Garaże podziemne w nowoczesnych budynkach

 
Garaże podziemne w nowoczesnych budynkach

Podziemne garaże to norma w wielorodzinnych budynkach budowanych obecnie. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że auta znikają w podziemiach. Z punktu widzenia ekonomicznego ich budowa jest jak najbardziej uzasadniona. Cena gruntów budowlanych w dużych miastach jest wysoka (segregator aktów prawnych). Tradycyjne naziemne garaże i parkingi przechodzą do przeszłości. Naziemne garaże można właściwie spotkać już tylko i wyłącznie na osiedlach z wielkiej płyty, budowane w okresie PRL-u. Wówczas nie można było mówić o normalnym, konkurencyjnym rynku nieruchomości. Planiści mieli o wiele większą dowolność. Dzisiaj budowa garaży naziemnych jest marnotrawstwem cennego miejsca. Dzisiaj niemal każdy blok zbudowany jest na garażu podziemnym. Dla architektów i budowlańców budowa garażu podziemnego to spore wyzwanie. Blok powinien być bowiem tak samo funkcjonalny dla samochodów jak i mieszkańców. Jak projektuje się garaże podziemne? Garaże podziemne muszą być budowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Miejsce parkingowe powinno mieć co najmniej 2,3 m szerokości (promocja 3 w 1).

 

W nowoczesnych budynkach to słupy konstrukcyjne wyznaczają zwykle obramowania dla miejsc postojowych. Zazwyczaj miejsca parkingowe rozplanowane są na szerokości 7 m pomiędzy słupami konstrukcyjnymi. Dla konstrukcji budynku szerokość ta jest jak najbardziej akceptowalna. Projektując miejsca parkingowe pod wielopiętrowym budynkiem należy wziąć pod uwagę wszystko to co znajduje się powyżej. Plac budowy w pierwszym etapie realizacji inwestycji jest więc jedną wielką wyrwą w ziemi. Przepisy prawne a budowa garaży. W sposób bardzo dokładny konstrukcję i budowę garaży podziemnych i naziemnych reguluje rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych. Odpowiedzi na pytanie jak dokładnie konstruować garaże podziemne znajdziemy w rozdziale 10. Wysokość budowanego garażu powinna wynosić co najmniej 2,3 m do spodu instalacji i przewodów. Wjazd do garażu powinien mieć szerokość co najmniej 2,3 metra oraz wysokość 2m. Przepisy regulują ponadto sposób dojazdu do garażu oraz szerokość manewrową (uprawnienia budowlane).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami