Blog

24.02.2023

Gotowy podkład betonowy

W artykule znajdziesz:

Gotowy podkład betonowy

Pole ciągłej (nie przerywanej dylatacji) powierzchni jastrychu nie powinno być większe od 30 m2, a przy ogrzewaniu podłogowym 20 m2. Ciągłe pole jastrychu nie powinno mieć długości większej niż 6 m, a przy ogrzewaniu podłogowym lub silnym nasłonecznieniu 5 m. Największa dopuszczalna grubość płyty jastrychu zależy od ściśliwości warstwy izolacyjnej. W przypadku zwykłych obciążeń w budownictwie mieszkaniowym powinna ona wynosić 3,5 do 4,5 cm, zależnie od ugięcia warstwy izolacji tłumiącej. Jastrych pływający należy możliwie starannie zagęścić, najlepiej wibratorem powierzchniowym (program uprawnienia budowlane na komputer).

Powierzchnia zagęszczonego jastrychu powinna być obciągnięta dokładnie spoziomowaną łatą i wygładzona. Wielkość dopuszczalnych nierówności zależy od przeznaczenia jastrychu i jest określona w normach (np. w normie DIN 18202 może ona wynosić 2 mm/m lub ±5%, zależnie od przeznaczenia)

Gotowy podkład betonowy (jastrych cementowy) należy utrzymywać w wilgoci przez co najmniej 7 dni. Przez następne 14 dni powinien on być chroniony przed wysychaniem. Dodatki specjalne, np. dyspersyjne zawiesiny żywic syntetycznych, mogą poprawiać urabialność zaprawy lub jej zdolność do zatrzymania wody, co upraszcza środki ochronne (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Należy skutecznie uniemożliwić dostęp do powierzchni świeżo pokrytych jastrychem.

Jeżeli pływający jastrych (betonowy podkład pod podłogę) ma być wykonany na konstrukcji stykającej się z gruntem, to warstwę miękkiej izolacji należy zabezpieczyć od spodu przed wilgocią i wodą podciąganą kapilarnie (rys. 102). Nadają się do tego celu izolacje układane z roli, dwuwarstwowe, klejone na całej powierzchni, albo jedna warstwa folii z tworzywa sztucznego, spawana na stykach. Taką izolację przeciwwilgociową należy szczelnie połączyć z poziomą izolacją ścian (uprawnienia budowlane).

Elementy grzewcze ogrzewania

Opór cieplny podłóg (wraz z całą konstrukcją) stykających się z gruntem powinien dla pomieszczeń ogrzewanych wynosić co najmniej 0,86 m2 • K/W (k ^ 0,97 W/(m2-K)). W pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności powietrza warstwy izolacji cieplnej o małej paroszczelności powinny zostać pokryte warstwą nie przepuszczającą pary. W pomieszczeniach wilgotnych w mieszkaniach, gdzie zagrożenie przez wilgoć nie jest duże, wystarczy miękką izolację bezpośrednio pokryć jedną warstwą izolacji przeciwwilgociowej z klejonymi stykami (program egzamin ustny).

Jeżeli należy liczyć się z dużym zagrożeniem przez wodę, to izolacja przeciwwilgociowa, wykonana np. z dwóch warstw izolacji z rolki (jak papa) sklejonych na całej powierzchni, musi być ułożona ze spadkiem ok. 1,5% i dołączona, podobnie jak powierzchnia podłogi, do kratki ściekowej. Spadek należy wytworzyć układając dodatkową warstwę ja- strychu lub zagęszczoną podsypkę (opinie o programie).

Elementy grzewcze ogrzewania podłogowego powinny być ułożone we własnej warstwie konstrukcyjnej, tworzącej podłoże jastrychu. Musi to być podłoże płaskie i o równomiernej wytrzymałości. Nadają się do tego celu np. warstwy izolacji cieplnej z odpowiednio głębokimi wycięciami, a także dostatecznie grube warstwy jastrychu (segregator aktów prawnych).

Wzdłuż wszystkich krawędzi, przy słupach i załamaniach w planie należy wykonać odpowiednio zwymiarowane szczeliny dylatacyjne. Jeśli powierzchnia podłogi wynosi więcej niż 20 m*, to trzeba ją podzielić dylatacjami. Pod utworzonymi w ten sposób polami należy wykonywać oddzielne obwody ogrzewania. Opór cieplny warstwy izolacji poniżej ogrzewania podłogowego powinien wynosić co najmniej 1,25 m2,K/W (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami