Plan bioz – kto i jak go przygotowuje?

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia to dokument, który powstaje jeszcze przed rozpoczęciem budowy (program na komputer). Za jego sporządzenie lub zapewnienie sporządzenia odpowiada kierownik budowy, czyli osoba posiadająca uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (program na telefon).

Plan bioz – kto i jak go przygotowuje?

W palnie należy uwzględnić zarówno warunki prowadzenia robót budowanych, jak i specyfikę obiektu budowlanego czy planowane prowadzenie jednocześnie prac budowlanych i produkcji przemysłowej (program egzamin ustny).

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządza się wyłącznie w dwóch przypadkach:
• gdy w czasie budowy będą wykonywane roboty wskazane w prawie budowlanym w ust. 2,
• gdy przewiduje się, że roboty budowlane będą trwać ponad 30 dni roboczych i jednocześnie będzie przy nich pracować przynajmniej 20 pracowników, bądź jeśli pracochłonność robót budowlanych przekroczy 500 osobodni (opinie o programie).
W planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia konieczne jest uwzględnienie specyfiki konkretnych rodzajów robót budowlanych:
• których prowadzenie wiąże się z działaniem czynników biologicznych bądź substancji chemicznych stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi,
• których organizacja, miejsce prowadzenia bądź charakter powodują powstanie wysokiego ryzyka zagrożenia dla bezpieczeństwa oraz zdrowia ludzi, np. wskutek upadku z wysokości bądź przysypania ziemią,
• powodujących promieniowanie jonizujące,
• powodujących ryzyko utonięcia pracowników,
• prowadzonych w pobliżu czynnych linii komunikacyjnych,
• prowadzonych w pobliżu linii wysokiego napięcia,
• wymagających stosowania materiałów wybuchowych,
• wykonywanych za pomocą pojazdów, które zasilane są z linii napowietrznych,
• do których wykonywania wymagane są kesony i wytwarzanie atmosfery ze sprężonego powietrza,
• które prowadzone są przy demontażu bądź montażu elementów prefabrykowanych o dużym ciężarze (segregator aktów prawnych).

Wymagania

Wszystkie wymagania związane z planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w trakcie wykonywania robót budowlanych są określone w przepisach odrębnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (promocja 3  w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !