Grubość wibrowanej warstwy

Grubość wibrowanej warstwy

Grubość wibrowanej warstwy jest równa w przybliżeniu promieniowi działania wibratora. Grubość tę przyjmuje się zwykle przy stosowaniu wibratorów typu lekkiego 20-40 cm, przy stosowaniu wibratorów ciężkich 40-60 cm. Maksymalna grubość wibrowanej warstwy powinna wynosić nie więcej niż 1,25 długości części roboczej wibratora wgłębnego (program uprawnienia budowlane na komputer).

Wibratory powinny być rozstawione w takich odległościach, aby promienie skutecznego działania sąsiednich wibratorów zachodziły na siebie. Zwykle przyjmuje się, że odległość między osiami wibratorów powinna być równa 1,5-krotnemu promieniowi skutecznego działania, lecz nie mniejsza niż 30 cm.
Wibratory wgłębne zanurza się w położeniu pionowym, przesuwając je podczas pracy ruchem jednostajnym z prędkością ok. 8 cm/s na przemian do góry i na dół na wysokość 5-10 cm, ze względu na nierównomierność zasięgu działania wibracji na długości końcówki. W elementach wysokich dla właściwego połączenia warstw zaleca się wpbratory zapuszczać każdorazowo na 5-10 cm w poprzednio ułożoną warstwę. Należy zwracać szczególną uwagę na zagęszczanie mieszanki wzdłuż ścianek bocznych formy.

Czas trwania wibracji w jednym położeniu wibratora wynosi 20-60 s i zależy od konsystencji masy betonowej, typu wibratora i odległości między sąsiednimi stanowiskami. Wibrowanie mas bardziej ciekłych trwa krócej niż o mniejszej ciekłości (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Ze wzrostem czasu wibrowania wzrasta promień skutecznego zasięgu wibratora, ale począwszy od pewnego czasu optymalnego maleje jego wydajność. Ponadto za długi czas wibracji prowadzi do rozsegregowania się zagęszczanej masy betonowej. Oznakami zawibrowania są;
- zakończenie procesu osiadania mieszanki,
- wystąpienie na powierzchni mleka cementowego,
- ustanie wydobywania się na powierzchnię baniek powietrza.
Dostatecznie zagęszczona masa wypycha wibratory bulawowe do góry (uprawnienia budowlane).

Konsystencja mieszanki betonowej

Konsystencja mieszanki betonowej zagęszczanej wibratorami wgłębnymi powinna być tak dobrana, aby grubość mleczka cementowego na jej wierzchu wynosiła po zawibrowaniu ok. 1 mm, aby wibrator zagłębiał się pod własnym ciężarem oraz aby przy powolnym podnoszeniu nie pozostawały w masie betonowej zagłębienia po głowicy wibratora (program egzamin ustny).
Wydajność zagęszczania masy betonowej przez wibratory wgłębne wynosi przeciętnie 3-16 ms/h, a przy zastosowaniu wibratorów buławowych dużej mocy może dochodzić do 40 m3/h.

Wibratory powierzchniowe. Przekazują one drgania masie betonowej za po średnictwem płyty stykającej się z masą wibrowaną. Składają się z następujących części: silnik z mimośrodami, sztywna płyta podstawowa (okrągła 0 50 cm lub kwadratowa 50×50-4-70×70 cm), urządzenie amortyzujące i uchwyt do sterowania. Częstotliwość drgań wynosi 1500-9000 min-1. Wibratory te działają w głąb masy na głębokość 12-40 cm i są stosowane do zagęszczania masy betonowej w płytach stropowych, stropach żebrowych, niskich ławach fundamentowych itp.

Czas wibrowania na jednym stanowisku wynosi 30-P60 sekund (opinie o programie). O dostatecznym zagęszczeniu świadczy pojawienie się mleka cementowego na powierzchni betonu. Nie wolno przesuwać wibratora po powierzchni. Po zakończeniu zagęszczania na jednym stanowisku wibrator przesuwa się na nowe stanowisko, przy czym obowiązuje sztychowanie wokół płyty podstawowej wibratora. Przy tym płyta wibratora powinna zachodzić na uprzednio zawibrowaną powierzchnię pasem o szerokości 3-P5 cm, w celu wyrównania poziomu sąsiednich zawibrowanych odcinków oraz dokładnego zagęszczenia styku (segregator aktów prawnych).

W wibratorach powierzchniowych istnieją tylko drgania pionowe uzyskiwane przez odpowiednio ustawione zespoły mimośrodów, które sumują ruchy pionowe, a znoszą ruchy w innych kierunkach. Rzeczą zasadniczą jest utrzymanie wibratora na powierzchni betonu w momencie działania sił odśrodkowych skierowanych pionowo ku górze, które jak widać z tabl. 8-11 są znaczne. Siłą stabilizacyjną w tym przypadku jest oprócz ciężaru własnego przyczepność do powierzchni betonu (promocja 3 w 1). Z tego względu mieszanka musi być odpowiednio dobrana jako gęstoplastyczna.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !