Inwestycje w miejscach zagrożonych powodzią

 

Inwestycje w miejscach zagrożonych powodzią

Istnieje szereg warunków technicznych, którym odpowiadać powinny nowo budowane obiekty oraz ich usytuowanie (segregator aktów prawnych). Wszystkie zasady i warunki budowy precyzują określone przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury.
Zagrożenia i uciążliwości wykluczające budowę
Jedną z najważniejszych zasad, której podporządkowane jest usytuowanie budynku, jest konieczność wznoszenia go poza zasięgiem zagrożeń oraz uciążliwości, wśród których wymienia się:
* narażenie na niebezpieczne promieniowanie i działanie pól elektromagnetycznych,
* hałas i wibracje,
* zanieczyszczenie powietrza, gruntu i wód,
* powodzie i zalewanie wodami opadowymi,
* osuwiska, lawiny skalne i śnieżne,
* niebezpieczeństwa wynikające z działalności górniczej (promocja 3 w 1).

 

Pierwszą rzeczą przed zakupem działki lub nieruchomości jest sprawdzenie, czy nie znajduje się ona na terenie zaliczonym do obszarów szczególnego zagrożenia powodzią. Tereny te są bowiem wyłączone z możliwości zabudowy. Zalicza się do nich nie tylko obszary, na których prawdopodobieństwo powodzi jest wysokie (wynosi raz na 10 lat), ale nawet wtedy gdy jest średnie (powódź wystąpi raz na 100 lat). Są to również tereny położone pomiędzy linią brzegu, a wałem przeciwpowodziowym oraz wyspy, przymuliska i tzw. pas techniczny przy obszarach morskich (uprawnienia budowlane). W miejscach tych obowiązuje nie tylko zakaz wszelkiej zabudowy, ale także składowania różnych materiałów, czy wykonywania innych czynności utrudniających ochronę przed powodzią. Dozwolona jest tu jedynie budowa dróg rowerowych oraz wykonywanie prac mających na celu regulację wód, brzegu morskiego, utrzymanie i odbudowę wałów przeciwpowodziowych. Można jednak uzyskać zwolnienie od tego zakazu, spełniając kilka warunków. Najważniejsze, by planowana inwestycja nie utrudniała ochrony przed powodzią.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !