rozciąganą, którą obliczenia mogą ujawnić na krawędzi odwodnej. Ze względu na niebezpieczeństwo pojawiania się pęknięć, w zewnętrznych płaszczyznach filara układa się lekkie siatki zbrojeniowe (program uprawnienia budowlane na komputer).

Podłużne belki usztywniające wykonywane są w postaci belek żelbetowych o przekroju teowym lub skrzynkowym otwartym.
Przy większych wysokościach zapór prócz belek poziomych stosowane są pionowe lub nachylone przepony, zwykle równoległe do krawędzi odpowietrznej filara.
Korona i fundamenty zapór płytowych (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Gdy po koronie zapory przeprowadza się drogę, wówczas most opiera się bezpośrednio na filarach, jeżeli są one odpowiednio szerokie w części górnej lub też na filarkach będących przedłużeniem filarów zapory.

Niekiedy most podpierany jest układem słupów wychodzących bezpośrednio z filaru. Koronę części przelewowych zapór płytowych profiluje się według krzywych, jak dla przelewów hydraulicznie najkorzystniejszych. Koronę przelewu można wykładać wymiennymi belkami drewnianymi, chroniącymi przed uderzeniem kry i przedmiotów płynących. Należy przy tym zwracać uwagę również na ochronę licowych powierzchni filarów od strony dolnej wody.
Fundamenty zapór płytowych w zasadzie nie różnią się od fundamentów zapór wielołukowych. W przedniej części fundamentów występuje z reguły wyraźna ostroga. Ma ona za zadanie polepszyć stateczność na przesunięcie, jak również zabezpieczyć w pewnej mierze przed filtracją wody (uprawnienia budowlane).

Zamocowanie płyty w fundamencie mającym jednocześnie wspomnianą ostrogę. Ostroga ta przechodzi czasem w swego rodzaju przesłonę o głębokości 5-6 m i grubości 2,0-2,5 m (przy wysokości zapory ok. 30 m.

Jeżeli w miejscu budowy występuje warstwa aluwiów znacznej grubości wtedy przesłona ta sięga poziomu zdrowej skały i jest w niej zakotw: na. W zależności od wytrzymałości podłoża, na którym posadawia się zaporę, fundamenty wykonuje się w postaci oddzielnych ław fundamentowych poszczególnych filarów lub w postaci ciągłej płyty zbrojeniowej (program egzamin ustny). Płyty te mogą być zdrenowane przez wykonanie otworów wypełnionych dobrze przepuszczalnym materiałem. Jak wiadomo, rozwiązanie takie zmniejsza wypór pod płytą.

Deskowanie płyt filarów

Zalety i wady zapór płytowych. Do zalet zapór płytowych można zaliczyć dobrą stateczność. Wypadkowa sił działających przebiega w środkowej części podstawy filara, występujące więc w filarze naprężenia są rozłożone prawie równomiernie, a w związku z tym i naciski na grunt są jednostajne.

Zapory płytowe mają także szereg zalet konstrukcyjnych. Awaria któregoś z przęseł nie grozi katastrofą dla całej zapory, jak to może mieć miejsce w zaporze wielołukowej (opinie o programie).

W czasie budowy wielkie wody można łatwo odprowadzić. W trakcie eksploatacji łatwy jest dostęp do wszystkich elementów zapory, co znacznie usprawnia remonty. Jeżeli zapora wykonywana jest dla celów energetycznych, miejsce pod płytą między filarami może być wykorzystane do ustawienia turbozespołów, czyli w zaporę możliwe jest wkomponowanie bloku siłowni wodnej.

Dla niższych zapór płyty mogą być wykonywane oddzielnie w postaci prefabrykatów. Dzięki temu znacznie skraca się czas budowy zapory, filary i płyty mogą być wykonywane równocześnie, a przy tym niezależnie od siebie, co znacznie upraszcza wykonawstwo. Z chwilą zakończenia betonowania filarów zaczyna się montowanie płyt, przy czym montaż jest prosty i szybki (segregator aktów prawnych).

Deskowanie płyt filarów jest proste i może być użyte do kilkunastu razy, w zależności od rodzaju deskowań. Przy budowie zapory Storfinnforsen płyty użyte były 20-30 razy.
Do wad zapór płytowych zalicza się ich małą przydatność w krajach o surowym klimacie, ze względu na przemarzanie płyt, chociaż - jak wykazały omówione przykłady zapór Storfinnforsen i Olstappen - wada ta może być częściowo pokonana przez stosowanie ścianek izolacyjnych.

Filary również narażone są na oddziaływanie różnych ujemnych czynników, głównie atmosferycznych, powodujących korozję i stopniowe ich niszczenie. Ponadto zapory płytowe mają ograniczoną rozstawę filarów, na skutek czego wysokie zapory tego typu stają się nieekonomiczne (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !