Blog

09.01.2021

Ilość kombinacji

Ilość kombinacji

Ilość kombinacji

Zwiększająca się ilość kombinacji narastających w całe układy tych najprostszych „praform” geometrycznych utworzyła splot upodobań, uprzywilejowań i niechęci, mających bardzo silny, samorzutny i bezwiedny wpływ na formowanie architektury.
Tendencja do liczby ograniczonej. Człowiek potrafi operować milionami, miliardami itd., lecz może spostrzec na raz i odróżniać najwyżej sześć elementów (program uprawnienia budowlane na komputer).

Dwa, trzy, cztery elementy są przez człowieka rozpoznawane przy pierwszym spojrzeniu. Przy piątym i szóstym elemencie zaczyna się pojawiać pewien proces, który można by nazwać „podświadomym komponowaniem”. Jeśli cztery punkty zauważymy od razu i bez wysiłku, to przy pięciu dokonujemy rozbicia układu na dwie oddzielne formy, np. na czwórkę i punkt pojedynczy lub na dwójkę i trójkę. Wówczas można mówić, że dokonano skomponowania czworoboku i punktu pojedynczego lub kreski i trójkąta.

Przy sześciu punktach zachodzi również podobne zjawisko, a mianowicie komponuje się dwie trójki i dwa trójkąty lub w najrozmaitszy sposób czwórkę jako czworobok i z dwójki kreskę. Jest to jeden z objawów naszej skłonności do formowania i konieczności widzenia wszystkiego za pomocą form (program uprawnienia budowlane na ANDROID). 

Tendencję do ograniczonej liczby elementów estetyka architektury pomijała do niedawna milczeniem, pomimo iż tendencja ta ma silny wpływ na nowoczesne formowanie budowli.

Liczba elementów jednakowych i uprzednio nieuformowanych świadomie, jeśli nie ma sprawić kłopotu patrzącemu i utrudnić mu zrozumienia tego co widzi, musi być bardzo ograniczona. Natomiast odpowiednie uformowanie tych elementów może nam ułatwić spostrzeganie natychmiastowe albo co najmniej szybsze w sposób niekłopotliwy i niezawodny. Wywodzi się stąd pojęcie czytelności architektury.

Tendencja do liczby ograniczonej w budownictwie i architekturze leży u podstaw dążeń do typizacji i unifikacji elementów oraz wyboru tychże, a także ma swoje prawa ekonomiczne w zakresie produkcji elementów na zasadzie długich serii (uprawnienia budowlane).

Elementy konstrukcyjno-budowlane

Poza tym nowoczesna architektura przejawia dążenie do prostoty formy i ograniczonej liczby elementów architektonicznych. Budownictwo wiejskie, jeśli ma być również nowoczesne, musi liczyć się także z tymi przejawami.
Dążenie formy do najwłaściwszych dla ni ej części. Każda forma dąży do najwłaściwszych dla siebie części (program egzamin ustny). Dla architektury i budownictwa teza ta ma daleko idące konsekwencje, gdyż stwarzając kwalifikację jakości form w zależności od jakości części, każdej formie - matce podporządkowuje najodpowiedniejsze formy - części.

Duży wpływ na kształtowanie odpowiedniej formy ma materiał. Istnieją formy odpowiednie dla prętów lub kształtowników stalowych, są również i takie, które są właściwe dla drewna. A zatem forma jest odpowiednikiem właściwości cech materiałowych.
Koło, kwadrat lub jakaś inna figura geometryczna są formami, których wymiary i wielkości mogą być bardzo rozmaite. Bok kwadratu może mieć równie dobrze długość kilku milimetrów jak i kilkuset metrów. Mogą być małe i duże trójkąty, małe i olbrzymie koła. Jak wynika z powyższego, w uformowaniach tego typu istnieje pewna swoboda, charakteryzująca wszystkie układy zbliżone do geometrii, a zwłaszcza te, które pochodzą od układów liniowych (opinie o programie).

Wielkości uformowań w dziedzinie budownictwa są w pewnym zakresie ograniczone. Elementy konstrukcyjno-budowlane lub wyposażenia, jak np.: słupy, belki, płaszczyzny ścian, okna, drzwi, meble, posiadają wymiary zależne od fizycznych wielkości człowieka (lub zwierzęcia - jeśli budowla przeznaczona jest dla zwierząt) i od cech wytrzymałościowych właściwych dla danych materiałów (segregator aktów prawnych).

Te parametry narzucają formom budowlanym brak swobody operowania dowolnymi skalami i czynią je bardziej sztywnymi od układów mniej zależnych od strony fizycznej człowieka lub zwierzęcia.
Forma w swojej budowie zmienia się całkowicie z chwilą, gdy zmienimy wielkość lub proporcje jednych części tak, że nastąpi zachwianie poprzedniej równowagi stosunków. A więc forma jest zależna od stosunków wielkości (proporcji) względem całości (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami