Blog

17.01.2020

Glina ogniotrwała

Glina ogniotrwała

Glina ogniotrwała

Wyroby kwasoodporne wykonywa się w 2 gatunkach: gatunek I produkowany jest dla przemysłu kwasu siarkowego, gatunek II — dla przemysłu papierniczego (uprawnienia budowlane).
Cegły izolacyjne o ciężarze objętościowym 1,0-r-l,3 T/m3 produkuje się przez dodanie do masy mielonego węgla drzewnego lub trocin.

Cegły o ciężarze objętościowym 0,4-f-l,0 T/m3 uzyskuje się przez dodanie przy mieszaniu substancji pianotwórczej lub wytwarzającej na drodze chemicznej pęcherzyki gazu.

Dzięki dużej liczbie zamkniętych porów wyroby uzyskują znaczną jakość jako izolacja cieplna, dzięki czemu w pewnych przypadkach można zmniejszyć grubość ścian pieców. Wytrzymałość tych cegieł na ściskanie jest niewielka (8-=-120 kG/cm2). Ich stroną ujemną jest mała odporność materiału na szybkie zmiany temperatury (program na telefon).

Specjalne domieszki

Cegły te stosowane są do konstrukcji mało obciążonych nie podlegających uderzeniom, ścieraniu, działaniu żużli przy stosunkowo łagodnej zmianie temperatur, np. do wykładzin przewodów gazowych (program na komputer). Wyroby krzemionkowe formuje się z mielonego kwarcytu z niewielkim dodatkiem wapna. Wypalenie odbywa się przy temperaturze 1400-f- -4-1450°C (program egzamin ustny).

Dobra cegła krzemionkowa zawiera około 96% SiOz, nie więcej niż 2% CaO i nie więcej niż 1% A1203. Wapno bądź inne specjalne domieszki tworzą przy wypaleniu szkliwo, które wnika w ziarna krzemionki oraz przyczynia się do szybszego jej przekształcenia w bardziej trwałą w wysokich temperaturach krystaliczną formę trydymitu (opinie o programie).

Cegła krzemionkowa wykazuje bez zniekształceń znacznie większą ogniotrwałość pod obciążeniem (1600°C) niż cegła szamotowa (segregator aktów prawnych). Cegły krzemionkowe ulegają dość szybkiemu zniszczeniu przy działaniu wapiennych i żelazistych żużli; są one nieodporne na szybkie nagrzewanie i ochłodzenie w niższych temperaturach, wobec czego mur z cegły krzemionkowej należy ogrzewać i ochładzać powoli i równomiernie, zwłaszcza w obszarze temperatur od 200 do 700°C.

Cegły krzemionkowe stosowane są w miejscach nie podlegających działaniu zasadowych żużli i tlenków przy temperaturach takich, w których cegła szamotowa ulega zniekształceniu, np. w sklepieniach i górnych częściach ścian pieców martenowskich (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami