Inspektor nadzoru – jak nim zostać?


Jak wiadomo, prowadzenie różnego rodzaju inwestycji budowlanych to zadanie trudne oraz wielowątkowe (https://uprawnienia-budowlane.pl). Trudność wynika przede wszystkim z tego, że inwestor nie ma realnej możliwości, aby sprawować osobisty nadzór nad każdym etapem oraz procesem inwestycji. Z tego właśnie względu wielu inwestorów decyduje się na zatrudnienie inspektora nadzoru, którego zadaniem będzie czuwanie nad jakością stosowanych materiałów oraz wykonywanych robót budowlanych (program na komputer).

Inspektor nadzoru – jak nim zostać?

Osoba piastująca to stanowisko zajmuje się również kontrolowaniem czy proces realizacji robót budowlanych przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. Ponadto rozlicza on zadania inwestycyjne, utrzymuje kontakt z podwykonawcami, uczestniczy w odbiorach i negocjacjach oraz prowadzi kosztorysy (program na telefon).

Dla nierzetelnych podwykonawców inspektor nadzoru jest wcieleniem zła, ponieważ gdy wykryje poważne nieprawidłowości, ma prawo wstrzymać realizację robót budowlanych (program egzamin ustny). Jest to osoba, która dba o interesy inwestora, dlatego warto zatrudnić ją na budowie. Inspektorem nadzoru budowlanego można zostać po ukończeniu odpowiednich studiów inżynierskich na kierunku budownictwo. Jest to niezbędny i konieczny warunek aby zostać inspektorem nadzoru, przy czym nie jest to warunek jedyny (opinie o programie). Oprócz tego trzeba zdobyć uprawnienia budowlane, które dostępne są w następujących specjalnościach:
• architektoniczna,
• konstrukcyjno-budowlana,
• instalacyjnej,
• inżynierskiej.
Aby otrzymać uprawnienia, trzeba przejść proces kwalifikacyjny, którego ostatnim elementem jest egzamin ze znajomości procesu budowlanego i umiejętności praktycznego stosowania wiedzy technicznej (segregator aktów prawnych).

Uprawnienia budowlane


Egzamin na uprawnienia budowlane złożony jest z dwóch części – pisemnej i ustnej. Składa się go przed komisją egzaminacyjną, za której powołanie odpowiada właściwy miejscowo organ samorządu budowlanego. Inspektor nadzoru budowlanego może pracować na posadzie państwowej, np. w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru czy Powiatowym Inspektoracie Nadzoru. Jednak znacznie więcej można zarobić u prywatnych inwestorówi (promocja 3  w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !