Fundamenty pośrednie i bezpośrednie

Jednym z podstawowych pojęć w budownictwie jest fundament, który definiuje się jako część konstrukcji przekazującej na podłoże obciążenia obiektu. Może być on wykonany z rozmaitych materiałów, to jest z betonu, żelbetu, kamieniu lub cegieł. W przypadku lżejszych nieruchomości fundament może być również zrealizowany z drewna.

Fundamenty pośrednie i bezpośrednie

Obciążenia gruntu prowadzą do jego odkształcenia, a tym samym do osadzenia się obiektu na podłożu. Konieczne jest zabezpieczenie nieruchomości przed wilgocią, a tutaj fundament ma ogromne znaczenie (program egzamin ustny). Ze względu na rodzaje, fundamenty dzielimy na pośrednie i bezpośrednie. Wszystko zależy od tego, czy grunt zostaje obciążony bez pośrednictwa pali, słupów, kolumn albo innych dodatków, występujących podczas budowy obiektu.

Źle zaprojektowany oraz wykonany fundament oznacza, że kolejne elementy budowli mieszkalnej lub o innym przeznaczeniu, mogą być zrealizowane w sposób niewłaściwy. Wiele zależy od podstawy nieruchomości, którą powinien wykonać znakomity specjalista.

Fundamenty bezpośrednie w budownictwie oznaczają obciążenie danego gruntu bez jakiegokolwiek pośrednictwa. Wśród rodzajów tego rodzaju podstaw nieruchomości, mamy między innymi stopy, które doskonale sprawdzają się pod słupami oraz filarami, a także ławy fundamentowe, które są przydatne w przypadku murów, jak również szeregów słupów.

Innymi przykładami bezpośrednich fundamentów, znajdujących się pod budynkami, są płyty oraz ruszty. Te drugie bywają zastosowane na gruntach słabonośnych, ponieważ w dużej mierze zwiększają ich sztywność. Na terenie szkód górniczych można spotkać skrzynie fundamentowe, natomiast w przypadku przyczółków mostowych występują specjalne bloki.

Nie ulega najmniejszych wątpliwości, że od fundamentów pod przeróżnego rodzaju obiektami architektonicznymi, zależy bardzo wiele i nie ma tutaj znaczenia ich przeznaczenie. Rolą specjalisty, posiadającego uprawnienia budowlane, jest zastosowanie odpowiedniego modelu takich fundamentów, w zależności od typu konkretnej inwestycji.

Tworzenie fundamentów pośrednich, zwanych także głębokimi, okazuje się konieczne w przypadku realizacji niektórych inwestycji w odniesieniu do gruntu budowlanego. Bardzo popularnym rozwiązaniem w tym przypadku są pale fundamentowe, które ze względu na sposób pali dzielimy na trzy zasadnicze grupy. Pierwszymi z nich są pale normalne, które przekazują obciążenie na grunt poprzez tarcie na pobocznicy oraz opór pod jego stopą. Poza tym, wyróżniamy jeszcze pale zawieszone, a także stojące, na przykład oparte stopą na skale.

Innymi przykładami fundamentów pośrednich, a więc głębokich są kesony, które są realizowanej poniżej poziomu wody. Mamy też ściany szczelinowe, kolumny, słupy, barety, jak również studnie fundamentowe. O tym, jaki rodzaj z tych wyżej wymienionych typów fundamentów pośrednich zostanie zastosowany w danym przypadku, decyduje osoba, która zajmuje się przeprowadzaniem prac na terenie budowy. Posiada ona stosowne uprawnienia, które oczywiście świadczą o doskonałej wiedzy na ten temat.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami