Filce i płyty z wełny mineralnej

Filce i płyty z wełny mineralnej

Barwa płyt powinna być jasnożółta aż do ciemnożółtej. Ciemny brunatny kolor świadczy o użyciu do produkcji płyt z trzciny o niskiej jakości. Niedopuszczalne są pęknięcia, nadłamania lub zwichrowania płyt. Brzegi nie mogą być postrzępione lub powyrywane. Płyty powinny być suche i nie mogą wydzielać zapachu pleśni lub grzybów (program uprawnienia budowlane na komputer).

Przechowywanie. Płyty z trzciny przechowuje się w pomieszczeniach krytych, suchych, zabezpieczonych od opadów. Układa się je na równym podłożu, poziomo, w stosy do wysokości 2 m. Pierwszą warstwę należy ułożyć na drewnianych podkładkachwymiarach 5×10 cm rozstawionych co 50 cm. W czasie transportu płyty należy chronić przed zamoknięciem (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Określenie. Maty trzcinowe składają się z pojedynczej warstwy źdźbeł trzciny ułożonych naprzemianlegle i powiązanych drutem ocynkowanym. Właściwości. Właściwości mat trzcinowych są zbliżone do właściwości płyt trzcinowych. Rozróżnia się maty trzcinowe podtynkowe o zawartości 40-50 60-80 źdźbeł na 1 m oraz maty trzcinowe izolacyjne: półścisłe - 90 źdźbeł/m, ścisłe -120 źdźbeł/m. Maty trzcinowe podtynkowe produkuje się w rolkach długości 10 i 20 m. Maty trzcinowe izolacyjne wytwarza się o wymiarach: 200X XI000 cm i grubości 0,5-0,9 cm (uprawnienia budowlane).

Maty izolacyjne

Zastosowanie. Maty trzcinowe podtyknowe stosuje się jako warstwę podtynkową, która ma za zadanie zwiększyć przyczepność zaprawy do ścian lub stropów drewnianych. Maty izolacyjne stosuje się jako izolację akustyczną podłóg w stropach międzypiętrowych, po ułożeniu dwóch mat na krzyż. Przechowywanie. Maty trzcinowe przechowuje się zwinięte w rolki w pomieszczeniach krytych, suchych, zabezpieczonych od opadów atmosferycznych (program egzamin ustny).

Określenie. Styropian jest bardzo lekkim tworzywem produkowanym najczęściej w postaci płyt o barwie białej. Styropian jest jednym z najlepszych materiałów termoizolacyjnych. Gęstość pozorna wynosi 16-4-40 kg/m. Współczynnik przewodzenia ciepła X = 0,03 kcal/mh°C [0,04 W/(m*K)]. Wytrzymałość na ściskanie 0,5-bl,0 kG/cm2 (0,05-0,10 MPa) (opinie o programie).

Styropian jest niewrażliwy na wilgoć oraz na działanie grzybów i szkodników biologicznych. Natomiast rozpuszcza się pod działaniem benzyny, solwentnafty i innych podobnych rozpuszczalników i dlatego nie można używać ich do przyklejania mas asfaltowych stosowanych na zimno oraz niektórych klejów (np. Butaprenu). Rozróżnia się dwa rodzaje styropianu: zwykły i samogasnący. Styropian zwykły jest materiałem palnym, natomiast samogasnący w zetknięciu się z ogniem topi się i zwęgla, lecz gaśnie po oddaleniu od źródła ognia (segregator aktów prawnych).

Styropian w płytach produkuje się o następujących wymiarach: 1000x500x250, 1500x1000x250, 1500x1200x250 mm. Zastosowanie. Styropianu używa się jako izolacji cieplnej i akustycznej ścian, stropów i stropodachów. Można stosować go w miejscach, w których temperatura nie przekracza +80°C. Płyty styropianowe przymocowuje się do podłoża za pomocą lepiku asfaltowego bez wypełniacza stosowanego na gorąco temperaturze mięknienia +60°C lub emulsji asfaltowych, gwoździ, wkrętów.

Przechowywanie. Styropian przechowuje się w pomieszczeniach krytych, z dala od wszelkiego źródła ognia oraz oddziaływania wysokiej temperatury. Określenie. Wełna mineralna jest lekkim materiałem izolacyjnym składającym się z cienkich i elastycznych włókien o budowie szklistej i barwie białej, szarej, brunatnej lub ciemnobrunatnej (promocja 3 w 1).

Określenie. Filce i płyty z wełny mineralnej są materiałem izolacyjnym produkowanym z włókien mineralnych połączonych lepiszczem syntetycznym. Właściwości. Płyty i filce z wełny mineralnej są lekkie, trwałe, niepalne i nieszkodliwe dla ludzi i zwierząt. Z uwagi na dużą porowatość stanowią doskonały materiał termoizolacyjnydźwiękochłonny. Filce są materiałem miękkim i elastycznym, płyty natomiast materiałem sztywnym otrzymywanym przez sprasowanie filców.

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !