Gdzie wybudować studnię?

Budowa domu stawia inwestorów przed wieloma dylematami (https://uprawnienia-budowlane.pl). Gdy do działki nie ma możliwości podłączenia wody z sieci wodociągowej pojawia się problem, jak wybudować własne ujęcie wody. Podstawowym problemem jest w takiej sytuacji usytuowanie studni, tak by inwestor uzyskał odpowiedniej jakości wodę pitną, które jednocześnie spełnia wszystkie wymogi prawne odnośnie budowy (program na komputer).

Studnia

Wymogi formalne. Z paroma wyjątkami do budowy studni na potrzeby domu jednorodzinnego wystarczy zgłoszenie właściwemu staroście (program na telefon). Nie mniej jednak lokalizacja studni powinna być wyznaczona na co najmniej 5 m od granicy, w przeciwnym wypadku takie ujęcie wody może naruszać postanowienia rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim odpowiadają budynki i ich usytuowanie (opinie o programie).

Zgodnie z przepisami, odległość studni dostarczającej wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi - licząc od studni - powinna wynosić co najmniej 5 m do granicy sąsiedniej działki. Wyjątkiem może być budowa wspólnej studni z sąsiadem. W takiej sytuacji inwestor może wybudować studnie nawet wchodzącą na teren sąsiedniej nieruchomości (segregator aktów prawnych).

Ponadto, zgodnie z prawem, usytuowanie studni powinno być wybrane tak by do osi rowu przydrożnego było co najmniej 7,5 m, do budynków inwentarskich co najmniej 15 m, do najbliższego przewodu rozsączającego kanalizacji indywidualnej co najmniej 30 m, a do nieutwardzonych wybiegów dla zwierząt hodowlanych, co najmniej 70 m (promocja 3 w 1).

No co jeszcze powinien zwrócić uwagę inwestor?

Zanim rozpoczną się prace związane z wierceniem studni, inwestor powinien sprawdzić warunki gruntowo-wodne na działce. Pomocne bywają też informacje uzyskane od najbliższych sąsiadów. Warto też zatrudnić fachowca, najlepiej takiego działającego w okolicy, który dobrze orientuje się w tym jak może kształtować się warstwa wodonośna. Tak uzyskane dane z pewnością pomogą przewidzieć głębokość konicznych odwiertów by dostać się do warstwy wodonośnej dostarczającej wodę dobrej jakości (program egzamin ustny).

Budując studnie inwestor nie może zapominać, że skład wód podziemnych zmienia się wraz z głębokością. Jednak nie ma gwarancji, że głębsza studnia dostarczy lepszej jakości wodę. By mieć pewność, że studnia dostarcza odpowiedniej jakości wodę pitną najlepiej wykonać odpowiednie badania.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !