Grubość ściany

Grubość ściany

Metody określania wymiarów stopy dają jedynie wartości przybliżone. Pa ustaleniu grubości elementów należy sprawdzić stateczność ściany oraz obliczeniowe naprężenia na grunt. Należy przyjmować rzeczywisty ciężar elementów i rzeczywiste położenie wypadkowych (program uprawnienia budowlane na komputer).

Po ustaleniu zewnętrznych wymiarów ściany oporowej można wyznaczyć grubości elementów i ich zbrojenie. Dla niskich ścian do 2,0-2,5 m stosuje się płytę pionowy stałej grubości, dobranej dla przeniesienia maksymalnego momentu zginającego w miejscu połączenia ze stopą, równego.
Grubość ściany można ustalić także dla stanu zniszczenia, zakładając niski wskaźnik zbrojenia. W ten sposób uzyskuje się małe zużycie stali kosztem wzrostu grubości płyty (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
W wyżej położonych przekrojach momenty zginające bardzo szybko maleją w stosunku do maksymalnego. Przy nieobciążonym naziomie połowa maksymalnego momentu wystąpi w odległości h = f 0,5H ^ 0,8 H od powierzchni terenu, a moment równy 1/4 Maksymalnego - dla h = f 0,25H 0,63 H.

Należy więc oczekiwać, że będzie można ukże wydatnie zredukować zbrojenie ściany. W rzeczywistości jednak redukcja zbrojenia moźe być przeprowadzona do fimin, a powyżej tego miejsca przekrój wkładek musi być cały. Wskazane jest więc zakończenie zbędnych prętów w przekroju, w którym moment obliczeniowy jest mniejszy od bezpiecznego z uwagi na zarysowanie, przy założeniu frf. = 0,0015. W tym przekroju odgina się zbędne wkładki do strefy ściskanej i kończy < hakami.
Rozstaw wkładek nie powinien być większy niż półtorakrotna grubość płyty i niż 30 cm (uprawnienia budowlane).
Dla uproszczenia obliczeń przyjęto, że parcie gruntu rozkłada się prostoliniowo, niezależnie od występujących warstw. Jest to o tyle uzasadnione, że podczas budowy grunt zostaje wybrany aż do skarpy, a następnie przemieszany. Wobec tego świeżo ułożony nasyp poza ścianą ma dość jednolite właściwości.

Ściany oporowe żebrowane

Przy większych wysokościach ścianek oporowych (do 4-5 m) grubość płyty czołowej zmienia się zwykle liniowo. Minimalna grubość ścianki u góry wynosi zwykle 10-12 cm, aby beton można było swobodnie układać i prawidłowo zagęścić (program egzamin ustny). Można wtedy wyznaczyć grubość ścianki wzorem [7-45], np. w dwóch przekrojach na Mmax i 0,5 Mmax na wysokości (0,20-0,25) H, licząc od stopy.
We wszystkich przypadkach rozpatrywano pasmo ściany oporowej długości 1 m.

Na szczególną uwagę zasługuje zbrojenie ściany oporowej kątowej, a zwłaszcza konstrukcja węzła w miejscu połączenia płyty czołowej ze stopą. Zbrojenie należy ułożyć w sposób podany w obydwu wariantach tak, aby wkładki nie były wyciągane z przekroju (opinie o programie). Stopę umieszcza się z kilkuprocentowym spadkiem na zewnątrz dla odprowadzenia wody przesiąkającej przez grunt. Serię prefabrykowanych ścian oporowych o wysokościach zróżnicowanych co 1,00 m]. Mogą one znaleźć zastosowanie także do tymczasowego ograniczenia składowisk materiałów sypkich, zbiorników retencyjnych itp.

Wysokie ściany oporowe kątowe stają się nieopłacalne ze względu na wzrastające zużycie betonu i stali. Przy wysokościach przekraczających 4-5 m zaleca się więc podparcie płyty czołowej żebrami, a właściwie przeponami o stosunkowo dużych wymiarach w płaszczyźnie. Grubość przepon jest zwykle równa grubości płyty.
Zależnie od wysokości ściany i rozstawienia żeber można stosować różne schematy statyczne (segregator aktów prawnych).

Przy małym rozstawie żeber dla LjH < 0,5 przyjmuje się zwykle, że obydwie płyty (czołowa i stopowa) pracują jak belki ciągłe, oparte na żebrach. Przy 0,5 < L/// ^ 2,0 płyty traktuje się jako krzyżowo zbrojone z jedną krawędzią nie podpartą lub z krawędziami podłużnymi podpartymi na żebrach skrajnych. Wysokie ścianki o szeroko rozstawionych przeponach można dodatkowo usztywnić belkami poziomymi; płytę zbroi się wtedy w kierunku równoległym do przepony (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !