Grunt reaktywny dwuskładnikowy

Grunt reaktywny dwuskładnikowy

Grunt reaktywny dwuskładnikowy należy przygotowywać w naczyniach szklanych lub kwasoodpornych. Składniki gruntu należy ze sobą zmieszać na 15-30 minut przed użyciem wlewając składnik B do uprzednio wymieszanego składnika A. Proporcja składników A : B = 4 : 1.
Grunt należy zużyć w ciągu 8-10 godzin. Grunt nanosi się na suche i oczyszczone powierzchnie metalowe za pomocą pędzla, pistoletu lub przez zanurzenie.
Zużycie gruntu: z 1 1 otrzymuje się ok. 5 m jednokrotnie pomalowanej powierzchni (program uprawnienia budowlane na komputer).

Składniki gruntu reaktywnego 7722-007-110 są trujące, żrące i palne. Przy pracy należy ściśle przestrzegać przepisów bhp i p.poż. (patrz „Instrukcja stosowania gruntów reaktywnych poliwinylowych”).
Farba poliwinylowa czerwona tlenkowa 7723-000-250 stanowi zawiesinę pigmentów w roztworze polimeru winylowego w rozpuszczalnikach aromatycznych i alifatycznych, z dodatkiem olejów roślinnych (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Farba tworzy powłokę barwy czerwonej, szybkoschnącą, półmatową, elastyczną, o dobrej przyczepności do powierzchni stalowej i znacznej odporności chemicznej. Stanowi ona dobry podkład przeciwrdzewny w zestawach poliwinylowych chemoodpornych.
Farbę poliwinylową podkładową czerwoną tlenkową stosuje się do gruntowania powierzchni elementów stalowych i żeliwnych narażonych na działanie atmosfery przemysłowej i czynników chemicznych o charakterze kwaśnym i alkalicznym, z wyjątkiem utleniających (uprawnienia budowlane).

Powłoka badana wg PN-53/C-81522 nie wykazuje zmian po działaniu w ciągu 6 godz. 20-procentowego roztworu ługu sodowego i kwasu siarkowego akumulatorowego.
Stosuje się ją:
- w zestawach z emaliami poliwinylowymi ogólnego stosowania - do gruntowania elementów wewnętrznych narażonych na krótkotrwałe działanie czynników agresywnych oraz elementów zewnętrznych narażonych na wpływy atmosferyczne i atmosferę przemysłową,
- w zestawach z emaliami poliwinylowymi chemoodpornymi - do gruntowania elementów znajdujących się w środowiskach gazowych i ciekłych o znacznej agresywności.
Farba poliwinylowa czerwona tlenkowa 7723-000-250 może być stosowana wyłącznie w zestawach z emaliami nawierzchniowymi. Przy zabezpieczeniu konstrukcji narażonej na silne agresywne działanie czynników chemicznych nanosi się dwie warstwy farby (program egzamin ustny).

Farba poliwinylowa

Przed malowaniem farbę należy dokładnie wymieszać. Farbę nanosi się na suche i czyste powierzchnie stalowe rozprowadzając ją równomiernie za pomocą pędzla. Nałożenie na podkład odpowiednich emalii nawierzchniowych może być wykonane dopiero po upływie 24 godzin od chwili wymalowania farbą podkładową. Do rozcieńczenia farby należy używać rozcieńczalnika o symbolu 8157-361-000. Innych rozpuszczalników jak benzyna, alkohol nie należy stosować. Nie należy również dodawać wody.

Zużycie farby: z 1 1 otrzymuje się ok. 8 m2 jednokrotnie pomalowanej powierzchni.
Farba poliwinylowa zawiera składniki toksyczne i łatwopalne. Przy przechowywaniu i malowaniu należy przestrzegać przepisów bhp i p.poż. oraz zapewnić odpowiednią wentylację pomieszczeń (opinie o programie).
Farba poliwinylowa podkładowa chemoodporna 7723-000 stanowi zawiesinę pigmentów w roztworze polimeru winylowego w rozpuszczalnikach aromatycznych i alifatycznych z dodatkiem niezmydlającego się plastyfikatora (symbole kolorów: biała - 010, szara jasna - 860).
Farby poliwinylowe podkładowe dają powłoki szybkoschnące, elastyczne, o dużej odporności mechanicznej. Posiadają one dobrą przyczepność do podłoża metalowego, betonowego lub drewnianego i stanowią podkład pod emalie poliwinylowe nawierzchniowe (segregator aktów prawnych).

Farby poliwinylowe podkładowe chemoodporne stosuje się wyłącznie w zestawach z nawierzchniowymi emaliami poliwinylowymi:
- na powierzchnie elementów i konstrukcji metalowych, oczyszczone, odtłuszczone i suche, jako farby do gruntowania nakładane bezpośrednio na metal w jednej warstwie. W przypadku, gdy środowisko jest silnie agresywne, można pod farby poliwinylowe podkładowe nałożyć na powierzchnie metali dodatkowo jedną warstwę farby poliwinylowej podkładowej tlenkowej chemoodpornej o symbolu 7723-000-250,
- na dojrzałe, suche i czyste powierzchnie betonów i tynków cementowych,
- na drewno uprzednio zagruntowane pokostem (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !