Ilość wody

Ilość wody
Ilość wody

Jeśli z takich czy innych powodów zachodzi nieodzowna konieczność stosowania wibratorów o napięciu prądu większym niż 60 V, wówczas muszą być zastosowane szczególne środki ostrożności. Dotyczą one dodatkowych zabezpieczeń w postaci izolacji wszystkich tych metalowych części wibratora, których może dotknąć operator, jak również stosowania oprócz gumowych butów także i gumowych rękawic, a przede wszystkim uziemienia roboczych elementów wibratorów za pomocą czwartej żyły przewodów zasilających silniki trójfazowe lub trzeciej żyły - silniki jednofazowe (program uprawnienia budowlane na komputer).

Zagęszczanie masy betonowej, wg metody odpowietrzania, jest w rzeczywistości mieszaną metodą zagęszczania, polegającą na kolejnym zastosowaniu wibrowania i odpowietrzania. W wyniku tego rodzaju metody powiększają się właściwości wytrzymałościowe betonu w stopniu większym niż w przypadku stosowania jednej z wymienionych metod; byłoby słuszniej nazywać metodę tę metodą wibroodpowietrzania lub wibrowania i odpowietrzania. Inicjatorem stosowania tej metody w kraju jest Katedra Budownictwa Żelbetowego Politechniki Krakowskiej (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Ilość wody, jaką wprowadza się do masy betonowej w celu osiągnięcia niezbędnej w danych warunkach urabialności dla dokładnego wypełnienia formy masą, jest 3 do 4 razy większa od ilości wody potrzebnej wyłącznie do hydratacji cementu. Dlatego też odciągnięcie z masy betonowej nadmiaru wody po jej ułożeniu i zagęszczeniu w deskowaniach lub formach jest celowe i korzystne (uprawnienia budowlane).

Zwiększona odporność betonu

Wyniki stosowania metody wibroodpowietrzania masy betonowej są wielostronne, gdyż poszczególne metody składowe (wibrowanie i dopowietrzanie) wzajemnie się uzupełniają (program egzamin ustny). Przez zagęszczenie masy betonowej wibrowaniem usuwa się część nadmiaru wody oraz powietrza, co podwyższa wytrzymałość betonu w stosunku do zagęszczanego ręcznie o 15 do 30%, natomiast odpowietrzanie masy betonowej daje w wyniku dalsze jej zagęszczanie oraz usunięcie z masy betonowej znacznej ilości wody zarobowej (15-20%) oraz powietrza, co w końcowym efekcie podwyższa wytrzymałość betonu w stosunku do betonu wibrowanego o około 15-20% oraz podnosi mrozoodporność, a w szczególności ścieralność (24-27 -krotnie). Oprócz tego zagęszczona przez wibrowanie masa betonowa i następnie odpowietrzona wykazuje szybsze twardnienie betonu (w szczególności w okresie początkowym) oraz, co ma duże znaczenie ekonomiczne, umożliwia znaczne skrócenie okresu pozostawania betonu w deskowaniu (4-krotnie i więcej).

Zwiększona odporność betonu na ścieranie ma szczególne znaczenie dla tych części budowli wodnych, których powierzchnie podlegają ścierającemu działaniu piasku zawieszonego w szybkim prądzie wody, nierzadko zaś działaniu wód agresywnych itp. Przy budowie dróg startowych na lotniskach metoda wibroodpowietrzania znajduje coraz szersze zastosowanie (opinie o programie).

Przez odpowietrzanie usuwa się z masy betonowej część nadmiaru wody oraz powietrza, co stwarza możliwość zapełnienia powstałych w ten sposób wolnych miejsc przez właściwą masę betonową (segregator aktów prawnych). Wypełnianie wolnych przestrzeni odbywa się wskutek parcia powietrza atmosferycznego na masę betonową w komorze próżniowej płyty odpowietrzającej i na granicy strefy odpowietrzanej w masie betonowej, do której robocza płyta odpowietrzająca została przyłożona. W ten sposób następuje dodatkowe zagęszczenie masy betonowej poddanej odpowietrzaniu, a uprzednio uwibrowanej.

Masa betonowa bezpośrednio po zakończeniu odpowietrzania osiąga wytrzymałość od 1,54-5,0 kG/cm2 (promocja 3 w 1). Taka wytrzymałość umożliwia niezwłoczne usunięcie form po uformowaniu prefabrykatu (płyty licowej), a i przy konstrukcjach monolitycznych ma również duże znaczenie, gdyż skraca wymagany okres pozostawania betonu w deskowaniach i tym samym zwiększa obrót deskowania o około 1,5- do 2- krotnie i więcej; umożliwia to stosowanie w szerokim zakresie deskowań inwentary- zowanych (często stalowych) i obniżenie kosztów wykonywanych konstrukcji.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !