Blog

21.11.2018

Instalacje gazowe - to warto wiedzieć

W artykule znajdziesz:

Instalacje gazowe - to warto wiedzieć

Zaopatrując budynki w gaz i instalacje gazowe, należy przede wszystkim dostosować je do potrzeb użytkowników. Istotne są również własności fizykochemiczne gazu i wynikające z nich możliwości, a także warunki techniczne przyłączenia do sieci gazowej, przedstawione przez dostawcę gazu.

Czym jest instalacja gazowa zasilana z sieci gazowej?

Instalację gazową może zasilać sieć gazowa. Na taką instalację składa się układ przewodów za kurkiem głównym prowadzonych na zewnątrz i wewnątrz budynku wraz z całym wyposażeniem. W jej skład wchodzą także różne urządzenia gazowe, między innymi służące do pomiaru zużycia gazu. Instalacja gazowa to również przewody spalinowe lub powietrzno-spalinowe, jeżeli należą do wyposażenia urządzeń gazowych.

Rodzaje instalacji gazowych

Podziału instalacji gazowych można dokonać biorąc pod uwagę użyte materiały lub rodzaj gazu. Ze względu na materiały wyróżnia się instalacje z rur stalowych oraz miedzianych. Natomiast ze względu na rodzaj użytego gazu instalacje gazowe można podzielić na instalacje na gaz płynny oraz instalacje na gaz ziemny. Uprawnienia budowlane

Instalacje zasilane gazem płynnym

Istnieje kilka sposobów na zasilanie budynków gazem płynnym: 

  • z butli z gazem, które instalowane są w pomieszczeniach budynku i podłączane indywidualnie do każdego urządzenia gazowego; 
  • z baterii butli, których zadaniem jest zasilanie pojedynczego odbiorcy lub grupy odbiorców w budynku z wykorzystaniem instalacji gazowej wykonanej do ich zasilania; 
  • ze zbiornika gazu posiadającym odpowiednią pojemność zlokalizowanym w bliskiej odległości na zewnątrz budynku, 
  • z dużych zbiorników podziemnych albo nadziemnych, które zasilają grupy odbiorców za pośrednictwem lokalnej sieci gazowej i wykonanych w budynku instalacji.

Zalety i wady instalacji zasilanej gazem płynnym

Gaz płynny LPG to mieszanina propanu i butanu. Używany jest w postaci gazowej, ale przechowywany i magazynowany w formie ciekłej. Może on być długotrwale magazynowany bez obawy o utratę wydajności i jakości. Do zalet gazu płynnego zalicza się: 

  • dużą wartość opałową,
  • nieuciążliwy sposób przechowywania,
  • nieszkodliwość dla środowiska, 
  • ekonomiczność.

Natomiast do wad można zaliczyć konieczność magazynowania u odbiorcy oraz niską dolną granicę wybuchowości.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami