Hale przemysłowe

Hale przemysłowe
Hale przemysłowe

Hale przemysłowe wznoszone z elementów prefabrykowanych montuje się na ogół z pojedynczych elementów, produkowanych w całości w zakładach prefabrykacji lub na budowie. Montaż konstrukcji żelbetowych z elementów scalonych stosuje się stosunkowo rzadko; może on dotyczyć raczej tylko elementów konstrukcji kablobetonowych o znacznych wymiarach, dostarczanych na budowę w częściach, ze względu na warunki transportowe (program uprawnienia budowlane na komputer). Scalanie tych elementów odbywa się z reguły na miejscu montażu i połączone jest z jednoczesnym przeciąganiem kabli i sprężaniem tych elementów.

W tym celu na terenie montażu organizuje się stanowiska do scalania elementów wyposażone w urządzenia do naciągania kabli. Metody montażu częściami elementów składanych w położeniu projektowanym i scalanych dopiero po ustawieniu ich w konstrukcji są również rzadko stosowane (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Ze względu na kolejność montażu poszczególnych elementów żelbetowych konstrukcji hal przemysłowych stosować można dwie metody:

  • montaż rozdzielczy (tj. elementami jednego typu) (uprawnienia budowlane),
  • montaż kompleksowy (częściami budowli), podobnie jak przy montażu stalowych hal przemysłowych.

Montaż rozdzielczy polega na montowaniu kolejno elementów jednego typu (np. najpierw wszystkie słupy, następnie belki podsuwnicowe, potem wiązary itp.) (program egzamin ustny). Jest to metoda bardziej dogodna z punktu widzenia technologicznego (łatwość doboru odpowiednich żurawi, rytmiczność ich pracy, łatwość kontroli prawidłowości ustawienia elementów itp.).

Montaż kompleksowy

Montaż kompleksowy polegający na całkowitym zmontowaniu wszystkich elementów konstrukcyjnych w obszarze powtarzalnych sekcji montowanego obiektu, podobnie jak przy montażu obiektów stalowych, ma przewagę nad montażem rozdzielczym pod względem organizacyjnym oraz z uwagi na stosunkowo wczesne osiąganie pełnej stateczności własnej całej konstrukcji, bez konieczności stosowania prowizorycznych usztywnień (opinie o programie).

Wybór tej lub innej metody montażu zależny jest od rodzaju połączeń konstrukcyjnych między poszczególnymi elementami. Wobec powszechnie nieomal stosowanych połączeń typu żelbetowego (czyli tzw. mokrych) przy montażu żelbetowych prefabrykowanych hal przemysłowych z reguły stosuje się metodę rozdzielczą, a to z uwagi na konieczność zachowania niezbędnych przerw technologicznych dla stwardnienia betonu w stykach montażowych, łączących poszczególne elementy. Metodę montażu kompleksowego dla konstrukcji żelbetowych hal i innych obiektów przemysłowych (np. magazynów wielokondygnacjowych) można stosować tylko w przypadku konstrukcji w połączeniach typu stalowego (tzw. suchych), wykonywanych za pomocą spawania (segregator aktów prawnych).

Żelbetowe prefabrykowane wiązary dachowe o znacznych rozpiętościach (ponad 30 m) często o konstrukcji kablobetonowej dostarczane są na budowę w częściach o wielkości wynikającej z warunków ich transportowania i z uwzględnieniem naturalnego podziału konstrukcji wiązara (sekcje, segmenty itp.). Wiązary te są następnie scalane (łączone w jedną całość) w poziomie terenu, najlepiej bezpośrednio na miejscu ich przyszłego montażu, celem uniknięcia kłopotliwego podawania tak znacznych elementów do montażu. Tak scalone wiązary podnosi się w całości i ustawia na przygotowanych i ustawionych uprzednio słupach konstrukcji nośnej montowanej hali. Do podnoszenia wiązarów można użyć żurawi masztowych o odpowiednim udźwigu względnie wykorzystać w tym celu same słupy konstrukcji nośnej (promocja 3 w 1). W tym przypadku zarówno konstrukcja wiązarów jak i konstrukcja słupów powinny być specjalnie zaprojektowane, tak aby zachodziła możliwość łatwego podnoszenia wiązarów zawieszonych na słupach konstrukcji nośnej.

Ogólny schemat tego rodzaju montażu wiązarów oraz pokrycia dachowego hali przemysłowej o rozpiętości 30-60 m. Wiązary, scalane na miejscu montażu, podnoszone są następnie za pomocą wciągarek z wykorzystaniem ustawionych uprzednio słupów, po czym usztywniane są płytami pokrycia dachowego układanymi na nich za pomocą żurawia gąsienicowego.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !