Blog

16.01.2020

Celowość stosowania fluatów

Celowość stosowania fluatów

Celowość stosowania fluatów

Celowość stosowania fluatów zależy również od porowatości (uprawnienia budowlane).

Najlepsze rezultaty uzyskuje się przy kamieniach o strukturze drobnoporowatej. Pożądane jest fluatowanie piaskowców zawierających lepiszcze wapienne, natomiast fluatowanie polerowanego marmuru wpływa raczej niekorzystnie, gdyż fluat niszczy gładkość powierzchni, która staje się wskutek tego mniej odporna (program na telefon).

Stosowanie fluatów napotyka często na sprzeciw ze strony architektów, którzy twierdzą, iż fluatowanie uniemożliwia wytworzenie się naturalnej patyny kamienia będącej jego poważnym walorem. Pogląd ten jest całkowicie mylny i dowodzi nieznajomości procesów chemicznych zachodzących w kamieniu (program na komputer).

Szlachetna platyna

W obecnych warunkach wielkomiejskich kamień pokrywa się nie szlachetną patyną, lecz zwykłym brudem, kurzem i produktami korozji zwłaszcza siarczanowej (program egzamin ustny). Właściwa patyna, czyli naturalne ściemnienie kamienia, może nastąpić dopiero po szeregu, a niekiedy po setkach lat i tylko w czystej, pozbawionej szkodliwych związków atmosferze (opinie o programie).

W tych samych przypadkach jak fluatowanie, stosowane bywa tańsze, lecz mniej skuteczne krzemianowanie, które polega na nasyceniu wierzchniej warstwy roztworem szkła wodnego, a po wyschnięciu drugim związkiem — roztworem chloranu wapnia.

Z innych środków stosowanych przy konserwacji kamienia należy wymienić pasty impregnacyjne, które służą do zwiększania połysku kamieni polerowanych oraz działają uszczelniająco na kamień nie dopuszczając doń wilgoci i szkodliwych związków.

Działanie past jest czysto fizyczne i niezbyt trwałe (segregator aktów prawnych).

O ile fluatowanie przy racjonalnej konserwacji kamienia należy powtarzać co 5 do 10 lat, to impregnacja pastami powinna się odbywać nawet co pół roku (promocja 3 w 1). Odnosi się to do past wykonywanych ze sztucznych i naturalnych wosków, parafiny itp. Ostatnio zaczynają wchodzić w użycie preparaty do konserwacji kamienia oparte na masach plastycznych, których trwałość jest znacznie wyższa.

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami