Gzyms

Gzyms

Jak widać z powyższego, gzymsy narzucają określone rozwiązanie konstrukcyjne wymagające znacznego nakładu materiałów i robocizny. Zaniechanie wykonania tych gzymsów zapobiega wszystkim trudnościom. Gzyms powstający wskutek zmiany grubości ściany najlepiej zlikwidować, przenosząc uskok w murze do wewnątrz (program uprawnienia budowlane na komputer).
Do konstrukcji strukturalnie zabezpieczonych należą budowle podziemne, wodne oraz konstrukcje naziemne, które z różnych względów nie mogą być osłonięte lub zaizolowane.

W wielu przypadkach we współczesnym budownictwie stawia się wymagania, aby konstrukcje nawet nie osłonięte i nie zaizolowane były odporne na działanie wilgoci, wody i wpływów atmosferycznych. Nadanie konstrukcjom cech wodoszczelności przez zastosowanie materiałów wodoszczelnych i połączenie elementów w zespoły monolityczne stanowi zabezpieczenie strukturalne (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Do materiałów strukturalnie szczelnych należą niektóre gatunki kamieni naturalnych i sztucznych. Ciosy lub płyty kamienne ułożone na zaprawach wodoszczelnych służą do licowania elementów konstrukcyjnych. Mniej szczelne kamienie, zaprawy i powierzchnie betonowe mogą być utrwalone i uodpornione różnymi środkami chemicznymi na działanie wody.

Ze względu na zmianę struktury wierzchnich warstw materiału przez zasklepienie porów nierozpuszczalnymi związkami, ten rodzaj zabezpieczenia również należy do strukturalnych (uprawnienia budowlane).
Do tego rodzaju zabezpieczeń należą również przegrody składające się z kilku warstw wykonanych z materiałów szczelnych i porowatych. Wiąże się to również z zabezpieczeniem od pary przenikającej z wewnątrz budynku i zabezpieczeniem od kondensacji pary przenikającej od zewnątrz, np. w budownictwie chłodniczym.
Materiałów nieprzepuszczalnych teoretycznie nie ma. Pod bardzo wysokim ciśnieniem nawet płyta stalowa przepuszcza powietrze.

W miarę zwiększania się ciśnienia wilgoć (woda grawitacyjna, para wodna) ma większą zdolność przenikania i jest coraz bardziej szkodliwa (program egzamin ustny).
Zależnie od temperatury, rodzaju wody oraz strukturalnego układu warstw z materiałów o różnej szczelności, gęstości i porowatości można projektować wszelkie przegrody budowlane w znacznym stopniu bez pomocy specjalnych środków izolacyjnych oraz bez zabezpieczenia osłonnego.

Szczelność betonów

Beton jest podstawowym materiałem budowlanym przy zabezpieczeniach strukturalnych. Zagadnienie uszczelniania betonu istniało od’ dawna, umiejętność zaś produkowania szczelnych betonów jest obecnie daleko posunięta. Szczelne betony można uzyskać w warunkach laboratoryjnych i w zakładach prefabrykacji, na budowach natomiast nie można na ogół osiągnąć zupełnej szczelności betonów (opinie o programie).

W bardzo wielu przypadkach osiągalne na budowie uszczelnienie bywa wystarczające, np. przy zaporach wodnych, zbiornikach betonowych i innych konstrukcjach, kiedy nieznaczne przesiąkanie wody nie stoi na przeszkodzie eksploatacji lub też, gdy można spodziewać się, że z czasem nastąpi samouszczelnianie się betonu. Są jednak przypadki, kiedy warunki nie pozwalają na minimalne zacieki, a nawet zawilgocenia, a wtedy szczelne betony mogą spełniać tylko rolę pomocniczą, a zwiększenie szczelności może nastąpić tylko za pomocą zabezpieczenia izolacyjnego i osłonnego. Takie przypadki zachodzą przy budowie pomieszczeń dla ludzi oraz dla urządzeń i materiałów wymagających pełnego zabezpieczenia od wilgoci oraz wówczas, gdy konstrukcja może ulec uszkodzeniu wskutek nieznacznych nawet przecieków (np. w przypadku działania wód agresywnych) (segregator aktów prawnych).

Szczelność betonów uzyskuje się stosując odpowiednie metody produkcji lub specjalne domieszki uszczelniające.
Pierwszy sposób polega na wykonaniu betonu o dużej gęstości i dużej wytrzymałości.

Zastosowanie domieszek pozwala znacznie poprawić szczelność betonu, lecz może zmienić niektóre jego inne właściwości, a szczególnie wytrzymałość (promocja 3 w 1).
Podstawowym warunkiem uzyskania wodoszczelności jest wykonanie takiego betonu, który by miał minimalną porowatość i duży ciężar objętościowy.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !