Ile powinna trwać praktyka zawodowa do uprawnień budowlanych?


Długość praktyki zawodowej wymaganej do uzyskania uprawnień budowlanych zależy od wykształcenia oraz rodzaju i zakresu uprawnień (https://uprawnienia-budowlane.pl). W przypadku uprawnień projektowych bez ograniczeń kandydat musi odbyć roczną praktykę na budowie oraz roczną praktykę przy sporządzaniu projektów.

Ile powinna trwać praktyka zawodowa do uprawnień budowlanych?

Jeśli uprawnienia projektowe mają być nadane w zakresie ograniczonym to praktyka także powinna trwać rok przy sporządzaniu projektów i rok na budowie (program na komputer). Kwestia praktyk jest nieco bardziej skomplikowana w przypadku uprawnień wykonawczych, czyli do kierowania robotami budowlanymi (program na telefon).

Wówczas, jeśli inżynier chce otrzymać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, to musi odbyć:
• półtoraroczną praktykę na budowie, jeśli ukończył studia drugiego stopnia na kierunku, który jest odpowiedni dla danej specjalności,
• trzyletnią praktykę na budowie, jeśli ukończył studia pierwszego stopniu, na kierunku, który jest odpowiedni dla danej specjalności (program egzamin ustny).
Jeśli uprawnienia wykonawcze mają być wydane w zakresie ograniczonym, to długość praktyki także zależy od wykształcenia:
• półtora roku praktyki na budowie dla osób, które ukończyły studia drugiego stopnia na kierunku, który uznany jest za pokrewny da wybranej specjalności lub studia pierwszego stopnia na kierunku, który uważany jest za odpowiedni dla danej specjalności,
• trzy lata praktyki na budowie dla osób, które ukończyły studia pierwszego stopnia na kierunku uznawanym za pokrewny dla danej specjalności,
• cztery lata praktyki na budowie dla osób, które mają tytuł zawodowy technika lub mistrza (segregator aktów prawnych).

Roczna praktyka


Uprawnienia projektowe i wykonawcze, czyli do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń można otrzymać po odbyciu rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów oraz półtorarocznej praktyki na budowie. Uprawnienia do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie wymagają rocznej praktyki przy projektach oraz półtorarocznej praktyki na budowie. Praktyka musi być potwierdzona oświadczeniem (promocja 3  w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !