Architekt – zawód dla pasjonatów


Zawód architekta to wymarzona praca dla osób posiadających wyobraźnię przestrzenną i jednocześnie ścisły umysł. Jest to branża, która łączy w sobie różne dziedziny nauki oraz techniki. Specjalista ten zajmuje się projektowanie oraz wznoszeniem obiektów budowlanych (https://uprawnienia-budowlane.pl). Co więcej, istnieją różni architekci, np. architekci wnętrz, architekci krajobrazu, architekci miast (urbaniści) oraz architekci terenów wiejskich (ruraliści).

Architekt – zawód dla pasjonatów

W zawodzie tym niezbędne są uzdolnienia plastyczne oraz wrażliwość na przestrzeń, kolor i formę. Konieczne są takie umiejętności, jak rysowanie techniczne i plastyczne, znajomość sztuki konstruktorskiej czy materiałoznawstwa i sztuki budowlanej (program na komputer). Niemniej ważna jest umiejętność obsługi komputera, zwłaszcza w zakresie zaawansowanych programów do projektowania, do których zalicza się m.in. AutoCad czy 3DMax (program na telefon).

Chcąc zostać architektem, należy najpierw skończyć studia na kierunku architektura lub architektura i urbanistyka na politechnice. W trakcie studiów przyszli architekci są przygotowywani do wykonywania twórczych prac projektowych. Ponadto uczą się kształtowania przestrzeni – początkowo na małych formach użytkowych, następnie na budynkach o zróżnicowanych funkcjach i na zespołach urbanistycznych, a w końcu na dużych przestrzeniach miejskich i wiejskich (program egzamin ustny). Tego rodzaju studia sprawdzą się w przypadku osób, które są uzdolnione w zakresie plastyki i rysunku oraz posiadają predyspozycje do nauk technicznych.

Okręgowe komisje kwalifikacyjne


Oczywiście ukończenie studiów nie zapewnia samodzielności zawodowej (opinie o programie). Do tego niezbędne są uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania. Aby je otrzymać należy odbyć odpowiednio długą praktykę zawodową, a następnie przystąpić do egzaminu organizowanego przez okręgowe komisje kwalifikacyjne przy okręgowych izbach samorządów zawodowych (segregator aktów prawnych). Egzamin na uprawnienia budowlane obejmuje test ze znajomości warunków technicznych, prawa budowlanego, obowiązujących norm, kodeksu postępowania administracyjnego itp. Następnie odbywa się egzamin ustny, który sprawdza wiedzę praktyczną (promocja 3  w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !