Elementy klatek schodowych

 

Elementy klatek schodowych

Elementy klatek schodowych zostały opracowane dla schodów dwubiegowych prawoskrętnych w budynkach o wysokości kondygnacji: 280. 330, 360 i 450 cm. Ponadto zostały one przystosowane dla różnej wielkości traktów klatek schodowych: rozpiętość (szerokość) 240, 300, 360 i 480 cm. głębokość 480, 540. 600. 660 i dalej w module 60cm (program uprawnienia budowlane na komputer).
Długość biegów klatek schodowych jest dostosowana do wysokości kondygnacji budynku i wysokości oraz szerokości stopni schodowych występujących w różnych rodzajach budynków. Również szerokość biegów, spoczników i podestów jest dostosowana do rodzaju budownictwa i wynosi.
Natomiast do wykonania wierzchniej warstwy spoczników, podestów i stopni w płycie biegowej stosuje się lastriko marki 170 grubości 2 cm. wyszlifowane w zakładzie produkcyjnym (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Płyty biegowe. Produkuje się dwa rodzaje płyt biegowych:
- płyty podstawowe stanowiące biegi klatek schodowych dostosowane do wysokości kondygnacji, szerokości biegu oraz wielkości traktów dla poszczególnych rodzajów budynków.
płyty biegowe wyrównawcze dla kondygnacji przyziemia w kombinacie z płytami podstawowymi.
Grubość płyt biegowych zależna jest od długości biegu i wynosi 7.5 cm. 10.5 i 14.5 cm. w tym warstwa górna lastriko wynosi 2 cm.
Biegi w obu końcach mają odpowiednie wyżłobienia - zamek typu Kesting dla oparcia na krawędzi płyt spocznikowych i podestowych. Ponadto mają one wmontowane rurki (tulejki) przy krawędziach biegu dla zamontowania elementów prefabrykowanych balustrad oraz uchwytów na czas do podnoszenia płyt za pomocą żurawia montażowego (uprawnienia budowlane).
Transport i składowanie. W czasie składowania i transportu płyty układa się warstwowo w pozycji wbudowania na podkładach drewnianych o grubości takiej, aby między poszczególnymi warstwami powstała wolna przestrzeń grubości nie mniejszej niż 3 cm: ich grubość powinna być dostosowana do wysokości stopni.
Liczba warstw w stosie nie powinna przekraczać 5 elementów w czasie składowania i trzech elementów na środkach transportowych. Natomiast zwis końców płyt nie powinien być większy niż 50 cm dla płyt grubości 7.5 cm; 60 cm - dla płyt grubości 10.5 i 80 cm - dla płyt grubości 14.5 cm.
Płyty podczas transportu należy zabezpieczyć przed wzajemnym przesuwaniem, aby nie nastąpiło uszkodzenie stopni schodowych i obrzeży płyt (program egzamin ustny).

Montaż elementów

Płyty biegowe podnosi się za pomocą żurawia montażowego za pośrednictwem trawersu z zawiesiami linowymi, które zakłada się na ucho transportowe wkręcone do tulejek z gwintem, zabetonowanych w obu końcach płyt.
Oparcie dla płyt biegowych stanowią półki spocznika i podestu, układa się je na zaprawie cementowej marki 50. Na okres dalszej budowy i wykańczania budynku stopnie schodowe i obrzeża płyt należy zabezpieczyć deskami przed uszkodzeniem warstwy lastriko.
Płyty spocznikowe. Płyty spocznikowe zostały opracowane wyłącznie dla systemów płytowych przy grubości ścian klatek schodowych równej 15 cm (opinie o programie). Natomiast w innych systemach technologicznych do wykonania spoczników stosuje się płyty podestowe jako spoczniki. co zostało omówione przy opisie wykonania podestów.
Płyty spocznikowe dla systemów płytowych mają grubość 18 cm. w tym 16 cm płyta żelbetowa i 2 cm warstwa lastriko.
Szerokość i długość płyt spocznikowych są dostosowane do wymiarów spoczników dla zunifikowanych klatek schodowych (segregator aktów prawnych).
Długość spoczników - to wymiar w świetle ścian z uwzględnieniem 1 cm luzu z każdej ściany, np. przy szerokości 240 cm klatki schodowej długość płyty spocznikowej wynosi 240 cm - 1 cm x 2 = 238 cm.
W systemie płytowych spoczników opierane są one na ścianach nośnych za pośrednictwem stalowych kątowników L 100 x 100 x 10 mm. przymocowanych do ścian dwiema śrubami stalowymi M24. Kątowniki powinny być zabezpieczone przed ogniem 1 cm warstwą azbestu. W celu przymocowania kątowników w ścianach klatek schodowych zamocowane są stalowe nagwintowane tuleje; ich rozmieszczenie jest dostosowane do szerokości płyt spocznikowych dla danej szerokości zunifikowanej klatki schodowej (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !