Blog

17.05.2019

Internetowy System Aktów Prawnych

W artykule znajdziesz:

Internetowy System Aktów Prawnych – jak z niego korzystać?

W Internetowym Systemie Aktów Prawnych znajdują się akty prawne, które obowiązują na terenie kraju, a ich znajomość jest niezbędna do uzyskania uprawnień budowlanych (https://uprawnienia-budowlane.pl). System zawiera teksty oraz opisy aktów prawnych, które są publikowane przez:
• Rządowe Centrum Legislacji,
• Dziennik Ustaw,
• Monitor Polski (program na komputer).

Internetowy System Aktów Prawnych – jak z niego korzystać?

Warto wiedzieć jak korzystać z Internetowego Systemu Aktów Prawnych, aby ułatwić sobie wyszukiwanie aktów, które są potrzebne do egzaminów czy wykonywanej pracy. Przede wszystkim należy wiedzieć, czy jest adres publikacyjny (program na telefon). Otóż każdy akt prawny ma unikatowe oznaczenie, które pozwala na jednoznaczną identyfikację – to oznaczenie nazywane jest właśnie adresem publikacyjnym.

W skład tego adresu wchodzą 4 elementy:
• wydawnictwo, w jakim dany akt został opublikowany, np. Monitor Polski (M.P.) lub Dziennik Ustaw (Dz.U.),
• rok publikacji,
• numer publikacji (opinie o programie),
• pozycja publikacji.

Przykładowy adres może wyglądać następująco: M.P.07.36.307, gdzie M.P oznacza Monitor Polski, 07 to rok publikacji (2007 – w wyszukiwarce konieczne jest podanie całego roku), 36 to numer publikacji, a 307 to pozycja publikacji (segregator aktów prawnych).

Akty prawne na uprawnienia budowlane

W przypadku aktów prawnych, które zostały opublikowane po roku 2012 numer publikacji nie jest już podawany, dlatego adres publikacyjny jest krótszy, np. Dz.U.18.1457.

Można oczywiście wyszukiwać za pomocą tytułu lub fragmentu tytułu, lecz należy pamiętać, że jest to mało efektywne, ponieważ wyszukiwarka nie obsługuje odmiany wyrazów. Konieczne jest więc wpisanie dokładnego fragmentu lub dokładnej nazwy poszukiwanego aktu prawnego (promocja 3 w 1).

Oznacza to, że po wpisaniu przykładowej fazy „warunki techniczne” w polu tytuł nie otrzyma się żadnych wyników, ponieważ poszukiwany akt nosi tytuł Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (program egzamin ustny). Jak więc widać, znacznie wygodniej jest wpisać adres publikacyjny. Jednak może zdarzyć się, że po wpisaniu adresu wyszukiwarka nie pokaże żadnych wyników – wówczas może to oznaczać, że akt już nie obowiązuje.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami